tisdag 15 oktober 2019

I partiledardebatten pratade Stefan Löfvén om att framställa fossilfritt stål och att vind skall ersätta kärnkraft visar att han drabbats av totalt vansinne och klimathybris!

I söndagens partiledarutfrågning skrävlade Stefan Löfvén vitt och brett om, att Sverige via SSAB i Luleå, kommer att bli den första landet i världen som kommer att producera stål fossilfritt. Han skröt också om att det kommer ge både arbets- och exportinkomster.

Det finns en ordspråk som passar in alldeles utmärkt här:
”Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten!” Det Löfvén glömde tala om när han skröt, var att det tidigast kan komma igång 2035!

Onsdagen den 20 juni 2018 togs det första spadtaget till pilotanläggningen för HYBRIT av de totalt vansinniga klimatisterna Isabella Lövin och Stefan Löfvén. SSAB, LKAB och Vattenfall är inblandade i projektet, för att ”försöka” få fram fossilfritt stål. Om man lyckas sänker man koldioxidutsläppen med 10% i Sverige. Vi skall inte glömma, att det Sverige idag, släpper ut, några promille av världens utsläpp och de åtgärder som genomförs i Sverige, spelar överhuvudtaget ingen roll, utan kostar skattebetalarna enorma summor!

Givetvis kommer ett sådant projekt att kosta ett antal 10-tals miljarder och det kommer att satsas stora ”skattepengar” i Hybrit projektet. 528 miljoner är redan satsade via Energimyndigheten. Foliehatten kallar det istället för hybris och totalt vansinne och lek med skattepengar, det är precis vad detta projekt handlar om.
 
För att få fram fossilfritt stål, kommer man ersätta kol och koks med vätgas. Idag finns ingen teknik överhuvudtaget som gör detta möjligt. Det är teoretiskt möjligt att i laboratoriemiljö använda väte i stället för kol, men processen är helt outvecklad och har inte ens körts i laboratorieskala under längre tid.
I framställningen av fossilfritt stål kommer det att behövs stora mängder av vätgas och idag finns det ingen teknik, där det går att få fram
en billig och effektiv, fossilfri metod för att framställa vätgasen. Idag finns bara elektrolys av vatten som är extremt energikrävande. Andra problem är transport och lagring av stora mängder väte och inte minst, det får inte förekomma rester av väte i stålet, risken är då mycket stor, att stålet mjuknar och blir sprött. Vätgas (H2) är den minsta molekylen av alla  i periodiska systemet och därför extremt läckagebenägen. I blandning med luft är den högexplosiv.

Vätgasproduktion genom elektrolys av vatten är oerhört energikrävande. SSAB planerar dessutom att snarast ställa om sin stålproduktion i Oxelösund från masugnsprocessen till skrotbaserad produktion via elektrostålugnar som är oerhört energikrävande. Beräkningar som gjorts på dagens nivå, innebär ett utökat effektbehov på ca 15 TWh vilket motsvar nästan 2 st moderna kärnkraftverk.
Regeringen med klimatexperterna Löfven-Lövin i spetsen, skryter i alla sammanhang, att Sverige har världen bästa klimatpolitik. Med nedläggningen av kärnkraften har man försatt Sverige i en harakiri situation för energiförsörjning. Man lägger ner 2 kärnkraftverk, utan att ha någon seriös lösning på hur 11 + 15 TWh skall produceras med stabil, tillförlitlig el. Dessutom som ”lök på laxen” tillkommer ett dramatiskt ökat effektbehovet för all besinningslös elektrifiering av bilar, lastbilar och bussar. 

Stefan Löfvén sa i partiledarutfrågningen att nedlagd kärnkraft skall ersättas av vind.  Foliehatten undrar om inte verkligheten snart kommer ikapp, den komplett vansinnige Stefan Löfvén om något år, när vi får elbrist. Om Löfvén fortfarande sitter kvar är Foliehatten helt övertygad om, att vi får höra från honom: ”Jag var för naiv.” Och all denna idioti drivs av den meningslösa jakten på fossilt koldioxid.
 
Om man lyckas framställa fossilfritt stål, kommer tillverkningskostnaderna att öka med 30-50%, jämfört med konventionellt tillverkat stål. Andra länder kommer att fortsätta producera med kol. Begriper inte Stefan Löfvén, att vem vill köpa stål som är 30-50% dyrare! Det enda som SSAB i så fall konkurrera med är att det framställs fossilfritt och Foliehatten undrar vem som skall köpa detta stål. Löfvén påstod dessutom i debatten, att det kommer att ge fler arbeten och ökade exportinkomster. Foliehatten anser detta vara rent ”skitsnack!”

Den spillvärme som idag blir kvar i masugnsgasen, en bladning av CO och CO2, ger 100 MW och den täcker 50% av Luleås fjärrvärme. En inkomstkälla som uteblir om projektet lyckas.

Jernkontoret skriver att: ”SSAB, LKAB och Vattenfall är beredda att ta sin del i det här projektet, särskilt deras know-how och anläggningskunnande, i samverkan med staten och forskningsinstitut. Exakt hur fördelningen kommer att se ut får de återkomma till och det kommer också att variera i olika faser av projektet. Företagen behöver både politisk vilja och handlingskraft, att man ser att det här kan bli en viktig och stor del i att Sverige ska nå sina klimatmål. Men det behövs också finansiellt stöd genom riktade forskningsanslag.”

Foliehatten ser när han läser texten, att det vi skattebetalare som skall betala för kalaset. Det är ett projekt där slutnoten i bästa fall, kan sluta på tiotals miljarder, med de enormt stora svårigheter man står inför, kan också medföra att kostnaderna, kan skena utan kontroll och då kan slutnotan sluta på allt mellan 30-70 miljarder. Dessutom är risken enormt stor för ett kapitalet misslyckande. Dessutom kommer det att krävas enorma mängder av energi och idag och med kommande nedläggningar av kärnkraften, hörde vi Stefan Löfven skryta om, att vindkraften kommer att ersätta kärnkraften. Projektet kommer då också behöva nya elnät och mängder av el som inte finns idag.

Detta projekt är inget annat än ett politiskt megaprojekt som inte kommer att leda till någonting annat än kostnader och där miljarderna kommer att rulla. Vem vill köpa stål som heter Hybrit? Associationen blir Highly Brittle vilket är en av de sämsta egenskaper ett stål kan ha. 

Via de gröna khmererna har Sverige satt upp häpnadsväckande totalt ovetenskapliga klimatmål som till varje pris ska uppfyllas oavsett om Sverige, kommer att återgå, till tiden innan den industriella revolutionen.
 
Foliehatten anser att Stefan Löfvén inte bara har drabbats av total hybris, utan fullständig paranoia, när det gäller den gröna omställningen. Han har tappat allt vad gäller sans och tänkande. Löfvéns bildningsnivå i naturvetenskap och teknik, är så urusel, att han inte kan ta till sig svårigheterna i Hybrit. Inte blir det heller bättre av, att den information som allmänheten får från MSM och SVT, framförs av journalister vars naturvetenskapliga och tekniska bildningsnivå är lika obefintliga.
 
Om projektet misslyckats sitter han inte vid makten, utan njuter av en hög pension och kan kanske få se ett Sverige 2035 som är ett u-land. Stefan Löfvén är högst ansvarig för detta i så fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar