onsdag 18 augusti 2021

När skall judarna "slänga av" offerkoftan?

Alla som känner till historien och Sovjetunionens skapande av östblocket efter WW2 känner till, att i alla dessa satellitstater konfiskerade kommunisterna all privat egendom, hus , mark, företag m.m.

Det har gått nästan 76 år som detta genomfördes och Polen vill nu få ett avslut på, att återkräva vad man tidigare ägde och man har i en lag satt en 10 och 30 års gräns! 

Alla som haft förfäder borde vid det här laget sett vilken egendom, fastigheter m.m som funnits i familjen? Ett mycket stort antal människor, oavsett religionstillhörighet, fick sin privata egendom stulen under kommunismen. Gäller denna lag om preskriptionstid endast judar? I så fall finns fog för kritik.

Denna lag har tydligen inte godtagits av Israel med öppna armar utan återigen kommer den ”judiska” offerkoftan” fram. Bara fanatiska pk idioter tycker det är dåligt.
På tiden att judarna kommer över sin historia och tar av offerkoftan! Undrar om det blir syntax error i skallen hos svensk vänster nu. De brukar indignerat uppröras över att Polen inte skriver under på deras värdegrund, samtidigt som den svenska vänstern är större antisemiter än NMR.

Den jude ägda DN citerar Reuters: ”Polen har godkänt en antisemitisk och omoralisk lag, säger Israels utrikesminister Yair Lapid. I kväll har Polen blivit ett antidemokratiskt land som inte hedrar den största tragedin i vår historia, säger Israels utrikesminister Yair Lapid.
Lagförslaget har även lyfts av USA:s utrikesminister Antony Blinken som påtalade att han var djupt oroad
fram till i dag har judar och deras barn kunnat hävda att egendomar beslagtagits olagligt
Demokrati och rättvisa försvinner i Polen då president Duda undertecknar en lag som gör det praktiskt taget omöjligt för alla före detta polska fastighetsägare att få upprättelse för den egendom som illegalt beslagtagits under kommunisttiden, säger Gideon Taylor. Den nya lagen som nu har godkänts anger en 10- till 30-årsgräns för återkrav.”

För alla som inte känner till det är utrikesminister Blinken jude. Hur opartisk är han?

Foliehatten ifrågasätter starkt Israels påståenden! För Yair Lapid och andra personer, existerar inte rätt eller fel. Det enda som är viktigt är vad som är bra eller dåligt för judarna. På vilket sätt är det antisemitiskt? Om det har varit någon annans i 30 år, så kan man  fundera på vad som är störst inskränkande i äganderätten, att ge tillbaka, eller att inte göra det. Det kan ha hunnits köpas och säljas många gånger sedan dess. Kan de vara så istället, att eventuella släktingar inte nödvändigtvis kräver att få till baka fastigheten, utan att de nöjer sig med en furstlig kompensation i form av pengar?

Då får vi anta att det i Israel är möjligt för palestinier att kräva tillbaka sina fastigheter/egendomar eller för Amerikas ursprungsbefolkning att kräva sitt land tillbaka?
Israel har stulit inte bara landet utan all egendom. Amerika ”roffade” åt sig indianernas land och än idag har inte indianerna fått någon ersättning att tala om. Hyckleri är ordet!

Polen går från klarhet till klarhet, applåder. Ett land som rest sig ur de kommunistiska askan samtidigt som Sverige gått i motsatt riktning. Kommer ihåg när man nästan föraktfullt talade om att polackerna knappt hade utrustning för att spela hockey-VM. Besöker ni Polen idag så undrar man vad det blivit av det här landet.

Egentligen är detta ganska underhållande, att det blir så mycket gråt från vissa håll. Det är ganska vanligt, att man ser äldre byggnader i Polens städer ganska centralt som är helt förfallna, eftersom ägaren inte kunnat hittats eller helt enkelt inte vill betala skatt eller för renovering. De har haft mer än 30 år på sig. Dessutom kan man undra vad Israel har med saken att göra , det är polska medborgare det gäller!

Det finns en annan vinkel som är mycket mer sann än Israels påståenden. Det fanns ett antal fastigheter som ägdes av judar, medan 70-80% av Polen ägdes av adeln. Adeln är måltavlan.
Polens lagliga regering som agerat från exil i London sedan kommunismens ockupation är de enda som har rätt att förhandla med tyskarna avseende det tyska krigsskadeståndet som aldrig betalades ut. Detta har fastslagits i domstol. Den riktiga regeringen bestod av endast adelsmän.

De har fått alla sina herresäten, palats och slott beslagtagna av kommunisterna och det har gått m
ycket trögt för dem att återfå sina egendomar. Hela Polen är fyllt av historia och fortfarande är i princip hela Polen under beslag. Hela landet är ett minfält av gamla egendomar i beslag. Skulle en jude äga ett slott och ett helt län med tusentals hektar?.

Den lagliga regeringen "Government No 1" utgör också ett hot mot den regering som nu har makten. De representerar gamla värden och kommer att gå till val med krigsskadeståndet i bakfickan, så tro inte att Duda skrivit under denna lag med tanke på polska judar, det är ren gallimatias, utan detta är 100% riktat mot "Government No 1."

Under WW 2 när tyskarna började gasa judar i Auschwitz, fanns det en polsk officer Witold Pilecki som lät sig infångas av tyskarna, för att med egna ögon se vad som försiggick i Auschwitz. Han lyckades fly därifrån och skrev en rapport om att tyskarna systematiskt mördar judar. Rapporten presenterades för Churchill och Roosevelt och även för de inflytelserika judiska organisationer som inte brydde sig inte de polska judarna, de ville inte höra om att judar massmördas.

Idag vill judiska advokater från den judiska världskongressen ärva främmande polska judar. De
känner till att de på laglig väg inte kan ärva främmande personer. Judarna har därför inlett en smutskastningskampanj mot Polen i hopp om, att till sist blir pressen för stor och att Polen ska ge vika och göra en deal med dessa judar från New York.

De lyckades för några år utpressa schweiziska banker där det fanns medel från judar som dog i koncentrationsläger. Schweiz anklagades för antisemitism och på kort tid gjorde bankerna en överenskommelse med de amerikanska judar och betalde de 2 miljarder euro. När bankerna senare gjorde en sammanställning över inaktiva judiska konton så visade det sig att där fanns bara 60 miljoner euro. Med andra ord en brakförlust i uppgörelsen med judarna i New York. Efter det avtog de mediala anklagelser om antisemitism.

Det som de nya attacker mot Polen handlar om, är att det finns en massa fastigheter vars rättslig status är oviss, de som bor där vet inte om de blir utslängda och de blir inte heller renoverade.
På senare år har det varit flera fall med många bedrägerier där judar från Argentina och Jamaica hört av sig genom sina juridiska ombud och krävt att få tillbaka fastigheter i Warszawa och fåt
t tillbaka dem. Många Warszawabor har blivit vräkta från sina lägenheter på grund av dessa bedrägerier.

I en dokumentär på TV om Östeuropa handlade det om judar som krävde tillbaka sina egendomar och det fanns rättmätiga krav och gott om rena bluffar/bedrägerier.
Dokumentären tog upp en bluff. En kvinna bosatt i USA hävdade sin rätt till en bondgård/en central fastighet och ägor i Polen nära Ukraina, hennes far och farfar hade ägt detta och givetvis så hade farfar varit aktiv och känd på ort.

Krigsfronten gick igenom denna ort ett antal gånger så att samtliga handlingar var svårfunna. Man lyckades hitta tre polacker som fortsatt var vid liv och som hade bott där och man lyckades även till slut hitta en del handlingar och ingenting pekade på den kvinnans släkt skulle ha bott eller ägt något på den utpekade orten.
Historiker menar att judar fanns inte där i den orten, man ska komma ihåg att judarna bodde i egna samfälligheter vilket gjorde det lätt för nazisterna.


Lagen
kan vara lika mycket riktad mot alla de tyskar som flydde Polen efter andra världskrigets slut. Stettin och Danzig var innan kriget stora städer med en övervägande tysk befolkning. Det polska styret gör ingen skillnad mellan tyskar och judar som tvingades överge sina hem i Polen.
Någon gång måste man sätta slutdatum när efterlevande kan hävda anspråk på övergiven mark eller egendom. Det har gått mer än trettio år sedan Polen blev av med kommuniststyret, så eventuella tvister borde vara avklarade vid detta laget.


 

1 kommentar:

  1. Offerkoftan är Israels absolut största inkomstkälla, den ursäktar annektering, krig, rasism, hat och segregering.
    Israel släpper den aldrig, den är användbar för många generationer framåt.

    SvaraRadera