lördag 14 november 2020

Ännu lättare fär anhöriginvandring!

Vi har en mycket märklig regering och de myndigheter som de styr med dekret. När det passar regeringen/Migrationsverket och är i linje med deras ståndpunkt, genomför de förändringar speciellt på invandrarområdet.Praktexemplet är afghanamnestin. När de får kritik skyller de på domar i EU-domstolen. När domar inte överensstämmer med regeringens linje – på ren svenska ”skiter de i domen!” Vi känner till sedan tidigare, att den regering som sitter nu, är världsmästare i hyckleri!

Migrationsverket har nu beslutat, om en person som ansökt om att få anhöriginvandra var under 18 år när denne ansökte, ska han behandlas som ett barn vid beslutstillfället. I EU-domen vill de öka möjligheterna till ”familjeåterförening” inom unionen. För Sveriges del innebär detta, att 150 personer kan komma att få uppehållstillstånd i ett första läge och alla som tror på siffrorna från Migrationsverket: räck upp en hand.
Idag finns det bara ett fåtal länder som anser att det som beslutats i EU och FN är tvingande. Sverige har FN och EU som förebild, där de mest bisarra besluten görs om till svensk praxis. Det verkar vara någon slags drift att ta hit allt och alla.

Det blir lättare att anhöriginvandra och som har barn bosatta i Sverige om de är under 18 år. Tidigare har Migrationsverket tittat på en sökandes ålder vid beslutstillfället. Hädanefter kommer verket titta på den sökandes ålder vid tillfället för ansökan om att få anhöriginvandra.

Migrationsverkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius förklarar att han anser att Sverige är förpliktigat att ändra på regelverket på grund av en ny dom från EU-domstolen som MV anser vara bindande för Sverige. Bexelius förklarar att han anser att domen är bindande, överordnad nationell rätt och gäller omedelbart. Hur kan något vara överordnat vad vi själva vill? I det gamla socialist-kommunistblocket var det så. Den lilla medborgaren har ingen betydelse längre, vi har makten. Det finns flera bevis på att när EUs regler är mer restriktiva, så struntar Migrationsverket i dem, när de kan tolkas invandringspositivt, så följer man dem.

Bexelius: ”Enligt domen är det viktigt att alla sökande i alla medlemsstater får en likartad och förutsägbar prövning i sitt familjeåterföreningsärende. Tiden mellan inlämnad ansökan och beslutsdatum ska inte vara en avgörande faktor enligt domen.”
Det verkar som om makten i Sverige arbetar för att få tillstånd ett folkutbyte snarast möjligt
och att de har gett sig fanken på att det är "Annies tretti meloner" som gäller. Att merparten av de som kommer hit, aldrig kommer att kunna försörja sig, finns inte på deras karta.

Ständigt detta tjatande om förpliktelser vi har gentemot världens alla människor utom landets egen befolkning! Hur fan har det blivit så här? Hur tänker egentligen en människa som rättschefen Carl Bexelius?

Det är snart bara råbarkade terrorister som vill bo och komma till Sverige. Ingen annan vågar komma hit. Sverige är inte slutmålet. Många jihadister i Sverige väntar på att USA genom Joe Biden ska öppna sina gränser, så att de kan ta sig in där och börja utföra jihad-dåd.

BLT beskriver igår hur en invandrare bär sig åt och det är bara ett exempel av otaliga invandrares kriminalitet och hur flata svenska myndigheter är. En 22-åring som utvisats till hemlandet Irak på 5 år , efter att under 2016 bl.a. satt eld på en damfrisering i Ronneby. 22 åringen har varit skriven på många olika adresser i Kronoberg och han saknar egen försörjning.
Hovrätten upphäver utvisningen efter
det att 22-åringen uppvisat ett " klanintyg " från en arabisk klan. I intyget på arabiska står att 22-åringen är " Fredlös" på grund av att han är en usling ." Därför måste 22-åringen få stanna i Sverige. HD vägrar ta upp ärendet till prövning.

Varför skall EU domstolen bestämma över hur Sverige skall föra sin invandringspolitik? Frågan är om det är applicerbart på svenska förhållanden, men så är det i Sverige, en eller två byråkrater på Migrationsverket tar in tusentals välfärdsmigranter och svenska folket som till 80 % är emot massinvandringen, har inget att säga till om.

Om det inte finns andra skäl att fly till Sverige än att personer är anhöriga, så kan återföreningen lika gärna ske i hemländerna? Det skulle spara svenska skattebetalare miljarder varje år.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar