onsdag 9 oktober 2019

I Sverige har vi omvänt politikerförakt, politikerna föraktar väljarna

Igår skrev Hanna Wagenius kommunfullmäktiges ordförande i Östersund, jurist och tidigare ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, i en krönika på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro(Timbro liksom Centern är internationella globalister), att hon vill avskaffa folkomröstningar ”för demokratins skull.” 

Hon anser att medborgarna inte är tillräckligt pålästa, för att kunna folkomrösta. Dessutom anser Hanna, att representativ demokrati, utan undantag är det bästa, eftersom politikerna har bäst koll. Foliehatten påstår att Wagenius har fel här. Svenska politiker tenderar, att i allt för hög grad, visa sig vara fenomenalt dåligt pålästa. Problemet tror han snarare ligger i politikers egen feghet. De törs inte fatta och stå för egna beslut. De vill göra sig oantastliga, genom att låta påskina, att de företräder folkets vilja.

Ledande politiker tycker, att när väljare protesterar, att folket är korkade och att politiker står för kunskapen. Hur kan folket vara ett besvärligt hinder för politikers storhetsvansinne och utopier? Varför kan folkomröstningar skada förtroendet för folkstyret? Logiken lyser med sin frånvaro lång väg.
 
Wagenius anser att Brexit omröstningen är ett tydligt exempel på en ”felanvänd folkomröstning” eftersom det tagit för lång tid för Storbritannien att lämna EU. Lustigt att Hanna tar upp Brexit omröstningen och att den drar ut på tiden. Vänsterpolitiker i GB, vill inte lämna EU och att de konstrar på alla sätt, för att slippa lyda det brittiska folkets vilja!
 
Hanna Wagenius har såklart helt rätt! Vem glömmer när centerparasiten Maud Olofsson på ett professionellt sätt skötte affärerna med Nuon och PostNord. Tänk om folket hade fått vara med och bestämma där....det hade kanske kunnat sluta, hur som helst!
 
Samtidigt finns det ett uns av sanning i Hannas resonemang. Många medborgare är inte tillräckligt insatta för att rösta överhuvudtaget. Det är just därför som vi nu har ett kaos i vårt land, p.g.a., att vi tillåtit alldeles för många asylsökande att stanna. Hade svenska folket varit tillräckligt insatta, när de röstade, så hade de partier som nu har riksdagsmajoritet, varit i minoritet. Se bara hur det gått för Sverige det sista 40 åren med våra "demokratiskt" fattade beslut i riksdag, landsting och kommuner. Det är ju "kris" överallt ( skola, polis, sjukvård, äldreomsorg, bostäder mm).

Att det finns stora, stora problem med enskild kravlös rösträtt har hon självklart rätt i, det ser vi varenda riksdagsval, när en så stor mängd människor gång på gång blir tvär lurade av de sittande politiska partierna och deras bidragsfinansierade propagandamedier. Det tar sällan mer än ett par dagar, innan alla får skämmas för, att de återigen har låtit sig bli grundlurade av politiker som bedragit sig till makten. Hannas partikamrat Annie Lööf, är ett praktexempel!
 
Foliehatten skulle vilja påstå, att detta är ett förslag som är så förbaskat dumt och korkat och det bekräftar bara, att svenska politiker är bland det mest korkade människor som finns.
Det är en centerpartist vi pratat om, så man ska inte förvänta sig några smarta förslag heller. Foliehatten förstår att C oroar sig, det går inte alltid att lita på, att folk röstar "rätt. " Det såg vi på deras egen stämma, där det röstades fram, att man ska verka för förbud, mot att omskära barn. Det skulle inte alls förvåna, om partistyrelsen struntar i vad stämman röstat för

Hanna kan väl ta upp detta med sina kollegor inom MP och V. De vill nämligen utöka rösträtten även till gymnasister, från 15-16 års ålder och även de som inte ens kom in på gymnasiet. En ytterligare motsägelse är att vi fr.o.m. 1989 givit mentalt handikappade full rösträtt. De kan kanske inte sätta sig in i frågorna, men de skall få ha en egen åsikt och uttrycka den i fria val


Den representativa demokratin är den värsta sorten, då direkta folkomröstningar istället skulle verka som en ständig påminnelse om, att dagens politikerna inte ser det som sitt uppdrag, att verka för folkets intresse. Politikerna skulle tvingas att ta faktiskt ansvar för det lidande de orsakar och inte kunna stå och berömmas, för det av SVT-reportrar, som idag.

Centerpartiet är ett av de mest auktoritära och skadliga partier för Sveriges framtid som någonsin existerat och de kan inte beskrivas som annat än ett flugnät, för de allra bortskämda, inkompetenta, meritlösa, popularitetsbesatta och Stockholmsbesatta politiker. Centerpartiet tillsammans med sina samarbetspartier V, L, S och MP, den enskilt största anledningen till att de medborgare som röstar inte är tillräckligt informerade. Det är självklart också deras främsta mål, det går inte att ljuga så oförblommerat utan att någonstans vara självmedveten om det.

Det är inte mer än en mansålder som C var brunskjortor. När centerpartisten Sven-Olle i Sjöbo drev igenom en folkomröstningen i Sjöbo, blev han och flera andra uteslutna. Det Sven-Olle frågade: ”Vem skall betala för kalaset!” Ett konstaterande som är mycket aktuellt idag! Det visade att C pissar på demokratin. Hade C varit 100% demokratiska, så hade man lyssnat på folkets vilja i Sjöbo omröstningen 1988, genomfört denna omröstning för hela Sverige.

Vad har politikerna haft rätt om de senaste 20 åren? Klimat? Vinstlotterna? Öppna hjärtan? Energi…….? När man ser det så här så kan man konstatera att allt de rör vid går åt helvete. Hur många rätt får man om man gissar allt på högskoleprovet?

Folkomröstningar är rådgivande och ändå beslutar politikerna som de behagar, ett upplägg som man kan ifrågasätta det demokratiska i.
Vi har haft sex folkomröstningar av blandad kvalitet. Vi har bland annat beslutat om att vi skall ha vänstertrafik, inte kommit till något entydigt resultat i pensions- och kärnkraftsfrågan. Beslutat om att vi inte skall införa Euron, trots att makten redan efter folkomröstning och efterföljande beslut förbundit oss att införa Euron.

Foliehatten menar, att det är rätt tydligt, att politiker antingen har rent ut sagt skitit i resultatet eller så har man haft ett upplägg som är högst tvivelaktigt. De enda som är någorlunda vettiga var omröstningarna om rusdrycksförbud och EU-medlemskap.

För att kunna genomföra riktiga beslutande folkomröstningar, så krävs det betydligt mer ett konkret förslag att ta ställning till och då menar Foliehatten, inte någon vagt formulerad one-liner med rejäla gummiband, när det kommer till tolkningen. Skall det vara beslutande och bindande skall det vara ett lagförslag med allt vad det innebär. Dessutom så krävs, att ett sånt beslut har grundlagskraft, men svensk grundlagskraft är inte speciellt kraftfullt (grundlagarna är väl snarare bland de mest frekvent ändrade lagarna och har alltså inte den tyngd som man skulle vilja önska).
 
Folkomröstningar utnyttjas och manipuleras av politiker. De fyller sällan funktionen att faktiskt ge folk mer inflytande över politiken utan används som ett instrument av politikerklassen i deras interna maktspel. För att folkomröstning faktiskt ska fungera demokratiskt måste det finnas omfattande möjligheter till medborgarinitiativ d.v.s. att medborgarna kan utlösa folkomröstning trots att politikerklassen inte vill det, som i Schweiz eller Kalifornien.
En intressant jämförelse är nationen Schweiz där folkomröstningar är en gammal tradition. En schweizisk medborgare får rösta 20 gånger mer än en svensk under en normal livstid, i parlamentsval och rikstäckande folkomröstningar. Inkluderar man lokala folkomröstningar stiger siffran till 50.

Sverige och Schweiz slapp andra världskrigets fasor och kunde dra fördel av en oförstörd infrastruktur och en industri beredd att bygga upp ett Europa i ruiner. 1960 var en schweizerfranc lika mycket värd som en svensk krona, idag får man betala 10 kr för en schweizerfranc. Det ena landet styrt av politiker som ser sig som bättre vetande det andra av politiker som måste följa folkets vilja i fråga efter fråga.
Vilket land verkar bäst skött, Sverige eller Schweiz?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar