fredag 11 oktober 2019

Det finns ingen sammanhållning i ett mångkulturellt samhälle!

Summit News rapporterar om en ny dansk studie, med titeln ”Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review.” Den har genomförts av Peter Thisted Dinesen och Merlin Schaeffer från Köpenhamns universitet och Kim Mannemar Sønderskov från Århus universitet.
I studien försökte de få svar på, om "fortsatt invandring och motsvarande växande etnisk mångfald" har en positiv inverkan på samhällets sammanhållning och de fann föga överraskande, det motsatta. Forskarna har studerat den befintlig litteraturen och genomförde också, en metaanalys av 1 001 uppskattningar från 87 studier.

Forskarna drog slutsatsen
i den omfattande analysen: "Vi hittar ett statistiskt signifikant negativt samband mellan etnisk mångfald och socialt förtroende i alla studier."

Foliehatten är inte alls förvånad över resultatet i studien. Tilliten bygger också på homogeniteten hos befolkningen, att man är solidariska och känner sig som ett folk. Kopplingen till mentaliteten är självklar, eftersom större delen av invandrarna kommer från MENA och liknande platser, där mentaliteten är på en helt annan låg nivå,  än vår traditionella. Den som inte hävdar sig högljutt först och tänker efter först därefter, blir trampad på och trängs undan. Tendensen är rätt tydligt, bland 20+, även om det så klart finns massor av enskilda undantag.

En intressant jämförelse är hur snabbt det blev skillnader i mentalitet i Öst- och Västberlin och där rörde det sig om exakt samma folk som splittrats i två grupper under olika
politiska system.

Vi kan också titta på ”vågen av åldringsrån!” Ett fenomen som ökade drastiskt med invandringen. Det har också att göra med mentalitet. För var äldre person ”fredade” och respekterade. Idag ett lättlurat offer för brottslingar som inte skyr några som helst medel, när t.o.m. personer långt över 90 år, blir utsatta för rån och misshandel.
 
Det är nästan så Foliehatten har blivit religiös, när han ber en liten bön om, att våra gamlingar ska lära sig, att inte lita på "hantverkare" som knackar på oannonserat och vill "kontrollera vattnet", "sjukvårdspersonal" som vill "lämna medicin", blomsterförsäljerskor och "dövstumma" med namnlistor. Överfall på rollator-pensionärer och tanter som blir nedslagna och får sina guldkedjor ryckta. Det senaste tricket är att gamlingar blir uppringda av någon som uppger sig ringa från banken och de försöker lura av den uppringde koder till konton, för att sedan tömma dom.

Sverige har sedan 50-70 år tillbaka, haft ett mycket högt skatteuttag, vilket naturligtvis till viss del varit möjligt, just för att medborgarna har litat på staten och att staten och det offentliga spenderar deras pengar på ett korrekt sätt.
Det här är också något som knappast är hugget i sten, utan i takt med den tilltagande fragmenteringen av det tidigare homogena svenska samhället och
med en stor invandring av folk från ”lågtillitskulturer”, är det rätt givet, att det kommer att ske en förskjutning, även i acceptansen för beskattning, speciellt hos de som invandrat. Frågan här är mer, hur trögt svenskarna reagerar på detta, för att den här faktorn ska börja slå igenom i samhället, det sker inte på ett par år och i viss mån, måste den äldre generationen som är fast i forna tiders Sverige bytas ut, innan det här slår igenom totalt. Det finns en hel del skiften som redan har skett, i vilken grad man kan lita på andra. Många av oss yngre skulle väl i princip se det som en komplett självklarhet, att man låser dörren alla gånger, att vissa områden är farliga att röra sig i, särskilt nattetid och att man inte kan lita på alla människor som ringer dig eller försöker sälja saker, men det är ju egentligen ett rätt stort paradigmskifte som har skett under åren.

Som man bäddar får man ligga. Som man sår får man skörda. Svenskar har inte kunnat anpassa sin mentala modell till en den värld som Sverige är idag, med våldtäkter, skjutningar, rån m.m. som får härja fritt. Svensken tycker inte det är så hemskt, när kriminella säljer knark till skolbarn, ner till 11 års ålder. Man tycker inte det är så allvarligt, när ens 12-årige son kommer hem sönderslagen och rånad av våldsamma invandrare.
 
Den enda positiva aspekten på den här massiva invandringen är, att den idag även drabbar svenskar som älskar socialism och röstar på dem i val efter val.

Frågan är varför man vill ta med sig sin gamla kultur och mentalitet som flykting, var det inte precis detta man flydde ifrån? Assimilation är det enda sunda för ett fungerande samhälle. Idag kan Foliehatten bara konstatera, att det inte finns ett land i världen, där mångkulturen fungerar och den stora orsaken är, att det är alldeles för stora skillnader i mentalitet och tillit hos den inhemska och invandrade befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar