lördag 9 november 2019

Kommernas dåliga ekonomi beror på statens springnota!

Nästan dagligen ser vi att någon kommun som går ut med, att de har stora underskott i sin budget och framför allt är det de sociala kostnaderna som har skenat.  

SKL skriver i en rapport: ”Majoriteten av kommunernas ekonomichefer ser att de ekonomiska förutsättningarna blir sämre nästa år jämfört med i år.”
Var tredje region och var fjärde svensk kommun gick med underskott 2018, enligt siffror från SKL. Så många kommuner har aldrig tidigare gått med så stora underskott sedan 2008 och nu kan det bli fråga både om rejäla besparingar och höjd skatt. I värsta fall kan folk både få högre kommunalskatt och högre landstingsskatt. Hur länge kommer folket att rösta på partier som bär ansvaret för underskotten i kommunerna och landsting?

Kommuner med dålig ekonomi och hög arbetslöshet tar emot flest flyktingar, visar SVT:s egen granskning 2014. Det är många kommuner som slickade sig om munnen, när de fick bidrag i två år.
Publicerad 6 maj 2014: Övertorneå tar emot flest flyktingar.
Publicerad 16 oktober 2019: Nedskärningar i Övertorneå trots pengar från staten.
Övertorneå kommun räknar med att få 11 miljoner kronor netto från det nya kostnadsutjämningssystemet. Men pengarna räcker inte långt.
Kommunalrådet Tomas Mörtberg, C: ”Vi måste skära ned i vår organisation även om vi får pengar från kostnadsutjämningen.”

Det stora problemet är, att efter två år har staten lämnat över springnotan till kommunerna för migranterna. De kommuner som satsat på det vinnande konceptet med den utlandsfödda kompetensförsörjning i form av analfabeter från Syrien och Afghanistan, får nu bita i det sura äpplet.

Vi får nästan ständigt höra i SVT, att problemet är såklart, alla äldre som betalat skatt hela livet och jobbat och nu kräver vård. Många av de utsatta kommunerna har styrts av sossarna som ägnat sig åt skrytbyggen istället för att prioritera omsorg, skola och trygghet, vilket Ebba Bush Thor, skrev för bara några dagar sedan i en artikel.

SVT, MSM, politiker och myndigheter odlar friskt myten om, att invandring kan lösa problemet med att befolkningen lever några år längre, om det nu är ett problem, att välfärden för med sig längre livslängd, i ett modernt samhälle borde man kunna hantera den välfärdsvinsten. Större problem för samhället är, om man har en växande grupp som inte under sina aktiva år har ett riktigt arbete som dom kan försörja sig på och ger skatteinkomster till samhället.

Invandring löser inte "problemet" med en åldrande befolkning på grund av den enkla anledningen att även invandrare åldras, räknar man på det, inser man hur feltänkt det är.
Kritiken är ännu hårdare från demografen Martin Kolk. Migration är ingen lösning, för att hantera utmaningar med en åldrande befolkning, inskärper han: ”... för att hålla Sveriges åldersstruktur år 2015 konstant fram till år 2080 så behövs 38,1 miljoner nettoinvandrare under perioden och Sveriges befolkning 2080 blir 54,6 miljoner” (SvD 21 mars).

Till skillnad från barnafödande har migration liten effekt på en befolknings åldersstruktur.
En sak kan du vara säker på: det sista Finspång och övriga kommuner kommer att spara in på, är flyktingar. När det gäller invandring och invandrare så är skattkistorna alltid fulla. Politikerna kommer lägga ner skolor, äldreboenden, sjukhus - ja rubbet, innan de ens börjar röra invandringen.
Gamla, sjuka, handikappade och barn - alla får de maka på sig! Resurserna kommer alltid att gå till invandrarna i första hand!

För politikerna är det viktigare att leka hela världens socialbyrå, än att ta hand om den egna befolkningen.  Orsaken är att de bidrag som migranter får, har större juridiskt skydd i välfärden än omsorgen. Samhället är alltså mer tvunget att ordna boende och försörjning än äldreboende, förskolor och personal.

Nationalekonomen Hans Jensevik har talat om detta flera gånger i sina videos och visat vilka sektorer som undan för undan, får sänka sin standard när kostnaderna för migrationen överstiger kommunernas budget. Vi har varit inne i denna process rätt länge och nu passerar man den gräns, för hur man får bedriva en kommunal omsorgsverksamhet. Standarden har sänkts för mycket på grund av alla sparkrav.

Men är det inte "läge" för Magdalena Andersson, att öppna upp dörrarna till de välfyllda ladorna. Foliehatten antar och hoppas att de använde sig av spade, när de skyfflade in pengarna i ladan och inte en grep. En stor och fin pengahög.
Överskottet är snart ett underskott och då är det bara större statsskuld som gäller. Lånen kommer att pressa ner kronan ännu mer, så det vi importerar, blir avsevärt dyrare, än vad vi får in i exportintäkter.

En intressant trend, är att nästan all ny vindkraft som byggs, är utländskt ägd och det mesta av produktionen transporteras ut ur landet bl.a till Tyskland, där priset är betydligt högre. Alla subventioner går direkt ner i ägarnas fickor. Vi får inte en krona, för det de plundrar oss på.

Sveriges ekonomiska motor tvingas att spara in på vården.
Nya Karolinska måste spara 1,6 miljarder. 600 tjänster måste bort. Totalt berörs 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster, enligt ett pressmeddelande. Sjukhusdirektören kallar beslutet ofrånkomligt. Naturligtvis bedyras det att det inte kommer drabba patienterna negativt. Det är onekligen så, att man börjar undra vad dessa 600 anställda gjorde innan, om inte patienterna ens kommer att märka att de är borta! En annan fråga som dyker upp, är hur många jobbar på Karolinska egentligen? Finns inte många fabriker i Sverige som ens har 600 anställda att avskeda.

Inte bara Karolinska har problem utan också Sahlgrenska. GP skriver i en artikel för cirka 14 dagar sedan,  om landstingsfinansierade storsjukhuset Sahlgrenska.
GP: ”Sahlgrenska sjukhuset står inför nya stora ekonomiska utmaningar. Nästa år ska sjukhuset spara över en halv miljard kronor för att klara den föreslagna budgeten.
Cecilia Dalman Eek (S), som representerar oppositionen och är 1:e vice ordförande i Sahlgrenskas styrelse, är kritisk till de föreslagna besparingarna som hon menar kommer slå hårt mot vårdverksamheten. Men det löser inte hela problemet, och är fortfarande inte kompensation nog för befolkningsökningarna.”

Befolkningsökningen är tydligen problemet. Det som skulle vara lösningen? Vem har sossarna tänkt skall kompensera för befolkningsökningen? Någon annan?
Dahlman Ek är en stor idiot som de flesta sossepolitiker. Den stora gåtan är varför alla dessa politiker har gjort så här? Det är fullständigt obegripligt, utifrån varje normal tanke. Politiker verkar ha ett medfött fel, de ser inte orsak och verkan. Den svenska snällismen. ”Vi är ett rikt land. Vi har råd att hjälpa”
Nu ser vi att vi inte hade råd. Vi har inte råd med anständig mat och vård till de äldre. Hela infrastrukturen har problem p.g.a. eftersatt underhåll eller att man inte har byggt ut den i den takt som motsvarar befolkningsökningen. Tacka fan för att snart ingenting fungerar i detta land längre. Foliehatten undrar hur de politiker som sett till att vi fått den stora massinvandringen har tänkt, när de inte har insett, att ökad befolkning innebär större infrastruktur.
Men fortfarande verkar vi ha råd med två saker, det ena är höga politikerlöner och det andra är... ja det begriper alla...
 
De har kommit stora mängder av ekonomiska migranter på kort tid. De flesta måste vi försörja i decennier. Befolkningsökningen innebär att landstingen och kommunerna kommer det att bli enorma neddragningar. I Norrland kommer många vårdcentraler att läggas ned. Gamla och sjuka måste åka, kanske mer än tio mil till en doktor.

I en enkät som SVT genomförde, vill flera kommuner ta emot migranter. Frågan blir, om det beror på, att de inte kan eller inte vill förstå. Konsekvenserna för de som drabbas blir förstås desamma, men eventuella förståndshandikapp hos de ansvariga behöver vägas in i ansvarsfrågan på samhällsnivå. Alla ansvariga kan inte rimligen vara debila. Vissa ansvariga måste rimligen vara medvetet korkade. Fast en och annan politiker tror nog att de gör rätt, genom att fortsätta importen av folk som aldrig någonsin kan göra sig anställningsbara. Inser inte politikerna, att det gör ingen nytta, mer än att öka kommunkrisen och fylla på i utanförskapsområden.

Det offentliga är en sanslös koloss där folk i hundratal kan "jobba" utan att behövas. Påminner om skrönorna från vissa gamla storindustrier där man efter 30 år hitta en gubbe som gick runt med en planka, hade haft lön med ingen uppgift på 30 år...

Malmö kommun är och även Göteborg är skräckexempel på hur lättsinnigt de styrande fört sin politik. Trots att Malmö får över 5 miljarder från utjämningssystemet, går man ändå över 400 miljoner back. Man plockar dessutom ut närmare 100 miljoner av det kommunalägda bostadsbolaget MKB, för att täcka kostnader för hotellnotor. Man ger illegala som inte har rätt att vistas i Sverige, hotellrum. Tala om lättsinne!

2 kommentarer:

 1. Mycket är korrekt men inte detta:
  "Till skillnad från barnafödande har migration liten effekt på en befolknings åldersstruktur."
  Vi har idag, enl SCB, förhållandet 125-100 män/kvinnor inom åldersspannet 18-25 (lite osäker just nu på ålderspannet..) och beror helt och hållet på migrationen där 94-95% är män.
  I Kina fick man problem pga av detta förhållande, vi har dem redan, om inte annat i sexbrottsstatistiken.

  SvaraRadera
 2. Ja, alla rätt som vanligt. Så bra att du skriver.

  SvaraRadera