söndag 27 oktober 2019

All time high för sjukvårdskön i Sverige!

Sjukvårdsköerna är enligt SKL:s senaste mätning, de längsta någonsin för september månad. Vårdgarantin stipulerar att man har rätt till specialistbesök inom 90 dagar.

Totalt står nu 120 000 svenskar i köer och de är så långa att de strider mot lagen. Samtidigt har flera sjukhus i landet anställningsstopp och brist på förbrukningsmateriel. På flera regioner har man inte haft tillgång på materiel, för att bemanna operationssalar och avdelningar. Det hela är ett politiskt administrativt fiasko. Tjänstemannaansvaret som sossarna skrotade på Palmes tid, är i högsta grad en bidragande orsak, likaså hur upphandlingsrutinerna är utformade.

Vi ser nu konsekvenser av den skattepolitik som förs. Skattekostnader är större än summan av alla andra kostnader i samhället och för varje enskilt hushåll och för varje enskilt företag, så är det självklart att vi inte har råd med sånt som vård, skola, infrastruktur, rättsväsende m.m. Med tanke på att vi knappast har gått in i lågkonjunkturen ännu, är det riktigt skrämmande att se konsekvenserna idag, av den enorma vanskötsel landet varit utsatt för de senaste årtioenden. Hur länge sedan är det man senast hörde att det går bra för Sverige och att vi har en "urstark ekonomi?" Ekot hänger fan fortfarande kvar i luften. Trots detta så säger politiker som Annie Lööf i senaste partiledardebatt, att vi ska minsann anställa fler sjukskötare, fler poliser, fler lärare, "med vilka pengar?"
 
Sverige har idag en sjukvård som är väldigt svår att få effektiv. Det finns gott om läkare i Sverige, men de måste jobba effektivare. Det är lättare att få vård för en hund, än en sjuk människa, det är inget annat än en stor skandal.
 
Foliehatten ser tre stora problem med dagens sjukvård. Första problemet är att sjukvården är inte byggd för 10 miljoner människor. Befolkningsökningen har exploderat de senaste tre decennierna främst tack vare invandring och det har inte utbildats läkare, sjuksköterskor och byggts sjukhus i samma takt som befolkningsökningen.

Det andra problemet är privatiseringen av sjukvården. Vårdköerna ökar i samma takt som privatiseringarna, där "privata" företag kan med statens hjälp plocka till sig godbitarna och personal från den offentliga vården. Foliehatten blev själv opererad på ett privat sjukhus(byte av höft) och såg hur effektivt allt fungerade. Den urholkar sjukvården vilket gör, att de har roffat åt sig, de friskaste patienterna, personer med privatförsäkringar får gå före i vårdköerna och tilliten sjunker till den offentliga sjukvården. En sjukvård som får allt mindre pengar att röra sig med då de får ta hand om de sjukaste patienterna, mer pengar går till läkarlöner tack vare bristen av läkare och mer pengar läggs på diverse konsulter och utredningar vilket gör att den offentliga sjukvården får ännu mindre slant. Detta leder i sin tur till att ännu mer söker privata alternativ och då får offentliga sjukhus ännu mindre pengar. så blir det en ond spiral.

Det tredje problemet är att varken regioner/landsting har den ekonomi som gör, att de kan bygga ut sjukvården, istället som idag, lägger de ner sjukhus. Staten borde ta över verksamheten eller skjuta till mer pengar, så att dessa kan erbjuda Sveriges befolkningen en värdig sjukvård som är värd namnet! 
 
Det är en enkel matematik, om du ett tillskott på 2 miljoner migranter på tjugo år, hur mycket ny sjukvårdspersonal krävs det, inom vården, för att bära upp det nya trycket av så många människor som ska ha välfärd? Gå in på valfri akutmottagning och titta hur det ser ut. Du tror att du befinner dig i något annat världsdel. Inte konstigt att svenskarna hinner dö i vårdkön. De har dessutom tvingats betala för välfärden.
 
För de svårt sjuka människor som betalat skyhöga skatter hela sitt liv och nu i förtvivlan får vänta på livsviktiga operationer, inte skall bli oroliga eller ängsliga har Löfvén & co utlyst klimatnödläge. Svårt cancersjuka skall istället fås att tro, att Jorden håller på gå under på grund av klimathoten, om några år och Löfvén & co bryr sig inte, om de dör i förtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar