måndag 11 november 2019

Ebba Bush Thor gav den totalt opartiska Anna Hedenmo svar på tal i Agenda!

KD höll riksting i Umeå mellan den 8-10 november 2019. Ebba Busch Thor inledde rikstinget med en känga mot JÖKen.
Ebba: ”Svensk politik är under förändring. KD är ett borgerligt parti, men även vi nickar instämmande till delar av den folkhemsvision som en gång bar S. De har tappat sin kompass. De har tappat fotfästet. Vi står upp för verklighetens folk.”
 
En av frågorna som splittrade partiet var förslaget om att ensamkommande barn och unga under 18 år ska vara ansvariga för att försörja sina föräldrar som villkor för att få återförenas med dem här. Till slut röstade rikstinget igenom förslaget med klar majoritet.
 
Sara Skyttedal twittrade om ett förslag som gick igenom:
#KDting har nu fattat beslut om språkkrav för att få uppehållstillstånd. Viktigt!

De kanske främsta skälet till dessa falangstrider i KD är, att det internt råder väldigt delade meningar om vad kristdemokrati står för. Både vänster- och högerfalangens företrädare är angelägna om, att partiets ståndpunkter och förslag kan försvaras utifrån den kristdemokratiska ideologin. Problemet är, att kristdemokratin som ideologi, är så pass oklar och att den saknar en direkt tradition i Sverige, till skillnad från Latinamerika eller mitten-högerpartier i EU. Alla partier har falangstrider/interna splittringar, men i KD:s fall handlar det snarare om ideologi och mindre om hur man bäst får fler väljare. 
 
Ebba Bush Thor deltog igår i Agenda och utfrågades av SVT:s stolpskott Anna Hedenmo. Anna Hedenmo(AH) är märkbart upprörd över KD:s nya linje. Den här utfrågningen var mycket episk. SVT visar öppet sin agenda, hur totalt opartiska de är. Man skulle kunna tro, att AH företräder Löfven, Lövin och Sjöstedt och EBT, klarade det mycket bra. KD vann redan när första rubrikskylten kom upp i inledningen: ”KD:s nya hårda flyktingpolitik.” Så hård är den faktiskt inte, men KD, tackar säker för gratisreklamen.

Har man rätt till asyl behöver man inte skicka sina barn. Gör man det ändå, är man ingen bra förälder, vilket AH inte förstår.  Hur kan SVT och AH ens tänka tanken, att vurma för invandringen i dessa svåra tider, efter allt som sker i detta land p.g.a. invandringen? Vem som helst med minsta lilla hjärnkapacitet, vet att alla dessa problem och kriser är importerade. Invandringen har varit en katastrof för Sverige! Har inte lördagens händelser i Malmö varit en ögonöppnare för stolpskottet AH?
AH slog fast med en hörbar suck, att KD nu antagit en "tuffare" invandringspolitik. "Ensamkommande barn" måste kunna "försörja sin familj" säger hon samtidigt som hon spänner ögonen i TV-tittarna och höjer lätt på ena ögonbrynet. Men, fortsätter hon "beslutet föregicks av en het debatt."

Agenda
hade faktiskt till skillnad från Aktuellt som bara visade KD:are kritiska till förslaget, men i Agenda visade de, en motståndare och en förespråkare som fick komma till tals.
AH visade ett pedagogiskt lite diagram, där personer som inte får ta hit sina anhöriga, utan att försörja dem blir orange och får ett kryss över sig.

Om det är något som undergrävt stödet för en human asylpolitik, så är det detta med ankarbarn, att ensamkommande unga eller inte så unga, ska ha rätt att "återförenas" med föräldrar och syskon i Sverige. Visst är det märkligt, att familjeåterförening alltid ska ske i Sverige, på svenska skattebetalares bekostnad. Skattebetalarna får ett ökat försörjningskrav för ofta illegala invandrare och deras påstådda släktingar.

Oavsett hur utbrett fenomenet är, så skadar blotta möjligheten dem som faktiskt borde ha rätt till återförening i Sverige som den splittrade syriska småbarnsfamiljen som alltid dras fram som exempel när politiker diskuterar detta. En tonåring som på egen hand flyttar till ett främmande land kan mycket väl starta ett eget liv där, precis som de unga svenskar som emigrerade till USA gjorde på 1800-talet. Principen om rätt till familjeåterförening korrumperas om man tillämpar den på dessa fall.

Att AH sedan intar en kritisk position och ställer jobbiga frågor är Agendas modus operandi sedan gammalt. Anna Hedenmo
påpekar att EBT gick upp i talarstolen och sade att förslaget inte skulle strida mot barnkonventionen. Åter igen höjs ögonbryn och ja, det låter lite konstigt. Nu följer en lång lite märklig intervju med EBT, där hon ställs inför ett scenerio där en "13-årig syrier" (journalister älskar ju enskilda fall för att kunna bortse från helheten" "kommer ifrån sina föräldrar under flykten hit". Istället för att EBT då säger att då får väl pojken återförenas med sina föräldrar som sannolikt befinner sig i ett europeiskt land hänfaller till uttalanden om att alla ju är skyddsbehövande och då behöver få stanna.

Efter intervjun anser AH, att hon måste göra ett klargörande för
tittarna vad som sades och det sker på ett oerhört nedvärderande sätt!
AH: "Om det blev lite svårt att hänga med i debatten så vill vi påminna om vad KD:s nya politik går ut på. För den största gruppen av ensamkommande barn som får asyl s.k. alternativt skyddsbehövande som ofta är från Syrien kräver KD, att barnet ska kunna försörja sina föräldrar om de ska få komma till Sverige".

Tydligen har AH missat att MigV gått ut med, att de som kommer från Syrien, kommer det att bli svårare att få PUT, eftersom Syrien idag har en mycket stabil situation.

AH
kan inte dölja hur missnöjd och kränkt hon är, när hon säger med allvarlig stämma: "en gång var KD ett av Sveriges mest generösa partier när det gäller invandring men med dagens tuffare politik har man tagit ett långt steg därifrån” och så snörper hon på munnen!

Avslutningen blev en riktig ”grand finale” för ett tårdrypande det-var-bättre-förr-reportage och musik som är uppbyggt av en sorglig liten visseltråd börjar spela... och Alf Svensson kommer i bild. EBT prisas och journalisten upprepar att de tagit ett stort steg från generositet till "en ny tuff linje."

Sedan visas ett filmkollage där KD kräver allmän flyktingamnesti, Göran Hägglund anno 2005 får uttala sig (för inget har hänt de senaste 15 åren som kan göra att man behöver ändra ståndpunkt).
Reportern säger "innan valet 2014 hände något!"
Sara Skyttedahls invandringskritiska artikel
dras fram. Vi blir informerade om, att "mestadels kritiska röster rasade in på twitter", kanske i de twitterbubblor SVT-journalisterna befinner sig i . "Efter det gjorde KD ett katastrofval", notera här hur journalisten knyter samman Skyttedahls artikel och valförlusten, notera sedan Hägglunds krav på tillfälliga uppehållstillstånd, istället för permanenta.

Givetvis kunde SVT inte ”låta bli” att slänga in SD och att de gillar KD:s omsvängning. SVT-journalisten säger "en del hävdar" vilket är nyckelord för att "det här kom vi fram till när vi diskuterade på redaktionen" -  "en del hävdar" tydligen att KD gör den här omsvängningen, för att det ska bli "lättare att samtala med SD."
 SVT:s journalister kan inte föreställa sig, att verkligheten kan förändras och de ställningstaganden man tog för 15 år sedan grundade sig, på en helt annan verklighet. Hela denna del av reportaget handlar att brännmärka alla som närmar sig SD.

KD:s tidigare migrationspolitiska talespersonen Emma Henriksson som i stort sett fick sparken och gick emot partilinjen och röstade för gymnasieamnestin, fick uttala sig. Idag är hon "barnrättsaktivist med politisk ryggsäck" som lever på riksdagslönen. Givetvis var dennaopartiska kvinna” emot, KD:s beslut om anhöriginvandring.
Att hon "togs" fram av SVT, visar klart och tydligt vilken agenda de har!


Foliehatten saknar ord över hur opartiska SVT är och det är skandal att vi tvingas betala dyrt, för denna vänsterpropaganda. Ännu en gång får vi belägg för att man måste omorganisera SVT snarast möjligt. Slänga ut alla vänsterjournailister, så att vi får nyheter och reportage som finns i en verklighet och den den totalt sjuka bild som SVT förmedlar och den värsta är klimatet! SVT:s reportage om klimatet, ligger på samma nivå som en ” Ding Ding Värld!”

2 kommentarer: