fredag 15 november 2019

Inte allt är nattsvart för Liberalerna!

Det är inte bara natt svarta rubriker för Liberalerna, för att de stödjer sossarna i förtroendeomröstning idag.
För någon vecka sedan gjorde L en dundrande rekrytering, läraren och skoldebattören Isak Skogstad och han blir deras nya skolpolitiske expert. En nyhet som inte har fått så stort genomslag.   
Isak har i flera års tid bedrivit ett outtröttligt korståg mot dagens skola och det är en heroisk insats som Isak har genomfört. Han har skrivit debattartiklar, dragit fram obekväma forskningsrön och ställt de ansvariga till svars. Nu finns hans argument samlade i en bok: ”Obekväma sanningar om skolan” (Natur & Kultur).
En bok som sätter fingret på alla problem i den svenska skolan. Isak menar, att det går att förändra skolsystem och skapa skolor som gör skillnad på riktigt och där lärare trivs. Foliehatten rek denna bok varmt, till alla som är det minsta intresserade av skolans framtid.
Foliehatten måste såklart hålla med om, att det är en dundrande och djärv rekrytering av L. Isak är en av få utbildade lärare som står upp mot de progressiva pedagogerna på lärarprogrammen, universiteten, fackförbunden, skolverket, skolinspektionen och i lärarrummen. Inget annat parti kan visa upp motsvarande kompetens.
 
Den svenska skolan började infiltrerades i början av 1950-talet, av progressiv kladd och flumpedagogik, massutbildning och annan bedräglig vänsterliberalism. Det spelar ingen roll om det är kommunister, konservativa, liberaler eller socialister som styr. Det spelar ingen roll om det är judar, muslimer eller kristna. Vita eller svarta.

Inga föräldrar vill ha dumma barn och inga barn vill vara dumma. Vem vill ha en skola där det ”dansas” på matematiklektionen som vänsterliberala pedagogen Howard Gardner föreslog? Vem vill ha brobyggande ingenjörer som inte kan räkna eller sjuksköterskor som inte kan dosera läkemedel? Detta är vad progressiva pedagogerna vill. Detta lärs ut på lärarprogrammen idag. Om John Dewy hade implementerats inom läsninge
n, så hade vi haft en nation av analfabeter. I praktiken tvingades lärarna anpassa sig efter påtryckningar från enskilda politiker och föräldrar. En av de nya editionerna av den progressiva pedagogiken är ”kulturpedagogik.”

Foliehatten gissar att några har hört talas om "lågaffektivt bemötande" i debatten och vem står bakom detta. Den enda lärare i Sverige som har stått upp mot detta vansinne har varit Isak Skogstad samt såklart Engelska skolan. För övrigt har Engelska skolan en registrerad kö på 190.000* elever och det är för skolans traditionella undervisning (modern katederundervisning), disciplin och kunskapsorienterade syn. I skolan kan lärarna faktiskt något om sina ämnen till skillnad från de flesta svenska skolor (även friskolor) där stämningen är ”pedagogiskt orienterad”, istället för kunskapsorienterad. En del friskolor kan ha disciplinen, men vad gör det, om lärarna är så kallade klass 4-9 lärare.

*
Läsåret 2018/2019 fanns det 1.068.274 elever i grundskolan, varav 900.074 i kommunala skolor. Det innebär, att drygt 21% vill lämna de kommunala skolorna.

Vad menas då med de s.k. 4-9 läraren. Denna lärare infördes av SAP och L på 1980-talet och som effektiv tog bort ämnesläraren för högstadiet. 4-9 läraren fick inga ämneskunskaper, utan de läste något som kallas för ämnesdidaktik. Det vill säga ”hur man lär ut.”Ämneskunskaper var inte viktiga, eftersom eleverna skulle lära sig själva genom att sitta och göra uppgifter i tid och otid. Omkring 2002 lades 4-9 läraren ned och genom Jan Björklunds försorg återinfördes ämnesläraren igen med krav på ämneskunskaper hos lärare 2008.

Fortfarande springer det mängder av lärare runt i grundskolorna med just den här 4-9 lärarutbildningen. Många av dem är kunskapsfientliga och har kraftigt motsatt sig expanderingen av KPU-program, eftersom de inte vill ha ”akademiker” i skolorna som "kan något." SAP har givit de här 4-9 lärarna automatiskt behörighet i alla grundskoleämnen, utan att de har ett enda akademiskt poäng i de ämnen de undervisar i. Enligt den progressiva logiken skall barnen lära sig själva. Bara politisk socialisering är av relevans.

Det blir definitivt ingen ”integration” om det svenska skolsystemet får fortsätta sin krigföring mot (alla) våra barn. Både svenskar och invandrare. Detta är faktiskt en av få frågor som SD och de borgerliga partierna håller med. Det finns nog många i S, M
P och V som också håller med om detta, men då i tysthet. Det är tyvärr så, att det är S som är ytterst ansvariga. Det var de som tog 1945 års vänsterliberalism in i skolorna. Idag har till och med USA, som spred de här progressiva pedagogiska idéerna från 1930-talet och framåt, övergivet mycket av den. Sverige är i sammanhanget ett unikt exempel, vilket vittnar om hur extrema de svenska sossarna är.

För partier så som
L, M, KD och SD finns det otroligt mycket väljarstöd att hämta hos den växande skaran av vanligt folk som ser igenom den pedagogiska överideologin. De som har befunnit oss i ett lärarrum och i ett klassrum vet mycket väl vad som sker där. Även om inte alla lärare är genomruttna människor finns det väldigt många lärare som ser skolan som en form plattform för sina privata (oftast vänsterliberala) politiska åsikter för att inte tala om den här progressiva pedagogiken som de utsätter barnen för.

Liberalerna har inte som parti något att förlora på den här förskjutningen och valet av Isak Skogstad. Pedagogerna skriker just nu
Twitter och Facebook att Skogstad är ondskan är personifierad och vill "slå barn." Detta är rent dravel. De enda som har våldsamma, fysiska och rent utsagt elaka tendenser är de progressiva pedagogerna.

Han är liberal men han har rätt i stora delar av skolpolitiken. Det vittnar om att motståndet mot den progressiva pedagogiken går från vänster till höger. För dem som förespråkar mångkulturalism (som liberaler) är det nära nödvändigt för deras sak att bekämpa den progressiva pedagogiken eftersom den göder illvilja mot den liberala ordningen på grund av att den är så pass dysfunktionell och samhällsskadlig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar