fredag 6 augusti 2021

Polisen vill få fler sökande till utbildningen!

 Polisen har haft svårt att fylla platserna till polisutbildningen och för att öka antalet nya poliser har man ändrat reglerna för intagningen, så att fler kommer in.

"Det nya beslutet innebär att personer som har diagnosen adhd, add, mbd
(minimal brain damage), Aspergers syndrom, autism eller Tourettes syndrom nu kan söka sig till polisyrket.”
Beslutet kommer efter att Diskrimineringsombudsmannen, DO, i juni slog fast att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket gör sig skyldiga till diskriminering när de utesluter personer med NPF-diagnoser från mönstringen.
Vad är nästa steg i den lättkränkta politiska korrektheten?

Eva Årestad Radner på Polismyndighetens hr-avdelning: ”DO har slagit fast att Försvarsmakten måste göra en individuell bedömning av de sökande. Och vi anser att även vi måste följa det ställningstagandet.”

Frågan som Foliehatten ställer och många håller säkert med honom – är det autistiska poliser som Sverige behöver? Nu är Foliehatten riktigt elak när han påstår att en polis med ADHD kan vara en tillgång för polisen. Speciellt i kombination med sadistiska och rasistiska drag. Bara att sätta dem i en piket i ”rätt ” område! Varför inte ta steget fullt ut och göra som i Hollywoods polisskolan filmerna, slopa kraven helt så kan vem som helst söka och komma in på utbildningen.

Från Polistidningen: En sökande ska inte längre diskvalificeras ... I stället ... individuell bedömning. Hur den ska gå till är något vi måste prata med Plikt- och prövningsverket om. Borde ni inte ha haft den diskussionen innan ni tog beslutet."

ADHD är en funktionsnedsättning där det kognitiva är helt skruvat, stress, ångest, depression, kan inte avsluta saker, tappar intresset för saker hela tiden. Drar på sej skulder,lätt för missbruk etc. Det är speciellt pojkar som får diagnosen bara för att de är lite extra spralliga och ointresserade av skolarbetet när de är cirka sju år gamla. . En person som har ADHD och personens föräldrar har bemödat sej med att skaffa en utredning för ADHD och då kan personen få medicinering för detta. Att man skaffar en diagnos är ju för att få stöd och hjälpmedel i vardagen. En diagnos får man för att man inte fungerar som andra utan är nedsatt.
Låter bra när ADH
D poliser tar fast pundare med amfetamin och själva trycker i sej det. Det är väl detta PK samhället leder till ”Vi får inte diskriminera”

Det Foliehatten funderar över är varför så många i dagens samhälle som är yngre fått en diagnos av något slag. Hur kommer det sig att så många är diagnostiserade?
Kan skulden läggas på förskolan? Foliehatten anser det finnas grava brister i diagnosticering? Uppfostran spelar en stor roll hur man utvecklas och interagerar med sin omgivning och det tror Foliehatten inte att man tar hänsyn till alls, utan man utgår från att alla har samma förutsättningar.
Förr i tiden kunde människor leva ett fungerande liv och få jobb och sköta sin vardag utan att bli diagnostiserade. Troligen borde många äldre således ha en diagnospotential men klarar av att arbeta i alla fall.

Foliehatten är övertyggad om att det redan idag finns personer inom polisen och Försvarsmakten som vid en djupare utredning skulle kunna tillskrivas en diagnos, men den absoluta majoriteten av alla med högfungerande NPF har förmodligen aldrig haft en tanke på att deras ”egenheter” beror på detta och har således inte det dokumenterat.
Nu vill man alltså möjliggöra utbildning till polis för dem som ansett att deras liv har begränsats så pass mycket att man valt att genomgå en utredning.
Han tror att de som har gjort en utredning i större utsträckning är mindre högfungerande (även om det står så i diagnosen) än de som aldrig genomfört en sådan.

Ska man nu från fall till fall bedöma de med befintlig diagnos så borde man ju rimligtvis göra samma kontroll på de som ansöker till utbildning men som saknar diagnos och inte uppvisar några tecken på NPF just för att fånga den gruppen som kanske har någon NPF men som inte ens själva är medvetna om det.

Riskerar inte polisen i slutändan att skapa sig ett nytt problem med det här. Foliehatten tycker det är bättre att man själv, om man vill in på polisutbildningen eller arbeta hos Försvarsmakten ska genomgå en ny utredning hos sin läkare för att kanske få den klassificerad som högfungerande och därmed beredas möjlighet att söka utan att ens behöva nämna det. Precis så som skett i alla tider.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar