fredag 25 oktober 2019

För MP:s extrema politik existerar inte brottsoffer!

Magnus Ling MP:s migrationspolitiske talesperson går ut i en debattartikel i Expressen och argumenterar, att man inte bör avskaffa mängdrabatter för gärningsmän som begår flera våldtäkter eller ta bort ungdomsrabatten.
Ling: ”Ebba, Ulf och Jimmie drar sig inte för att sänka nivån i samtalen på ett populistiskt vis. Att helt avskaffa ”ungdomsrabatten” och ”mängdrabatten” för brottslingar skulle få fullkomligt absurda konsekvenser.”

Det mest anmärkningsvärda är dock hur han avslutar inlägget:
”Att helt avskaffa ”ungdomsrabatten” och ”mängdrabatten” skulle få fullkomligt absurda konsekvenser. Det svenska rättssamhället skulle bli ett apart ”Vilda västern”-system helt utan förankring i forskning och beprövad erfarenhet samtidigt som fängelserna skulle svämma över. Kriminalvårdens arbete med att återanpassa människor till ett liv efter fängelset skulle reduceras till att försöka hålla nere våldet på de överfulla fängelserna.
Det är inte alltid så att det som låter snyggt i en debatt är det som är bäst i praktiken. Verkligheten är komplex och det kommer den fortsätta vara oavsett hur många tecken eller sekunder olika medieplattformar tillhandahåller för debatt. Allt som står i den här debattartikeln vet Ebba, Ulf och Jimmie. De har också träffat kriminologer, jurister och våra myndigheter. De har också läst Brås rapporter. De drar sig dock inte för att sänka nivån i samtalen på ett populistiskt vis. Högergänget är dessutom villigt att offra väldigt många människors väl och ve för att själva få makt. Väljare, genomskåda dem.”

Foliehatten undrar varför svenska folket röstat in detta totalt extrema parti, där de för en politik som kanske bara 4% av svenska folket står bakom. Det märkliga är att detta extrema parti, dessutom får så stort utrymme i debatten, men framför allt, de får igenom sin extrema miljöpolitik. Har MP överhuvudtaget någon politik, för hur man ska minska brott och ge stöd åt brottsoffer eller går deras politik mest ut på, att tycka synd om våldtäktsmännen?

Med sitt inlägg framgår det klart och tydligt, att Rasmus Ling tycker mer synd om dömda våldtäktsmäns väl och ve, än om brottsoffren som kanske aldrig mer, kan återgå till ett normalt liv. Att kritisera och plädera för längre straff, är bara populism, anser Ling. Tittar man nyktert på Lings absurda uttalande, så är det en miljöpartist det handlar om, så det är inga konstigheter. Foliehatten undrar vilka personer i Sverige som ställer sig bakom dessa påståenden.

Forskning och andra länders betydligt strängare straff, har visat sig är det bästa sättet, för att komma åt livsstilskriminella.
En 17-årig kille som våldtog en sovande tjej oaktsamt på fyllan på en fest får ett rimligt straff för en våldtäkt. En predator som gömmer sig i buskarna och våldtar 3-4 kvinnor på två månader en sommar får samma straff för alla våldtäkterna och får sitta säg 16-20 år. Alla kvinnorna får således samma upprättelse och den livsstilskriminella hålls inlåst maximalt länge.

M
P gör ingen skillnad på människor som begår ett misstag i livet och sådana som lever en kriminell livsstil och inte kan "rehabiliteras." De som sitter inlåsta i hundratals år i USA är just de livsstilskriminella och USA hade haft mycket större problem med våld och brottslighet i samhället, om de inte haft den modellen.
Med massinvandringen har Sverige fått in mängder av livsstilskriminella, så måste också vi gå ifrån rehabiliteringsmodellen och istället tillämpa så långa inlåsningstider som möjligt. MP verkar inbilla sig att Sverige är kvar i 1960-talet, med en liten homogen fredlig befolkning, med endast en handfull rötägg. Så är det inte. Vi har hela folkgrupper på hundratusentals där stor del lever kriminell livsstil.

Johan Forsell från M uttrycker det rakt på sak: ”Det är häpnadsväckande att Rasmus Ling genom hela sin artikel talar om vikten av straffrabatter för brottslingar och inte en enda gång ens nämner ordet ”brottsoffer”. Tyvärr är detta symtomatiskt för både Miljöpartiets och regeringens rättspolitik.”


Googlar man lite får man fram en del intressanta uppgifter och det är ganska tydligt, att MP har analyserat vilka som kan tänkas rösta på dem. 
Från en utgiven pamflett av MP:
I Sverige, liksom i de flesta av världens länder, finns en lång tradition av att döma barn och unga annorlunda än vuxna, dels genom en så kallad straffbarhetsålder, dels genom lägre straff för unga förbrytare. Anledningen till detta handlar om unga människors mognadsnivå och ett ännu inte fullt utvecklat konsekvenstänkande. Det finns många åldersgränser i samhället. Exempelvis får den som är under 15 inte köra moped eller se alla biofilmer, den som är under 18 inte får gifta sig eller köpa tobak eller den som är under 20 inte gå på kasino eller handla på Systembolaget. Vidare får den som är under 21 inte köra taxi, den som är under 24 inte köra buss och den som är under 25 får inte adoptera barn eller sterilisera sig. Ytterst handlar det om att inte bara barn underskattar konsekvenserna av sitt handlande, även vuxna under 25 förstår inte dessa fullt ut. Det finns mycket forskning inom psykologi och medicin som stödjer det.”

Från MP:s hemsida: ”För att stärka demokratin i vårt land vill Miljöpartiet bland annat sänka rösträttsåldern till 16 år.”

Foliehatten fast han inte är kristen, ber till Gud, att det blir exit MP i nästa val!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar