fredag 11 oktober 2019

Kommer makten att rädda kvällstidningarna som tappar mycket i annonsintäkter!

Journalisten skriver: ”Printannonserna rasar – 240 miljoner borta på nio månader!”
Annonsintäkterna i dagspress, populärpress och fackpress minskar och det är kvällstidningarna som står för den största procentuella nedgången. Sveriges Mediebyråers medlemmar hade en ökning av reklaminvesteringarna med 15 procent under september, jämfört med september 2018. En del av ökningen beror på en ytterligare faktureringsdag i september 2019 jämfört med 2018. Totalt såldes reklam för nästan 1,7 miljarder kronor och de mediekategorier som uppvisar en ökning är bio, utomhus/trafikreklam, online video, tv, radio, sociala medier, online display samt sök.
 
För dagspress, populärpress och fackpress pekar siffrorna i stället starkt nedåt. Kvällstidningarnas annonsintäkter halverades nästan i september 2019 jämfört med september 2018. Under årets första nio månader har svensk dagspress, populärpress och fackpress sålt annonser för 1253 miljoner kronor, en minskning med 241 miljoner kronor eller 20 procent, jämfört med samma period 2018.

Det är synnerligen dystra siffror för kvällstidningarna och de får faktiskt ”skylla” sig själva, när de hellre förmedlar fake news och är maktens förlängda arm. Svenne har genomskådat den vinkling som kvällspressen står för. För att få en någorlunda bild av verkligheten, använder sig Svenne istället av nätet. Flera sajter har fler besökare, än de största kvällstidningarna. Kvällstidningarna är de stora förlorare i mediekriget. Krig förs inte enbart längs åsiktsfronten, utan också mot logistik och resurser som pengaflödet. Utan pengalogistiken kommer Expressen inte kunna komma ut och det är nu på god väg, att ske. När går Expressens Niklas Svensson till SVT? Han blir säkert en utmärkt objektiv medarbetare till de andra på SVT!
 
Foliehatten vill nog bredda diskussionen till att media snart lär inse, att deras nedgång hänger ihop med den systemkrisen som börjar synas i Sverige. Kommunkrisen har vi redan hört talats om. Nu börjar bland annat krisen i våra större sjukhus som går i stabsläge, då man tvingas prioritera vilka som ska få vård. Som förklaring sägs, att man bytt leverantör. Varför har man gjort det? Helt enkelt, för att man inte ha råd med den tidigare och orsaken till detta är känd.

Om media driver jakt på dem som beskriver den faktiska situationen kommer det till slut drabba verksamheterna och andra samhällsområden, vilket medborgarna känner av och slutar läsa fake-medias rapportering som i sin tur gör att media får mindre intäkter.

För bara någon månad läste vi om hur förträfflig mångkulturen är. Stefan Löfv
én gick igår ut med, att invandrarvolymerna måste minska. Morgan Johansson har sagt nej till att ta emot konventionsflyktingar. Samarbete med att komma tillrätta med kriminaliteten sprack och man lär återkomma med, att SD bjuds in. Förra veckan avslöjades lögnen om de apatiska barnen, en lögn som media skapat. Alla lögner som MSM sysslat med, serveras nu på ”ett silverfat”och avslöjanden, är bortom deras kontroll.
 
De i Sverige som i randen av åsiktskorridoren, kunnat kritisera paradigmet är (oftast) män med karriären bakom sig. Nu skriver en professor emeritus i Kvartal. Christian Berggren, som är skribent och professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, har granskat forskningen och förespråkar en uppgörelse med den kriminalpolitiska ideologi som länge skymt sikten, både för vad som hänt i Sverige och vad som kan och bör göras.
”Dags att göra upp med Stockholmskriminologerna. Skjutningar, sprängningar och bränder sprider sig men en grupp medialt tongivande Stockholmskriminologer med Jerzy Sarnecki i spetsen, motarbetar förslag på skärpta straff. Men tvärtemot vad dessa hävdar visar nya studier, att fängelser inriktade på utbildning, avgiftning och arbete minskar återfallsrisken och ökar arbetsförmågan. Fängelser hindrar också ny brottslighet under strafftiden. Forskning visar att sådan inkapacitering, särskilt av återfallsförbrytare, är mycket lönsam. Effektiva metoder mot gängbrottslighet, där polisen samlar ihop utpekade kriminella och ger dem alternativ, kräver trovärdiga hot om skarpa straff.
Medan Stockholmskriminologerna påstod att brottsligheten är oförändrad växte de beväpnade förortsgängen utan att kriminologerna hade någon förklaring. Det är dags att nu lyssna på andra röster och göra upp med den ideologi som så länge skymt sikten för vad som händer och vad som bör göras, skriver artikelförfattaren.

Tvärtemot vad tongivande kriminologer som professor Jerzy Sarnecki hävdar så tyder mycket forskning på att skärpta straff kan vara både bra och lönsamt för samhället och även sänka brottsligheten. Under vissa förutsättningar kan fängelsetid leda till bättre möjligheter för kriminella att återanpassa sig till samhället.”

Foliehatten har tidigare spått att kvällstidningarna hade 6-10 år kvar, innan de försvann. Upplagorna och annonsintäkterna minskar drastiskt och Foliehatten spår nu, att inom 5 år har samtliga kvällstidningar försvunnit. Lika dåligt går flera morgontidningar, där många visar upp röda siffror. Det enda som kan rädda den ekonomiska situationen, är makten som i så fall får skjuta till mer pengar - presstöd!

Foliehatten skulle inte alls bli förvånad om makten hittar på, precis som regeringen Bildt en gång gjorde, en 10-öring på bensinskatten som då gick till försvaret för att, jaga icke befintliga ubåtar på svenskt vatten. Denna gång en höjning av bensinskatten för, att rädda MSM. Motiveringen kommer givetvis bli, att MSM är en demokratisk röst som behövs som motvikt mot de höger/nazi inriktade nätsidorna!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar