söndag 13 oktober 2019

97% av forskarna är överens om klimathotet, är vänsterns standardreplik!

97% av alla forskare är överens om, att vi har ett problem med klimatet. Detta argument får vi ständigt höra av MSM, SVT och de som debatterar på nätet.
Foliehatten kan visa att det är fantasisiffror och han undrar verkligen, om det är någon av dessa klimatister som har kontrollerat, vem som står för denna siffra? Bara för någon vecka sedan debatterade Foliehatten med en sosseombudsman och en tvättäkta kommunist. Givetvis kom de dragande med dessa 97%!

Vad är sanningen bakom de
ssa 97%?

Under 2008 genomförde studenten Kevin Benn vid Illinois University en enkät som skickades till medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med. Frågan var om de stödde IPCC hypotes om klimatet.

Kevin skickade ut 10.257 enkäter och 3.146 svarade, ett 70 % bortfall. Den låga antalet svar, borde ha varit tillräckligt, för att göra enkäten meningslös.
I alla svar tittade man och bedömde svaren som kommit in från tillräckligt kunniga personer och fick bara 77 kvar av 3146 svar. Av dem ansågs 75 stöda IPCC:s hypotes. Det är 97 % av de 77, men bara 7 promille av de tillfrågade.

Sydsvenskans Heidi Avellan har ansvarar för deras ledarsidan och alla förväntar sig, att en ledarskribent söker korrekta fakta och noga analysera dem, särskilt som hon måste vara mycket medveten om, den kritik som finns mot Sydsvenskans enormt vinklade sätt, att hantera ”klimathotet” och inte totalt förvränga sanningen.

Heidi Avellan: ”Kevin Benn framställer den uppfattning som omfattas av den absoluta merparten av forskningen – en konsensus på 97 procent – som ”IPCC:s hypotes”; ett sätt att förminska klimathotet. Ja, denna tidning står bakom denna uppfattning . . .
 
Heidi och alla andra ”klimatister” har gått på bluffen att ”den absoluta merparten av forskningen” kan representeras av 75 personer. ”IPCC:s mycket dyrbara datamodeller, ger bara en ”hypotes” och en hypotes är fortfarande, bara en stor gissning. Det finns ännu inga data som stöder koldioxidens påverkan på klimatet, bara ”klimatmodeller” som inte kunnat valideras av verkligheten och därför är totalt värdelösa.

Heidi Avellan avgudar Greta: ” Det var ord och inga visor, ja, rent raseri, när aktivisten Greta Thunberg till slut stod där i FN. . . Budskapet från en ung generation måste tas på allvar. Oron är massiv och befogad.”

Hedi Avellan är en värdig person som platser i den stora skaran av totalt okunniga personer som tyvärr får fabulera fritt i media. Det är patetiskt att Heidi styras av en rasande 16-åring, som drivits av en stab och föräldrar, till en helt onödig ”klimatångest” och blivit tillsagt att referera till ”vetenskapen”, men knappast gjort några egna försök, att finna källorna till oberoende fakta. Hedi och många med henne inser inte, att det Greta förespråkar är en politik som leder till global planekonomi(kommunistisk) och vad det innebär. Greta är alldeles för ung, för att ha både kunskap och erfarenhet av kommunistisk planekonomi.
 
Alarmisterna hänvisar alltid till 97-98 % eniga klimatforskare från olika studier, av vilka Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013.

Illinois: se ovan.
Anderegg: 1.372 tillfrågades och 50 hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. 49 ansåg, att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade.
Cook: I 11.944 studier studerade Cook om koldioxid är en växthusgas och att i viss mån kan värma upp Jorden. 97 % av uppsatserna påstod detta. Det intressanta är, att bara 41 av dem hävdade, att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %.

I dessa tre studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte. De flesta studerar de naturliga processer som faktiskt styr Jordens klimat, sedan över tre miljarder år.
 
Alla klimatister hänvisar till IPCC och deras rapporter. Hur många förstår egentligen, vilket underlag IPCC hänvisar till?
I “Climate Modelling” finns det en utförlig beskrivning över de modeller IPCC använder sig av, för att ”spå” väder! Ingen kan idag med 100% säkerhet säga, hur vädret kommer att se ut, de kommande 10 åren, det är bara grova gissningar.
IPCC:s datorsimuleringarna bygger på en grund av modeller och det behövs minst 55 parametrar, variabler som matas in och de måste data köras, ett par miljoner varv, för att komma framåt i tiden. När man får svar från de inmatade data, efter ett antal datakörningar, får man fram ett antal antagandena som har multipliceras med varandra så många gånger, att det är oundvikligt att det uppstår fel.
“Pappan” till datorsimuleringarnas matematik, John von Neumann, har förklarat att om man måste “anta” = gissa, fler än tre variabler, kan slutresultatet inte bli bättre än en enda gissning. Här har man förmodligen “antagit” fler än 30 variabler.

Vänsterklimatister förstår inte, att dessa “klimatmodeller” är totalt meningslösa. IPCC:s egen Work Group 1, har i en rapport 2001 förklarat, att långsiktiga beräkningar av klimatets utveckling inte kan genomföras, eftersom klimatets drivkrafter, är alltför okända.

Professor Gösta Walin förklarade 2005:Jag sett det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.
I denna debattartikel i Aftonbladet skriver också Walin ”Sätt stopp för den livsfientliga propagandan, ni som har makt att påverka. Försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er, klimatet kan ändå inte styras.”

IPCC är ett FN-organ som styrs av politiker och av politiker utvalda “vetenskapsmän.” IPCC har arbetat bakvänt som i Jeopardy: Börjat med svaret och sedan sökt frågan. IPCC har påstått, att det är koldioxiden som styr klimatet, utan att ens försöka finna ut vilka faktorer som påverkar klimatet naturligt, något som är en förutsättning för, att kunna finna den skillnad människan gör. Trots att solens verkan på klimatet rapporterades redan 1801, har de negligerat solforskningen, som nu visar sig vara närmast avgörande.
 
Vetenskapens fakta avgörs inte genom hur många forskare, formellt högt kvalificerade, har en viss ståndpunkt. Då skulle Einsteins idéer aldrig fortlevt, eftersom den ansedda tyska Vetenskapsakademin vägrade att erkänna dess relevans.
Vetenskapen handlar om, att utsätta sina hypoteser och verifieringar för kritisk granskning och framförallt för systematiska och seriösa falsifierings tester. Endast om dessa misslyckas, har man rätt att hävda att man etablerat en temporär sanning.
Hur ser då den empiriska evidensen ut, för att CO2 har en avgörande uppvärmningseffekt, samt hur har man visat att det mänskliga tillskottet av CO2 är grundorsaken. Ett grundläggande metodproblem i sammanhanget måste vara att atmosfären och dess utbyte med olika delsystem (oceanerna, biosfären, utsläpp från fossil förbränning, djurfekalier etc) är oerhört komplex och systemisk. Det existerar inga enkla samband, där man kan isolera enkla orsakssamband.
 
Foliehatten vill nu att alla klimathysteriker, klargör den epistemologiska grunden och den empiriska evidensen för en förestående, historiskt unik uppvärmning Förklaringen är ganska enkel, ingen klarar av att göra det!

Det spel, åsikter, påståenden som vi dagligen matas med av SVT, MSM och politiker, är inget annat än ”grova lögner” och det finns inte ett uns av sanning för alla dessa påståenden. Faktum är, att man arbetar i symbios med de totalt obildade politikerna. Politiker behöver få in intäkter genom att beskatta det svenska folket in på bara skjortan och flytta fokus från den totalt misslyckade migrationen. Med sin gröna ideologi har politikerna försatt Sverige i elbrist och det påverkar industrisatsningar negativt och värre kommer det att bli, när RInghals 2 läggs ner!
De gröna politikerna är kompletta idioter och ändå röstar svenska folket på dessa!

1 kommentar: