torsdag 17 oktober 2019

Jonas Sjöstedt vill utlysa klimatnödläge istället för energinödläge!

I söndagens partiledardebatt krävde Jonas Sjöstedt, att vi borde utlysa ett klimatnödläge. Innan Sjöstedt kommer med ett så drastiskt krav, borde han istället som politiker, kontrollerat vilka lagar eller regler som gäller vid ett klimatnödläge.
 
Sverige saknar regler för undantagstillstånd och krislägen vid ett klimatnödläge. Sjöstedts krav, är inget annat än svammel och total okunnighet. Han har ingen som helst aning om, vad han pratar om.
Istället borde Sjöstedt ha utlyst energinödläge. Men Sjöstedt stödjer den energipolitik JÖKen för. Han är helt enkelt en clown!

Den andre clownen i debatten var Stefan Löfvén som likt en maskin ”rappade upp inövade siffror över producerad el”, där Sverige minsann, exporterade el. Det Löfvén inte talade om, att mycket av den el som exporterades var med stora förluster, p.g.a. all vind som producerade, när efterfrågan var som lägst. Det fanns dagar när man dessutom fick betala för att exportera el.

Ebba Bush Thor fick in debattens replik, när hon upplyste Stefan Löfvén om, att han inte förstår skillnaden på kapacitet och effekt!
Löfvén säger också att vind kan ersätta kärnkraft. Går vi in Kontrollrummet ser vi, att idag levererar i skrivande stund vind 5% och kärnkraft 39%. Sol finns överhuvudtaget inte med!
Foliehatten anser, att det är en stor skam att Sverige, har en sådan statsminister som Löfvén. Han är minst sagt en komplett idiot!


Ett klimatnödläge kan bara politiker utlysa som inte har den minsta susning om, vad det handlar om! Hade vi haft politiker som är värda namnet och inte som nu, totalt kompletta idioter, hade de utlyst energinödläge som vi snart får i vissa delar av landet. Helt otroligt oansvarigt i ett land med vår tekniska höjd. Hänger det ihop med politiker som inte har en aning om, vad som egentligen händer i vårt land? Är de så fullt upptagna med taktiskt manövrering, när de får besvärliga frågor? Är de totalt tondöva eller bara oförmögna att se skogen p.g.a. alla träden? Det har länge sagts, att våra politiker till 80% ägnar sig åt EU-frågor och EU-beslut. Var är hemma-kunskaperna? Dubbelt boende bara för ersättningarna? Reinfeldt dubblade antalet anställda i kanslihuset och Löfvén fortsätter på den inslagna vägen. Det verkar inte ta slut. En situation som Löfvén och Lövin får ta på sig. Vi har ingen regering, utan det är i själva verket en konstinstallation som är totalt oförmögna, att tag i problemen.
DI: "Enligt informationen från nätägarna, Ystad Energi, Eon och Svenska Kraftnät, ska företagarna i sydöstra Skåne inte räkna med någon ökad effekt förrän tidigast år 2029. Den tillväxt på 33 procent som vi har planerat för de kommande fyra åren måste sannolikt strykas, precis som de nya arbetstillfällen som en sådan expandering hade inneburit."
Det har varit känt i många år, problemet med stamnätet och de gröna politikerna har överhuvudtaget inte tagit i frågan. Istället har man haft invandringen som högsta prioritet. Inte nog med att man först nu kommer igång med utbyggnaden, har det statliga Svenska Kraftnätet aviserat kraftigt höjda avgifter för stamnätet med 20%. Ägarna av nätet har dessutom aviserat ytterligare pålägg, så det kan bli 35% höjningar av nätavgifterna, glöm dessutom inte skatten som höjs!
Inte nog med att vi har brist på el, är det enligt Eurostat  29 länder i Europa som har billigare el än Sverige. De svenska priser är knappast något unikt lågt. Tvärt om ligger vi på den övre halvan. Vissa länder har under halva elpriset mot Sverige. Det är bara Danmark och Tyskland som sticker ut med sina höga elpriser p.g.a. vindkraft. Men Sverige är snabbt på väg dit, med de kommande höjningarna!Vi kommer att ligga i topp.
  
Löfven säger att 25 % av budgeten ska gå till klimatåtgärder!”
Klimatåtgärder finnar man huvudsakligen under utgiftsområde 20, Allmän miljö och naturvård, i statens budget och är 20,6 Gkr. Hela budget för 2020 är på 1069 Gkr. Idiotin har inga gränser, när det gäller Stefan Löfvén! Foliehatten undrar till vilken nytta?

För att förstå proportionerna lite grand, så släpper Kina ut mer koldioxid, än vad hela EU och USA gör tillsammans.

I Stockholm har M en riktig kvinnlig klimatclown. Anna König Jerlmyr är finansborgarråd i Stockholms stad. Hon har varit med och utlyst ”klimatnödläge” för Stockholm. Hon är med i nätverket C40 styrgrupp och har på C40 Global Mayor Summit i Köpenhamn varit med och tagit fram ”Global Green New Deal”.
AnnaKönig Jerlmyr i DN: ”Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet. Vi behöver agera mer kraftfullt för att nå 1,5 graders målet.”
V i stadshuset är mycket förvånade över hennes utspel. V motionerade i frågan och frågade miljöborgarrådet den 27 maj, om inte Stockholm borde utlysa klimatnödläge.
Anna König Jerlmyr: ”Stockholm ska vara fossilbränslefritt till 2040, men har ambition att även vara klimatpositiv, det vill säga ta upp mer koldioxid än staden släpper ut. I september skrev Stockholm under New Yorks initiativ att mäta och följa upp hur Stockholm lever upp till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi har redan börjat mäta stockholmarnas flygresor. I Stockholmsbudgeten har vi nu bestämt att hitta mätmetoder för att minska utsläppen från vår egen mat och byggsektorn.”

Foliehatten skulle önska att någon väl påläst journalist skulle våga ställa kritiska frågor till Anna König Jerlmyr på vilket underlag hon har utlyst klimatnödläge. Men det lär förbli en dröm då vi saknar både väl pålästa och journalister med mod i detta land.
Foliehatten är förundrad över, att inte tuffe Uffe inte tar henne i örat som han gjorde med Hanif Bali. Till skillnad från Jerlmyr, pratade Hanif om verkligheten. Jerlmyr däremot svamlar och är totalt okunnig, när det gäller klimatet. Foliehatten anser, att hon är ett stort sänke för M, med sina extrema åsikter som är närmare den politik MP för, än M! Jerlmyr borde sparkas ut från M!

Foliehatten tyckte väl att slogan om klimatnödläget lät lite bekant, ”One People, One Nation, One Leader” var det visst någon ”mustashnisse” som yttrade detta, för cirka 90 år sedan. Han trodde inte att ”klimatfacisterna” ville vara så tydliga med, var de hämtade sin inspiration.
 
Ordet ”klimatnödläge” är en tom innehållslös politisk fras och den används nu av MSM, SVT och vänsterpolitiker. Ordet är inte juridiskt definierat och ingen kan säga vad vad som menas och inte heller vilka åtgärder som ska vidtas. Klimatnödläge, kan det gynna den miljard människor på planeten som lever utan tillgång till elektricitet?
Klimatnödläge är en omöjlighet. Klimatändringar sker inte så snabbat, att det kan komma som en överraskning och bör därför inte skapa nödläge. Att införa ”klimatnödläge” luktar undantagstillstånd och en önskan om att köra över demokratin lång väg.
 
För bara en någon vecka sedan (7:e okt) utlyste den vänsterextrem organisation Extinction Rebellion ”klimatnödläge” och det är en organisation som allas vår klimat-Greta har samlat in pengar till! Extinction Rebellion(XR) är en våldsam organisation som ofta begår olagligheter enligt Daily Mail. De skriver också att XR betalar aktivister £400 i veckan för att deltaga i olagliga aktioner. Mer än £200.000 ska ha betalats ut i ”aktivistlöner” enligt dokument som läckt ut från XR.

Greenpeace definierar klimatnödläge: ”Det behöver motsvara ett sorts ökat beredskapsläge eller nationellt “stabsläge”, där vi på alla nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa.”
Foliehatten undrar vad Greenpeace svamlar om?
 
Inte blir det bättre när man läser vad den stora klimatexperten och Veckoreyn journalisten Isabella Lövin förkunnade för drygt ett år sedan:  ”Global kriskommission kan rädda klimatet. Det internationella läget kring klimatpolitiken börjar bli ytterst allvarligt. Vi behöver lyfta blicken och agera som en gemensam mänsklighet. Därför vill jag arbeta för en global kriskommission för klimatet, och för att EU ska stifta en klimatlag.”
Isabella anser också: ”Ländernas frivilliga åtaganden bör vara utgångspunkt, men målet måste vara att nå nödvändiga åtaganden. Skälet är att nationella regeringar behöver hjälp utifrån för att våga föreslå progressiv klimatpolitik.” Hjälp utifrån! Foliehatten undrar om det är Miljöpartiet i Sverige hon syftar på?
 
Alltmedan Kina bygger 30 nya flygplatser större än Arlanda och sätter igång ett nytt kolkraftverk i veckan. Inte lätt för Isabella att hänga med vad som händer i världen, eftersom han har fullt upp med att skrämma upp det svenska folket!
 
FN:s generalsekreterare António Guterres, går ett steg längre, när han säger att det krävs “diktat” uppifrån för somliga: hjälp utifrån. I grunden är det en totalitär grundsyn: Vi har sanningen och ändamålet är så viktigt, att “nödvändiga åtaganden” bara måste genomföras.

Foliehatten tappar hakan lite grann, när han inser att både Isabella och Antonio säger samma sak: ” hjälp utifrån” och “nödvändiga åtgärder.”
Här har vi svart på vitt, FN arbetar för en New World Order= NWO. En global planekonomi, som bara kan förenas med diktatur. Det är vad “Klimatnödläge” syftar till. Vad är FN utan klimatfrågan, en organisation som skulle tvingas till att ta tag i mängder av interna skandaler och korruption som hela tiden lider av kroniskt pengabrist.

För politiker som Isabella Lövin och Stefan Löfvén är förstås klimatfrågan en våt dröm. På alla andra områden så möts du av hugg och slag och kritik så fort du uttalar dig. Men alla åtgärder som anses för klimatet, ja då är det idel lovord ifrån media och SVT. När idiotåtgärderna inte är tillräckligt idiotiska, utan måste vara ännu mer asketiska i riktning mot den enda sanna och riktiga religionen. Vilken politiker kan motstå detta? Någon orädd och med en mycket stark moralisk kompass. Finns det ens sådana i Sverige?
 


Sjöstedt vill att det skall införas en planekonomi, med kommunistisk modell som förebild. Det kan inte finnas någon annan förklaring, när man ser vilken politik V driver.
 
Vetenskap bygger på skepsis, test av hypotes, experiment och validering av modeller och teori. Sist men inte minst öppenhet med dina kritiker innefattande av delning av data när du presenterat din teori offentligt. En självklarhet, utom för de som klimatalarmerar och det visar hur okunniga de är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar