onsdag 13 november 2019

Trumps uttryck "last night in Sweden" bör omtolkas bokstavligt till "arabiska nätter i Malmö" med bomber, grov misshandel och dödsskjutningar och en kommun i total misär!

Bomber, dödsskjutningar, rån av unga och grov misshandel är vardagshändelser och knarket flödar och göder gängbrottsligheten i Malmö. Vad gör regeringen? Stefan Löfvén har de senaste 5 åren sagt i olika omformuleringar, att han skall "knäcka" gängen. Problemet är bara att han inte har hittat "nötknäckaren!"
 
SVT gör
en intervju med inrikesminister Mikael Damberg, i studion finns också Lennart Karlsson och kriminologen Camila Salazar Atias. SVT glömde tala om att Atias är sosse och stod på sossarnas senaste riksdagslista! I sändningen säger Atias:
”Man är ute efter att svartmåla, att peka på att vissa grupper begår mer brott .”
 
Nästan 200 sprängladdningar har i år detonerat och kriminella gäng sprider rädsla och osäkerhet. Ylva Ehrlin, analytiker vid Nationella bombenheten, berättar för SVT, att antalet sprängningar i södra Sverige har fördubblats sedan oktober 2018. I oktober 2018 sprängdes 34 bomber i regionen. Siffran för oktober 2019 är 71. Endast i Malmö har det skett 29 sprängningar 2019, skriver Sydsvenskan.
Ylva: ”Vi är tio miljoner människor i Sverige men den här nivån på sprängningar har jag inte hittat någon motsvarighet av i något industrialiserat land.”

Det sossarna talar mycket tyst om, är varför och vem som utför dessa sprängningar. Sprängningarna är en kamp om handel med droger och utpressning mot främst restauranger och andra mindre affärsidkare som inte vill betala skyddspengar

De kriminella gäng som utför detta, är baserade på ett nätverk av släkt- och vänskapsband, klantillhörighet, etnicitet och religiös tillhörighet, främst de som tillhör sharia. Malmö toppar statistiken för brott som ofta hänger samman med organiserad brottslighet: övergrepp i rättssak, utpressning och olaga hot. Den organiserade kriminaliteten ser annorlunda ut idag, jämfört med 1990-talets MC-gäng.

Anledningen är flera orsaker, ökande ekonomiska klyftor, arbetslöshet i de s. k. utanförskapsområden. Barn och ungdomar, i första hand pojkar som hoppar av eller inte klarar skolan. Enligt statistik från Skolverket, har flera skolor i Malmö över 50% elever som inte går ut grundskolan med godkända betyg. I någon skola t.o.m. över 70%. Dessa andra generations elever känner sig inte som en del av det svenska samhället och därför är grogrunden och rekrytering, för de kriminella gängen närmast idealisk. Det finns uppgifter om, att pojkar så unga som 10 år har börjat sin kriminella bana.

Synar man Malmös problem, så är inte bara brottsligheten som är ett stort problem, utan den sociala misären är lika stor.
Sydsvenskan: ”Över 6 600 Malmöbarn anmälda till socialtjänsten i år – motsvarar 267 skolklasser. En sjuåring som agerar pappa åt sitt nyfödda syskon. Och som följer med sin mamma när hon säljer sex, enligt misstankarna. En 13-åring som har slutat skolan, isolerat sig från vuxenvärlden och under ett års tid ”vagabonderar” helt under samhällets radar. Bara i år har 6 678 Malmöbarn anmälts till socialtjänsten.”
 
Sydsvenskan: "Den 16-åriga flickan är rädd för att bli mördad av anhöriga. Hon får inte umgås med pojkar, använda sociala medier och riskerar att bli bortgift utomlands. Socialtjänsten tvångsomhändertar flickan för att skydda henne från föräldrarna. Minst 20 procent av Malmös ungdomar tros leva under hedersförtryck."
 
Dessa två exempel symboliserar dagens Malmö, där de sociala myndigheterna totalt har tappat greppet. Socialen tar hand om unga flickor som utsatts för mångkulturens hedersförtryck.  Flickorna är nu gisslan och socialen försöker få invandrarföräldrar, med en totalt annan kultur, att anamma svensk kultur. Problemet för socialtjänsten blir, att man blir sittandes med mängder av unga flickor som man inte riktigt vet, hur man skall hantera. Koppla bort de unga flickorna för evigt från familjen eller försöka få de invandrande familjerna, ändra sin kulturella attityd. Problemet för socialen är att föräldrar, syskon och släkten, aldrig kommer att förändra sin kulturella attityd och de unga flickorna får betala priset, för ett konstigt tillstånd av både narcissism och självhat.
 
I sin licavhandling Tusen fiender skriver polisen och forskaren Amir Rostami , att i ett ekonomiskt, kulturellt, etniskt och normativt utanförskap, ger gängen en identitet och ett sammanhang,

Amir: ”Förorterna är en kittel av asylsökande och unga arga män med självpålagd offermentalitet, och för all del unga arga kvinnor också. De här personerna rättfärdigar sin kriminalitet med samhällets orättvisor.”
 
Polisen Anders Göranzon beskriver för Forskning och Framsteg, de unga män som ingår i nätverken.
Göranzon: ”Många av dem är kreativa, streetsmarta och nästan ’sköna typer’. Men de är rotlösa och har inga normer. De lever mellan två världar – den värld som deras föräldrar kommer från och den svenska. Men de bottnar inte i någon av dessa världar. Så deras normer, eller brist på normer, formas av jämnåriga som lever i samma rotlöshet.”
 
Att knarket flödar och att det finns mängder, förstår man, när man ser ett pressmeddelande från Tullen: ”Två män misstänks för att ha smugglat 100 kilo cannabisharts och 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuledet. I dag åtalas de för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Det var genom internationellt samarbete och efter en viss kartläggning som misstanken väcktes att det smugglades narkotika från ett företag i Nederländerna till ett annat företags lager i Malmö.”

Malmö stad: ”Malmö växer starkast i antalet gästnätter av storstäderna. Mellan juni och augusti ökade antalet övernattningar i Malmö i snitt med 19 procent. De största bidragande faktorerna tros vara stadens attraktiva besöksevenemang, den ökande när semester trenden och ett förmånligt valutaläge. ”

När myndigheter presenterar positiva nyheter ska man dra öronen åt sig och utgå från att en hund ligger begraven bakom påståendena. Det Malmö stad glömde tala om, att socialen är i särklass största kund hos hotellen! Malmö har plockat ut, närmare 100 miljoner från det kommunägda MKB och över 70 miljoner går till hotellkostnader. Malmö ger, trots att de inte är tvingade, illegala invandrare både socialbidrag och härbärge!

Malmö lever kanske inte på lånad tid men på lånade pengar. Malmö får av utjämningssystemet drygt 5 miljarder per år i direkta stöd, för att det skall gå runt.
Katrin Stjernfeldt Jammeh: ”Fem miljarder räcker inte om vi ska behålla välfärden på den nivå vi har i dag. De pengarna är inräknade sedan länge.”
Bara socialstödet kostar redan över 1 miljard och året är inte slut.
Redan i oktober visade siffror, att Malmö hade ett underskott på 400 miljoner. Dessutom så får Malmö stora summor av staten i olika stöd för skolan och ytterligare ett par miljarder i form av olika statliga struktursatsningar. När resten av landet har blivit som Malmö, går Sverige under.  Malmö kostar skjortan för svenska folket och invånarna tackar genom att pissa på Sverige.

Ett annat problem för Malmö är att barnfamiljerna nu flyr Malmö till kranskommuner och med dem skattekronor. Skattekraften kommer också att minska drastiskt i Malmö och det innebär, ännu större summor från utjämningssystemet.
Nästa år blir det ändringar i EBO-lagen och Malmö kommer att undantas. När andra kommuner nu istället tvingas ta emot invandrare, kommer de att förstå, vilken börda Malmö och andra EBO-städer burit på. Nu är ett stort gissel borta för Malmö. Hjälper det? 
Malmö som är en klassisk migrant stad har erfarenheten, men har inte kunnat hantera situationen och det skall bli spännande att se, hur det kommer att gå, för mindre kommuner som saknar denna mångåriga erfarenhet?
 
Tack vare det grova våldet och den koncentrerade, genetiska dragningen för psykopati och missbruk, kriminaliteten och gängbildningarna, så kommer (behöver/mer) enorma mängder skattepengar gå till "invandrar-verksamhet" som avhopparprogram, fler inom rättskedjan, förebyggande arbete, socialassistenter, skolor, fler fängelser m.m. Samtidigt som kärnverksamheten "vård, skola och omsorg" behöver byggas ut. är problemet att ingen vill ta anställningar som lärare, trots rejäla lönepåslag.
 
De 5 miljarder och andra bidrag som Malmö erhåller, går snart  mer än varannan krona till olika vansinniga invandrarprojekt. Sossarna behöll makten knappt, tack vare att man gav olika invandrarföreningar stora bidrag.
Nä småbarns mamman blev mördad på Ribersborg i Malmö, så var MalmöCentern snabbt ute med, att det behövs en samling för diskussion och konkreta förslag på hur Malmös problem med kriminalitet och utanförskap ska lösas.

Katrin Stjernfeldt Jammeh som nu styrt Malmö i ett antal år måste känt sig lite pressad och Sydsvenskan kom snabbt till undsättning och erbjöd plats i tidningen, för att ge ett svar på inviten.
Slugt och smidigt gick Katrin till svars med sina vanliga mjuka och sluga svar. Det gäller att behålla de som röstar på S på fortsatt gott humör, samt säkerställa att inget annat parti i staden, ska kunna ta åt sig äran av något uppkommande förslag.

Katrin Stjernfeldt Jammeh fick oemotsagt basunera ut sina förslag.

1. Nationellt avhopparprogram med stabila och snabba kanaler för att slussa den som vill lämna kriminalitet vidare.

2. Längre datalagring: Från 1 oktober kommer bland annat lokaliseringsuppgifter – var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal – lagras i två månader.

3. Snabbare lagföring för mängdbrott: Polisområde Stockholm nord har provat ett arbetssätt med snabbare lagföring – Malmö vill bli nästa försöksområde. ”Mängdbrott är lite inkörsporten för många unga, därför är detta prioriterat.”

4. Tillåt fasta kameror på stolpar eller trafikljus som automatiskt registrerar bilnummerplåtar.

5. Stärk hela rättskedjan och arbetet med att förebygga kriminalitet. Det handlar om en förstärkning av Åklagarmyndigheten, domstolarna och kriminalvården samt att stärka Tullens gränsbevakning för att begränsa narkotika- och vapeninflödet. Behandlingen av unga på Statens institutionsstyrelses platser måste förbättras så att fler lämnar placeringen och utan återgå till kriminalitet. Dessutom efterfrågas ekonomisk förstärkning till kommunernas socialtjänster som arbetar förebyggande.

Inte ett enda förslag faller in under kommunens ansvarsområde och det är inget Katrin Stjernfeldt kan genomdriva. Helt och hållet ett spel för att se handlingskraftig ut, allt kommunicerat oemotsagt av Sydsvenskan, modell Pravda.

Detta visar hur problem ovetande och ansvarslösa som S i Malmö känner för den uppkomna situationen i staden. Deras mångåriga vanstyre och prioritering på att tillgodose sitt röstboskap, för att behålla makten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar