måndag 9 augusti 2021

Skolan börjar snart och pojkar är ett problem! Del 2

Liberalen Gulan Avci tillhör den del av partiet som har politiskt stöd från de två lärarfacken, lärarutbildarna, lärarhandledare och byråkraterna på Skolverket. De vill bevara det nuvarande systemet. De vill inte förändra något. Väldigt många människor har investerat i detta system.

Liberalerna anställde Isak Skogstad som skolpolitisk expert för att styra upp Ls skolpolitik. Han hade betydligt mer sunda åsikter (öppen kritiker av progressiv pedagogik vilket nästan kostade honom hans lärarexamen) innan
liberalerna anställde honom. Nu går han på partilinjen och det är mest "mumbojumbo" från partiet. Liberalernas partihöger (där han ingår) tenderar att vara något mer sunda vilket kan ses i den här nyligen publicerade debattartikeln i DN.

Gulan Avci
s debattartikel i Expressen är typisk för henne. Den är totalt intetsägande. Gulan skriver; "Jobbar skolan i tillräckligt stor utsträckning med attityder, normer, machokultur, antipluggkultur och föreställningar om att det är omanligt att plugga? Det är mer tid för "värdegrundsarbete" vi skall ha i skolan och som skall ta ännu mer tid från lärarnas arbete."

Lärare hatar värdegrundsarbete eftersom sådant tar en massa tid från undervisningen. Gulan Avci struntar i detta eftersom hennes politiska karriär bygger just på "värdegrundsarbete." Notera att Avci inte skriver ett ord om progressiv pedagogik trots att hennes partis egna skolexpert har skrivit tonvis om hur det förstör skolan. Notera också Avcs fixering vid högre utbildning.
Denna fixering vid högre utbildning är ett vanligt förekommande fenomen inte bara oss Gulan med även hos progressiva pedagoger.

Sossarna har alltid försökt dölja korrekta siffror av arbetslösheten. Den högre utbildning används för att gömma undan befintlig arbetslöshet. Man sänkte helt enkelt kraven för att komma in på utbildningar. Senast är det polisutbildningen.

Sossarna har satt detta i system sedan 1970-talet. Värdet på en högre utbildning (med vissa undantag - läkarutbildningar och examen från Handels) sjunker och har sjunkit de senaste 30 åren.

Det handlar inte bara om Sverige
utan i hela världen. Länder med bra skolsystem och en bra arbetsmarknad som Schweiz, Singapore, Kina, Japan och Sydkorea. Orsaken att det måste finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden - annars blir högre utbildning värdelös. För länder som vill bli rika så som Kina är detta något som de arbetar hårt med, men i Sverige är det tabu att tala om precis som det var med invandringspolitiken för fem år sedan. Svensk utbildningspolitik har en lång rad tabun och särintressen. USA har en viss sådan debatt men den är också rätt marginaliserad precis som i Sverige.

Ambassadören i Rom Jan Björklund(belöning av Steffe) hade ibland små ljusglimtar när han var skolminister och allt han gjorde var inte helt åt helvete. Han försökte tampades med särintressen och han fick dra det korta strået. De var helt enkelt för starka och Björklund backades inte upp av Stridshingsten.

Invandringspolitiken är rätt intressant eftersom den raserar det progressiva svenska utbildningssystemet eftersom det konstruerades för en relativt rik etnisk svensk befolkning (med få invandrare). Det svenska utbildningssystemet är inte anpassat för ett mångkulturellt samhälle med enorma klassklyftor.

De senaste tjugo åren har politikerna förändrat skolan totalt och det är sossarna som har stått för den största förändringen. Många grundskolor (men långt ifrån alla) har inte böcker längre. De säger åt eleverna att "söka din egen kunskap" med hänvisning till läroplanen. Med facit i hand jan vi se att detta har lett till ännu sämre resultat för både svenskar och invandrare.

Bland svenskarna kanske är det kanske65% som klarar av det, medan det kan vara så lite som 30% bland invandrarna. Som tur är har de flesta grundskolor och gymnasieskolor fortfarande böcker eftersom det annars skulle bli ännu mer kaos och skolledarna och huvudmannen=kommunerna eller friskolorna är inte är så jävla korkade.

Om du vill "höja" invandrarnas och svenskarnas resultat så måste du avskaffa den progressiva pedagogiken. Börjar du nu förstå varför
sossarna fuskar i PISA genom att inte låta invandrarskolor göra proven och det var ett medvetet fusk! Att Ekström får sitta kvar som är ansvarig för detta falsarium är en gåta! Det visar också att JÖKen partierna är lika goda kålsuparare!

Sverige importerade liberalen John Deweys progressiva pedagogik i slutet av 1940-talet och Deweys syfte var att eleverna skall lära sig själva. Lärarens roll skall vara begränsad. De så kallade "studierna" Dewey gjorde var på privata skolor där eleverna kom från övre medelklass och rika personer. På dessa skolor fungerade den "progressiva" pedagogiken eftersom alla barnen och ungdomarna kunde kompensera för progressiv pedagogik. Riktig progressiv pedagogik kostar pengar och för att progressiv pedagogik skall fungera, räcker det inte med ett superintelligent elevunderlag. När endast rika skolor kunde ha riktig progressiv pedagogik som Dewey tänkte, så leder implementeringen av progressiv pedagogik till offentligt finansierade skolor - kommunala och friskolor till en ytterligare försämring. Inget land har råd med vad som Dewey avsåg med progressiv pedagogik.
Sverige har haft progressiv pedagogik sedan 1970-talet
och det tog 30 år för beslutsfattarna att implementera denna pedagogik.

Praktisk progressiv pedagogik på en svensk skola innebär i princip att läraren delar ut uppgifter och håller ordning i klassrummet. Tanken
var sedan att läraren skall gå runt i klassrummet och individuellt hjälpa varje elev och det är praktiskt omöjligt.

Intressant nog så har lärarprogrammen som krav på sina lärarstudenter vid praktikerna att
lärarkanditaten skall få alla elever att lära sig genom att använda progressiv pedagogik. Hur många av lärarkandidat klarar av att göra detta? Inga! Faktum är att handledarna i skolorna och lärarprogrammets examinatorer inte heller klarar av det. Så hur kommer alla de här lärarstudenterna igenom? Lärarprogrammen som alla utbildningar har inte klara bedömningskriterier för hur de bedömer sina studenter eller för den delen även sina doktorander.

Bedömningen och betyget är oftast helt godtyckligt så en lärarstudent kan komma igenom sin praktik om han/hon är "omtyckt" av handledare/examinator eller få underkänt om handledare/examinator ogillar henne/honom.

Betyg kan inte överklagas i Sverige som andra myndighetsbeslut. Detta används oftast i invandrarskolor men också i friskolor för att driva upp betygen hos eleverna. Det finns ingen som helst insyn. Notera att det också går åt andra hållet. Många duktiga elever (invandrare och svenskar) kan få sämre betyg om läraren ogillar dem. I synnerhet killar.

Foliehatten skrev för 4 år sedan ett inlägg om ”Flickor har högre betyg i skolan än pojkar och lönen är omvänd!” Här finns en del intressanta fakta om betydsättningen.

Lärarutbildarna är antagligen sämst på bedömning av studenter av alla institutioner inom akademin. Pedagogisk forskning (även i USA) tenderar att vara undermålig och undervisningen är dålig. Det är därför inte så konstigt att lärarutbildningarna i Sverige har så dåligt rykte. Få vill läsa lärarutbildningen och avhoppen är enorma men om akademikerarbetslösheten går upp kanske de får fler sökande till sina KPU-program.

Foliehatten glömmer aldrig när han träffade två examinatorer i språk från LU i Montenegro under en semester för några år sedan. Vi kände varadra något.  Foliehatten fick höra att de kunskaper som de blivande lärarna hade i speciellt svenska var under all kritik. Där har du den största anledningen till att svenska elever presterar så dåligt – lärarna har inte de kunskaper som krävs för att vara lärare och de flesta sympatiserar med vänstern.

Svenska elever i skolan brukar kunna kompensera för den progressiva pedagogiken men invandrarelever kan det i mindre utsträckning.
Det uppskattas att 85% av de etniskt svenska barnen brukar klara av att kompensera för den progressiva pedagogiken, medan endast 30% av invandrarna klarar av det. Bland invandrarna från tredje världen och i kombination med fattiga förhållanden och i en ghettoskola kan det vara så lågt som 20% som kan det. Som tur är så kan lärarna sätta vilket betyg som helst eftersom de inte behöver motivera betyget eller ens kunna visa hur de har bedömt sina elever och det är väldigt vanligt förekommande att flickor och lärarens favorit får högre betyg.

Om makten istället införde standardiserade prov och inte lita på lärarens bedömning skulle du ganska snabbt se hur pojkarnas resultat ökade i relation till flickornas. När sådant har prövats så har det blivit ramaskri bland pedagogerna = benämningen på dagen lärare, lärarutbildare och fackförbunden - eftersom det bevisar att de här "objektiva bedömningarna" som lärare (gäller både skolan och högskolan) inte är så objektiva.

Gulan Avci debattartikel visar att hon inte har de kunskaper som krävs om svenska skolan, för kunna ge en någorlunda verklighetsbild av den svenska skolan.

1 kommentar:

 1. O.T.
  Tucker Carlson intervjuar Viktor Orbán

  https://detgodasamhallet.com/2021/08/08/hittat-pa-natet-tucker-carlson-intervjuar-victor-orban/

  Sådan röster och budskap hörs aldrig i vårt systemmedia.
  Ledare som Putin Orban Trump som värnar sina medborgares väl och ve hatas och förtalas i hela liberala väst.

  SvaraRadera