torsdag 24 oktober 2019

Ryssland och Turkiet är överens om norra Syrien – USA och Israel får bita i det sura äpplet och de är de stora förlorarna!

För ett par dagar sedan träffades Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan i ryska Sochi vid Svarta havet. De satt i långa förhandlar och till slut, fick de fram ett avtal för norra Syrien.  

I avtalet framgår att Turkiet kommer att avbryta sin attack mot norra Syrien. Det finns visserligen ett underförstått hot, om att attackerna kommer att återupptas, om inte YPG =SDF omedelbart extraherar sina styrkor från det som kallas ”säkerhetszonen” längs Syrien-Turkiets gräns.
YPG =SDF: "De kurdiska styrkorna är skyldiga till omfattande krigsbrott”. Så skrev Amnesty International i en rapport som presenterades hösten 2015. Amnesty är långt ifrån den enda MR-organisationen som kritiserar de kurdiska styrkornas brott i norra Syrien. Assyriska riksförbundet i Sverige har också uppmärksammat Amnestys rapport och lyft fram exempel på etnisk rensning som bedrevs där. Human Rights Watch har uppmärksammat en annan del av YPG:s krigföring, nämligen rekryteringen av barnsoldater.

Av avtalet framgår:
Att bevara Syrias politiska enhet och territoriella integritet och skydda Turkiets nationella säkerhet.
Att bekämpa terrorism i alla former och uttryck och för att förhindra separatistagendor på syriskt territorium.
Att det etablerade status quo i det nuvarande Operation Peace Spring-området som täcker Tel Abyad och Ras Al Ayn med ett djup på 32 km bevaras.
Att båda sidor bekräftar vikten av Adana-avtalet.
Vad är Adana-avtalet? Det är ett avtal som undertecknades i den turkiska staden Adana mellan Turkiet och Syrien i oktober 1998. Det undertecknades efter en period då Syrien tillät PKK under ledning av Abdullah Öcalan att ha läger på
syriskt territorium. Efter undertecknandet av avtalet i förgår deporterades Öcalan och PKK-lägren stängdes. Trots allt krig och konflikt senare upphörde avtalet aldrig, och nu väcks det igen av viloläget.
Att från 23 oktober 23 oktober 2019 kommer ryska militärpolisen och syriska gränsvakter att flytta in på den syriska sidan av den turk-syriska gränsen, utanför området Peace Spring, för att underlätta avlägsnandet av YPG-föremål och deras vapen till en djup 30 km från den turkiska-syriska gränsen, som ska slutföras på 150 timmar.
Att all YPG-materiel och vapen kommer att tas bort från Manbij och Tal Rifat.
Att båda sidor kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra infiltrering av terroristelement.
Att en gemensam insats kommer att inledas, för att underlätta återvändande av flyktingar på ett säkert och frivilligt sätt.
Att båda sidorna kommer att fortsätta arbeta för att hitta en varaktig politisk lösning på den syriska konflikten inom Astana-mekanismen och kommer att stödja verksamheten i konstitutionella kommittén.
Vad är Astana-mekanismen? Detta är en uppsättning avtal och protokoll som undertecknades i staden då kallade Astana i Kazakstan. (Staden heter nu Nur-Sultan.) Denna mekanism skapades av Turkiet, Iran och Ryssland. Observera att Turkiets NATO-allierade, inklusive USA, har helt uteslutits.

Den mest uppenbara implikationen av avtalet är, att den syriska armén med hjälp av ryska militärpolisen kommer att ta full kontroll över gränsområdena på den syriska sidan av gränsen. Det är Syri
ens armé som garanterar säkerheten i zonen och Ryssland står som garant för att SDF / YPG(kurder) drar tillbaka alla sina styrkor från området. Ett viktigt undantag har emellertid gjorts, nämligen området "Operation Peace Spring" som Turkiet på sitt orwellska sätt, döpte sin brutala och olagliga invasion. Detta innebär, att den syriska armén snabbt kommer att binda samman de tre separata områden som den har kontroll över idag. Dessa är samtidigt de kurdiska kärnområdena i nordöstra Syrien. Kurderna där kommer nu helt, att vara beroende av skydd från den syriska armén. SDF måste flytta söderut, där det finns en arabisk majoriteten och befolkningen ser den syriska armén som befriare. Syrierna kommer att kontrollera, att flytten av kurderna söderut, inte ger några stora kontroverser.

Avtalet lägger också grunden för en avgörande sanering i Idlib. Det är uppenbart, att när Putin har undertecknat ett avtal för att bekämpa alla former av terrorism i Syrien, inkluderar det inte bara det Erdogan kallar terrorism, utan också de terrorister som Turkiet hittills har stött i Idlib och Afrin.

Den syriska presidenten Bashar al-Assad överraskade alla och  besökte
den syriska armén vid frontlinjen mot terroristerna i Idlib. Det var uppenbart för armén, att presidenten tog den personliga risken och att det antagligen också innebär, att de är redo att starta en ny offensiv mot terroristerna längre norrut i Idlib, medvetna om, att Turkiet har fört ockupanterna någon annanstans. Ockupanterna är terrorister, FSA och det är inte omöjligt att turkarna har fört bort dom längre österut, för att döda dom.

President Erdogan har använt flyktingarna från Syrien som ett utpressningsmedel och som ett vapen, dels mot Syrien och dels mot Europa. Detta avtal gör det möjligt för de över tre miljoner syriska flyktingarna som finns i Turkiet, att börja återvända till Syrien. De som ser sig själva som flykting vänner bör välkomna avtalet.
Det innebär också, att det i stort sätt är fred i Syrien och att alla syrier i Sverige kan återvända.

Genom avtalet i Sochi har både
USA och Israel totalt blivit sidosteppade. De har överhuvudtaget inte haft någon son helst inverkan på avtalet. Detta klargjordes redan när Donald Trump beordrade ett tillbakadragande från Syrien. Det finns visserligen rapporter om att USA kommer att behålla några små arméenheter, "för att skydda oljeanläggningarna mot IS". Detta är en uppenbar bluff. USA-styrkor har inte varit stationerade vid oljeanläggningarna, utan det har varit deras allierade SDF(kurder).

Syriens armé kommer nu, att återfå kontrollen över landets olja. Den ryska försvarsministern Sergei Shoigu, en man med få ord, sa detta: "USA har en timme och 30 minuter att dra sig tillbaka." CNN säger också, att det är USA som är den stora geopolitiska förloraren.

Irakiska myndigheter vred kniven runt såret, när de uppgav att de styrkor som USA har dragit tillbaka från Syrien och till Irak, inte får stanna i Irak,  utan de måste dra sig helt tillbaka från Irak.

Israel är också en stor förlorare i det här spelet. De hade stött västra Kurdistan under SDF: s ledning som deras allierade, för att bryta/dela upp Syrien och försvaga Iran. Den som gapar över mycket minster oftast hela stycket, vilket passar in på det spel som Israel bedrivit i regionen. Drömmen om Rojava är över,
men kampen fortsätter i Sverige.

De kurdiska kommentarerna till avtalet är genomgående bittra. De vet att när USA drog sig tillbaka, var deras dröm om Rojava också över. SDC: s co-president Ilham Ahmed åkte nyligen över till Washington i ett försök att övertyga USA, att bevara några baser i nordöstra Syrien. Hon fick också träffa krigshaken Lindsey Graham och andra senatorer som uttryckte sitt stöd för det kurdiska ledarskapet/saken. Kongressmedlemmarna talade om USA: s förräderi(Trump) mot kurderna och gav Ahmed politiskt och moraliskt stöd.

Drömmen om Rojava misslyckas, eftersom den byggdes på fel antaganden. Det är inte möjligt, att skapa ett demokratiskt, feministiskt, socialistiskt samhälle, baserat på militärstöd från en stormakt. Det är inte heller möjligt, att skapa en demokrati baserad på etnisk rening och dominans över andra som de kurdiska ledarna gjorde, med araberna och andra folk i nordöstra Syrien.

Under detta krig har SDF försökt hålla sin allians med Israel dold, förmodligen för att den skulle
misskreditera organisationen i hela Mellanöstern. Många som stöder SDF, stöder också Palestina. För Palestina hade det varit mycket obehagligt att inse, att de plötsligt finns på samma sida, inte bara som USA, utan också Israel.

Kurderna som ett folkslag, kan knappast klandras för de misstag som deras ledare har gjort och det finns all anledning, att känna med dem. Det är först och främst ledarna för SDF / YPG / PKK som måste kritiseras, för att
de avslutat sitt kurdiska projekt som de har gjort. Kurderna i Syrien är syrier. Deras framtid ligger i att anpassa/integrera sig till andra syrier. Syrien behöver fred och sedan får kurderna föra sin politiska kamp för ett fritt Kurdistan, inom ramen för ett integrerat Syrien.

Foliehatten har försökt se om SVT har rapporterat om situationen i Syrien, men har kammat noll. Med fred i Syrien innebär det att inga syrier "bör" få PUT i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar