lördag 7 november 2020

Foliehattens funderingar del 8!

Sverige är en viktig kugge i det liberala imperiet, politiken och svensk medias uppdrag ligger förstås här. Det som händer i USA är självklart viktigare än det som händer i Sverige. Det är väl det som kallas för globalism. Läs, se och njut alla skriverier det senaste dygnet i MSM!

Det som händer i USA
anses vara mycket viktigt. Inte för att det demokratiska partiet i USA beordrat det utan för att USA är ett land med en stor ekonomi som är på dekis och en stor militärmakt.
Det är intressant att se/studera vilka länder i Västeuropa som klickar in i en progressiv liberal hegemoni som drivs av kretsar som står det demokratiska partiet i USA nära. Det gäller inte minst medierna. Det finns länder i fd Östeuropa och i viss mån i Sydeuropa som inte klickar in på samma sätt. Men Sverige gör det i hög grad.

Den kalla hårda verkligheten är den att de "progressiva" krafterna finns i Sverige och Europa. De är på riktigt och är inga marionetter. Eftersom det demokratiska partiet är det mest "progressiva" där borta, så tenderar denna typ av europeisk, "progressiv" person att hålla med det partiet.

Vi kan se att svenska media kopierar från CNN, WaPo och NyT, utan att skämmas. Vi vet detta eftersom de faktiskt gör det öppet. Det finns inga hemligheter. Inga dolda agendor.

Expressen och Aftonbladet ger nu bilden av en galen Trump inne i Vita Huset. Personalen håller sig undan honom. Om Trump skall rasa över något, är det över sig själv i den första debatt mot Joe Biden. Efter den kom poströsterna som nu räknas in och fäller honom. Hade Trump hållit samma lugn och ton och hållit sig till sak som i andra debatten hade han vunnit. Han har anledning att vara frustrerad Trump - på sig själv - om han begripet det!
Det är inget annat än amatörmässigt, att efter fyra års inskolning skänka bort sin andra mandatperiod på det sättet. Hans rådgivare och ”trimmare” inför debatten misslyckades också kapitalt, med ett ödesdigert resultat.

Påminner, fast omvänt i debattframförande, om slutdebatten inför 1976 års val i Sverige mellan Palme och Fälldin, där den överlägsne retorikern Palme efter
TV-debatten tappade väljare och sedan makten till den folklige Fälldin.
Två exempel på medias avgörande betydelse - dessa gånger som rena förmedlare - för valutgången
vid ett enda kritiskt tillfälle i båda fallen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar