torsdag 5 augusti 2021

Närmar vi oss ett Sweit?

EU vill ta över allt mer från medlemsländerna och Sverige får allt mindre att säga till om sina egna inre angelägenheter. I praktiken bestäms det mesta numera från Bryssel. Det som är på gång är minimilöner och ett klimatpaket, där den svenska skogsnäringen kan drabbas hårt.

Det som är intressant är att Sverige inte kommer att säga tvärt nej
=veto precis som Ungern och Polen har gjort i flera frågor, utan Löfvenregimen kommer likt en blomma som vissnar - falla platt till marken. Sverige tillhör en av de få medlemsländer som inte har minimilöner. Ekonomifakta redogör för hur det ser ut i EU.

Facken i Öst- och Sydeuropa jublar
och Sverige ser helst att den här idén skrotas. Lagstiftade minimilöner krockar med den svenska modellen, där fack och arbetsgivare förhandlar fram löner.

17 700 kronor
skulle minimilönen bli i Sverige om den sätts till 60 % av medianlönen i EU. Så lite tjänar bara en procent av svenska arbetare. Endast i Sverige och Danmark sätts lönerna via kollektivavtal efter förhandlingar mellan parterna. Bara i en tredjedel av de svenska kollektivavtalen finns en minimilön, främst på LO-sidan. Kollektivavtalen täcker 90 % av svensk arbetsmarknad. Enligt Medlingsinstitutet håller de uppe lönerna även där det saknas kollektivavtal. När Sverige gick med i EU 1994, fick vi ett löfte om att den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle bevaras.

Missnöjet med minimilöner i EU och det förslag som ligger har nu gått så långt att LO:s avtalssekreterare vill ha en diskussion om ett fortsatt svenskt EU-medlemskap.
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson: ”Vi måste fundera på om det finns andra allianser vi skulle kunna ingå i.”

När EU-kommissionens förslag om minimilön släpptes i oktober 2020 fanns inga regler om nivån på minimilön.

Ursula von der Leyen
lovade i sitt tal när hon valdes till ordförande för EU-kommissionen 2019: “ ett rättsligt instrument för att se till att varje arbetstagare i EU får en skälig minimilön och att minimilöner bör fastställas i enlighet med nationella traditioner, genom kollektivavtal eller rättsliga bestämmelser.”
Ursula har gjort minimilöner till en av sina viktigare frågor.

I juni 2022 tillsattes ett samråd om det behövdess EU-regler om minimilön och EU-kommissionens slutsats blev att det behövs "ytterligare EU-åtgärder!" Arbetsmarknadens parter fick på sig till den 4 september 2020 att svara på hur ett förslag på dessa åtgärder bör se ut.

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och hennes kollegor möttes i Luxemburg miten av juni 2021 var EU-kommissionens förslag till direktiv för minimilöner uppe till så kallad riktlinjedebatt. Sverige och Danmark hör till de främsta motståndarna och de vill absolut inte ha minimilöner.

Eva Nordmark säger till TT: ”Sverige har en rejäl uppförsbacke i striden mot EU-direktivet om minimilöner. Det behöver man förstå i Sverige, säger hon och tillbakavisar kritik om att regeringen agerat vekt och naivt. Det är många länder som vill det här och vi har EU-parlamentet som driver på jättehårt.

Löfvenregimen är livrädda för att det i slutändan ska bli EU-domstolen, precis som i frågan om Laval och svenska kollektivavtal, ska slå fast, vilka som ska ha makten över lönerna.

I en intervju går nu LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till hårt angrepp mot såväl EU som statsminister Stefan Löfven och Europafacket. Torbjörn Johansson ser det som ett grundskott mot hela den svenska modellen. 

Torbjörn: ”Det är därför dags att vi inom den svenska arbetarrörelsen börjar överväga om det var ett bra beslut att gå med i EU. Vårt tidigare ställningstagande byggde på att vår svenska arbetsmarknadsmodell var garanterad men det håller nu uppenbarligen på att ryckas upp.”

På en frågaom Torbjörn förespråkar ett Swexit säger han:
”Det är inte det jag säger, men vi har slitit med den här frågan och inte fått något som helst gehör. Vi tycker inte att EU-kommissionen tar oss på allvar då de hävdar att Sverige är skyddat från förslaget om minimilöner. Men vi vet hur känslig vår modell är. Det är inte EU som kan avgöra det. Vi vet vad som hände med Laval. Sverige är inte som Malta. Vi är en stormakt då det kommer till sociala frågor och har en stark tradition av arbetsmarknadsregleringar. Den svenska regeringen har ett stort förtroendekapital i de här frågorna. Men trots det får vi inget gehör och den här frågan trycks ned som en skitfråga.”

Intressant är att under intervjun får Torbjörn frågan om han anser att Stefan Löfven är en svag ledare eftersom han har en facklig bakgrund och här är Torbjörn direket feg!
Torbjörn: ”Tjänstemännen i regeringskansliet som hanterar det här har definitivt varit för svaga. Den här frågan är så viktig att han borde ha tagit den på ett mycket större allvar. Jag initierar därför debatten om vad vi ska ha vårt EU-medlemskap till.”

Frågorna kring ett svenskt medlemskap i EU och anslutning till Euro som kommer om något år, har varit ett känsligt ämne inom arbetarrörelsen. Olika förbund har kommit till olika slutsatser, men överlag har det funnits en positiv syn på ett EU-medlemskap.

Torbjörn: ”Vi har väl varit naiva på det sättet att vi trott att ett löfte är ett löfte och att ett avtal är ett avtal. Det är ju så vi gör i Sverige. Vi fick ett löfte, men uppenbarligen gäller inte det på den andra sidan. Nu ger sig EU på fundamenten i svensk arbetsmarknad. På det sättet har vi varit naiva.”

Samtidigt som LO-facken kritiserar flera förslag på EU-nivå brukar pamparna i LO prata om hur stor betydelse den svenska exportindustrin har för ekonomin och jobben. Om LO med sina 1,4 miljoner medlemmar drar igång en debatt om att lämna EU, så kan det sluta i ett Swexit.

Frågan är om inte gränsen är nådd om EU tvingar på Sverige minimilöner, antar en klimatpolitik där skogsnäringen får betala ett stort pris och inte minst tvingar på Sverige Euro. Danskarna var så smarta att de fick inskrivet i ett avtalet att inte få Euro! Sveriges sosseregering glömde detta!

1 kommentar:

  1. Vi blir attackerade från många håll…
    Medicinsk Apartheid nu även i Sverige
    https://www.bitchute.com/video/D7m3AVWlvVWI/
    Vad är slutmålet med denna uppblåsta influensahysteri?

    SvaraRadera