onsdag 4 augusti 2021

Inget land som gått in i Afghanistan har lyckats med att knäcka denna "nöt!"

Alla länder som försökt få ordning i Afghanistan har kapitalet misslyckats. Nu åker USA hem eftersom de inte har kommit någon vart i sitt afghanska krig. Pengarna behövs för att konkurrera med nya supermakten Kina.

Så här skriver Expressens ledarsida angående USA:s utdrag:
”Västvärlden har en läxa att lära av misslyckandet i Afghanistan: Det går inte att införa demokrati utifrån och ovanifrån, varken med bistånd eller med bomber. Det krävs en lokal demokratirörelse. På samma sätt kan vi inte frigöra Afghanistans kvinnor från ett av världens minst jämställda klansamhällens kvinnosyn. Men vi kan hjälpa de afghanska aktivister som med risk för sina liv arbetar för att förändra landet till det bättre. Så snart talibanerna når Kabul är deras dagar annars räknade.”

Krigen i Afghanistan var ett misslyckande anser Expressen sådär tjugo år för sent. Skälet till varför de tycker så här beror på USA inte längre vill. Inte heller skall vi i Sverige ta emot allt för många afghanska flyktingar enligt Expressen.

Så här skriver de;
”En ny flyktingvåg från Afghanistan är redan på väg mot Europa. Men den här gången tror inte ens Angela Merkel att ”wir schaffen das”. Nu säger hon att ”vi kan inte lösa problemen genom att ta emot alla”
och hon har rätt. De allra flesta av de flyende kommer att vara kvar i närområdet. Men Europa kan bidra till att de får en så dräglig tillvaro som möjligt i flyktingläger, att barn får skolgång och att ekonomiskt pressade grannländer får hjälp att hjälpa dem. Och enskilda demokrati- och kvinnoaktivister med stor hotbild kan och bör Sverige erbjuda asyl genom FN:s kvotflyktingsystem. ”

Skälet är tämligen simpelt. Massmigrationen har blivit för politiskt och ekonomiskt kostsam för den liberala
Löfvenregimen. Det rapporteras om, att polisen inte heller har några pengar. Det är förvisso underligt eftersom polisen inte verkar göra annat än att patrullera gatorna. Vidare så är det svårt att propagera för krig i tredje världen om hela befolkningen är utländsk. 

I fredliga Kanada har man lastat in kineser i landet. De är drygt 1/3 av befolkningen i British Columbia. Få av dessa kineser avskyr Kina. Vidare kan inte den kanadensiska liberala regimen kidnappa alla kineser och utlämna dem till USA. Inte för att massmigrationen kommer upphöra. Expressen lär snart propagera för massmigration från Indien eftersom landet är på USA:s sida i det nya kalla kriget. Indier brukar lyckas bättre i västerländska länder än afghaner.

Regim Sveriges Radio har dragit igång en kampanj att få hit ett 15-tal afghanska tolkar med anhöriga. Jämförelsen görs med USA:s agerande i sakfrågan. SR har inte gjort någon som helst kritisk granskning överhuvudtaget om de olika förhållandena som rått och råder i de båda ländernas historik i Afghanistan och villkor från USA, för att tolkarna skall få kunna komma till USA.

GD Ribbenvik på MV - den mest välkammade statstjänstemannen i  Sverige har
och den mest utslagsgivande myndigheten landet har, för vårt framtida öde vågade vara bestämd i en intervjun i P1.
Ribbenvik
svarade bestämt och man kunde lyssna mellan raderna, att frågan om tolkarna är en uppgift för UD och Försvarsmakten, men att MV kan pröva deras asylansökan från Kabul. Nyligen klubbades en ny migrationslag igenom i riksdagen. Frågan är om ansylansökningarna kan sorteras under den nya lagen och under skrivning ”för synnerligen ömmande fall” och även under Barnkonventionen.

Den afghanske tolken som nekats asyl och som intervjuades i P1 i morse och som talade bra svenska kan då, om han har familj vilket han har, hävda att hans barn har anknytning till Sverige genom hans arbete för svenska Försvarsmakten.

Ribbenvik sände i motsats till Löfven 2015 ett budskap till afghanska flyktingar i allmänhet med Sve
rige som resmål - på inlindad byråkratsvenska som ändå inte en svensk batikhäxa skulle kunna protestera mot även om vaginan varit torr en längre tid p g av den glasklara logiken i Ribbenviks lågmälda svar, att kom inte till Sverige för nu kommer vi beakta och beivra Dublinförordningen striktare än tidigare.

Samtidigt meddelar Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius:
”Migrationsverket stoppar utvisningar till Afghanistan. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan har Migrationsverket beslutat att stoppa alla ut- och avvisningar till landet. Beslutet gäller med omedelbar verkar och tills vidare.
Säkerhetsutvecklingen i Afghanistan är oroväckande men också svårbedömd. Talibanrörelsen har i snabb takt utökat och fortsätter utöka sin territoriella kontroll i landet.”

Givetvis jublar asylaktivister och batikhäxor över detta beslut. Bara ett par dagar innan hade Finland tagit samma beslut och det är tyst från både Norge och Danmark.

De danska socialdemokraterna har föreslagit det danska Folketinget att köpa asylmottagandet i ett tredjeland i Afrika. Ett förslag som Folketinget bifallit.
Varför skulle inte de svenska socialdemokraterna kunna föreslå den svenska riksdagen detsamma, sedan samverka med Danmark att samfinansiera det tredjelandet?
Problem är till för att lösas! Den som fått avslag och som befinner sig i Sverige och som inte kan avvisas till hemlandet, den skall avvisas till skyddad miljö i ett tredje land, finansierad av Sverige. Liksom de som beviljats asyl, skall få det skydd de behöver, under den tid behovet finns i ett tredje land, intill behovet inte längre finns.
Sverige skall
fortsatt ha invandring! Arbetskraftsinvandring av högutbildade med kompetenser som saknas/är brist på.

Först i tur för utvisning stod afghanen som skar halsen av folk i Vetlanda. Han kan nu se fram emot att så småningom efter en kort vistelse bli frisläppt med frikostiga bidrag och hemlig identitet.

Sossarna med globalisten
Löfven i spetsen jublar också åt att få behålla 7000 viktiga röster och fler kommer det att bli. Men sanningen är att Talibanerna av idag inte är desamma som de USA beväpnade med luftvärnsmissiler på 80 talet. Nu är de salongsfähiga, välklädda och har precis förhandlat med Ryssland om, att inte sprida sina irrläror utanför Afghanistan. T.o.m en svensk batikhäxa skulle bli alldeles till sig i trosorna av blotta åsynen.

Var finns nyhetsvärdet? Utvisningar till Afghanistan har, förutom i ett fåtal personer som fått avslag på asyl, varit stoppade i åratal. Överklaganden, mer överklaganden, verkställighetsbeslut, nya skäl, gymnasielagen, provtagningsvägran, etc etc har i praktiken fungerat som effektiva hinder för avvisning. Inte heller under Covidpandemin har MV kunnat verkställa en enda utvisning. De utvisningshotade behövde bara väga testa sig och så blev det inte någon utvisning. Att de inte ens behöver fråga om de inte vill testa sig längre, eller för stunden. Talibaner eller inte spelar väl ingen roll i detta.

Det man kan fundera över om det är Migrationsverket som enväldigt bestämmer sånt här? Har regeringen ingen talan? Det gynnar i alla fall SD, men det kan väl ändå inte vara deras avsikt.

I Sverige agerar förvaltningsmyndigheter, i sitt vardagliga arbete, oberoende från regeringen enligt grundlagen. Regeringen kan generellt sett inte tvinga en förvaltningsmyndighet att agera eller tolka lagstiftningen på ett visst sätt. Det betyder att myndigheter i många fall har den här typen av befogenheter, vilket leder till den här typen av konsekvenser.

RF 12 kap 2§:
Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

Under årens som gått vi hört mängder av lögner om afghanerna från Löfvenregimen, media, batikhäxor, Annie Lööf och vänsterpolitiker som har använt sig av ord som "barn" beskriva vuxna män som tonåringar, med hustru och barn.
Sverige har idag en stor övervikt i unga åldersgrupper och vem tror att det är bra för samhället? Dessa män är i militärtjänstålder och sticker från militärtjänsten i sina hemländer(Eritrea och får asyl).
Många kommer från Iran och se har inte något hot mot sig alls. Semesterresor till Iran är vanliga i denna grupp Iranafghaner.
Många använder droger och slutar inte med det här. De anser det är hälsosamt att använda heroin!
Många lever ett kriminellt liv o
ch det kan de göra här med. Slåss inbördes och t o m dödar varann så risken för destruktivt liv finns här likaväl som där.
Det allra värsta av allt är att alla som ”på” papperet är under 18 år kan få efterlevnadsskydd om någon eller båda föräldrarna är döda. Bevisbördan är mer än slapphänt. Detta kostar statskassan åtskilliga hundratals miljoner.

Vi kan nog räkna med att Löfven
regimen vill ha så lite bråk och terror fram till valet. Utvisningar som i en fungerande stat verkställs som Sverige inte genomför.
Utan bidragsmaskinen och en regering som hade tagit itu med problemen hade detta aldrig uppkommit.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar