lördag 19 oktober 2019

Nu får de partier som röstade igenom gymnasielagen skörda katastrofen!

Gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 till batikhäxornas stora jubel, trots massiva protester. Lagen är mer än galen, är extremt orättvis, den stödjer asylbrott och har kostat kommunerna mångmiljardbelopp. 

I en demokrati skall nya lagar antas,att de speglar folkets vilja, d.v.s, majoritetens vilja. Gymnasielagen drevs fram av kvinnokollektivet och nätverket #vistårinteut som "lobbar" för, att illegala invandrare skall få stanna kvar. Denna märkliga kombination av unga utländska män och äldre svenska kvinnor är unik, här finns mycket känslor och sex bakom kulisserna. 

Alla kördes över, lagrådet, jurister och alla som varnat, att denna lag var ohållbar och de som varnat för konsekvenserna har nu, fått rätt och det med ”råge”, på punkt efter punkt!
Grattis C, KD, MP, S och V. Er humanitära gärningen har hamnat rejält sniskan! Glöm inte, att det var Annie Lööf som möjliggjorde den rättsstridiga lagen. Hon som marknadsför sig som den kloka juristen.

Gymnasieafghanerna som f
ick en rättsvidrig lagstiftning ordnad för sig, med hänvisning till att dessa ”karlar” hunnit bli så väldigt välrotade/etablerade i Sverige p.g.a. lååång vistelsetid och alldeles osedvanligt klipsk driftighet och enorm ambitionsnivå. Det har visat sig, att i många fall, är det så stora svårigheter, att inte ens den otympliga och otydbara gymnasielagen med alla sina möjligheter till godtycklig läsning, kan tillämpas.

De som protesterade kunde konstatera, att dessa ”barn/karlar” helt enkelt inte hade förutsättningar att kvalificera sig för lagenlig vistelse i Sverige. Att utvisa dem till hemlandet, var absolut inte ett alternativ, för de partier som röstade igenom lagen. Lång vistelsetid, enorm ambitionsnivå, extraordinär uppbackning från hela batiksamhället med ”sugarmamis” och hela paketet har inte hjälpt, de arma gossemännen, att ens lära sig grundläggande svenska och därför lobbar/jobbar nu batiksamhället nu intensivt, med att få till stånd en specialare, där trögt gående SFI-studier i sig, ska kunna utgöra grund för rätt till uppehållstillstånd.

Allt detta krumbuktande för en grupp som ”de facto” hamnat i den sits de befinner sig i, just för att de inte har, haft eller kommer att få skyddsskäl, enligt internationell asylrätt.
När skall denna fars sluta? Kanske kommer intresset för afghanerna inte mattas av, förrän batikhäxorna får en ny grupp migranter att massera.
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gick ut häromdagen och larmade om, att situationen blivit ohållbar för kommunerna.
Anders Knape, ordförande på SKL: ”Gång på gång har vi pekat på risker med lagen. Nu upplever vi att våra medlemmar inte mäktar med det här längre. Det är inte många som kommer att få stanna som en konsekvens av den här lagen. Vi har låtit dem trampa vatten och kämpa med ett mål som de inte har förutsättningar att uppnå.”
SKL kräver att regeringen gör en översyn av lagen. 

Anders Knape: ”Den här lagen har kortslutit sig själv.” Knape varnar för ett växande parallellsamhälle när ungdomar börjar få avslag på ansökningarna om förlängt uppehållstillstånd, men ändå inte lämnar landet. Nu måste man på nationell nivå bestämma sig för hur man vill göra. Antingen får man ge den här gruppen en chans att komma in i det svenska samhället på ett normalt sätt, eller så får man säga att ”ni har fått era avslag och därför ska de genomföras.”

Tusentals ensamkommande som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, ansöker nu om förlängning. Samtidigt kommer ett nödrop från kommunerna om att situationen kring gymnasielagen blivit ohållbar.

Omkring 7500 ungdomar har hittills fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar. Sedan några veckor tillbaka har antalet förlängningsärenden ökat markant, enligt Migrationsverket. Just nu har verket 2 300 ärenden på sitt bord som ska prövas.
Johanna Lindblad Óduinnin, rättslig expert på Migrationsverket: ”Det vi tittar på nu är, att de studerar och att det är en sådan utbildning och en sådan omfattning som omfattas av lagtexten.”

Lärare tvingas ta ett orimligt stort ansvar, när betygssättning och närvarorapportering kan avgöra frågan om uppehållstillstånd och därmed enskilda livsöden. Många elever har inte tillräcklig utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska för att klara studierna. De svårtolkade reglerna skapar stor oro och psykisk ohälsa hos de ensamkommande.

SKL bedömer också att det är få som kommer att kunna få ett arbete som uppfyller villkoren, efter det att studierna avslutats.

EU och andra EU-länder är i stort sett nöjda med Sveriges all omfattande "ansvarsfulla" specialhandhavande rörande vuxna oidentifierade (mestadels) Iran-afghaner, män vilka är i Sverige som (krävande) ekonomiska migranter, uppbackade av asylaktivistiska advokater, vilka inte finns i andra EU-nationer,
men går under flaggning av, att de är unga (gärna 17,5 år - där det visat sig att 80-85% har ljugit om sin ålder) och "ensamkommande" och som kräver uppehållstillstånd, social välfärd osv. 
Andra EU-länder skulle självfallet aldrig göra som Sverige, inte ens Tyskland, angående den säreget tillverkade gymnasielagen.
Danmark är väl det EU-land som i och för sig har reagerat på Sveriges vanvettiga öppet hus-verksamhet och har infört gränskontroller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar