måndag 2 november 2020

Om Biden vinner kommer USA att diktera ordningen ännu mer i Sverige!

Svensk media kan knappt existera/leva, endast genom att sälja ut sig till det liberala imperiet. På samma sätt är det med svensk politik.
De svenska vänsterpartierna dvs. 7-klövern och deras kontrollerade opposition SD följer lydigt varje påbud och order från deras uppdragsgivare på högre ort från Washington DC. Någon självständig politik har aldrig förts från svenska sida, utan hänsyn har alltid tagits till hur vinden blåser längre västerut.

På samma sätt som bolshevikerna tog politiskt stöd och pengar från kapitalisterna för att genomföra sin diktaturstat, så gör den svenska vänstern exakt samma sak.

Svenska liberala politiker och svensk liberal media kan inte överleva utan USA. Det är USA som dikterar ordningen i Europa och i synnerhet i Sverige. Sedan står det fritt för varje enskilt land att förhandla med USA. Visegradländerna och östra Europa har ett starkt kort. De kan hota med att göra sorti från EU och skriva handelsavtal med Ryssland, Kina och andra asiatiska länder. USA tillåter därför Visegrad att för stunden göra som de vill med abort och migration. Däremot har EU inte varit överdrivet glada över Visegradländerna, men det är en annan sak.

Turkiet är också en marionett till USA men de tillåts ha manöverutrymme för frågor som de internt anser är viktiga. Trots allt behöver USA ett land som Turkiet av geopolitiska och strategiska skäl. Det samma gäller Japan, Saudiarabien, Sydkorea och en lång rad andra länder. Sverige är nog Europas värsta marionett till Washington DC och vi får inte så mycket ut av detta annat än en del handelsavtal, men nu är dessa kollektivt skrivna med EU, så frågan kvarstår, vad Sverige får ut av USA?

Skydd från Ryssland är det definitivt inte eftersom USA inte skulle starta ett krig med Ryssland, med Sverige som anledning. Kineserna (officiella uttalanden) tror att det handlar om "press" från USA och det är orsaken till varför Sverige alltid står på den amerikanska sidan. Det är som sagt svårt att veta.

När det kommer till kommunist-revolutionen i Ryssland så fick kommunisterna stöd av näringslivet i USA och Europa. Syftet var att få bort tsaren. Tanken var att Ryssland inte skulle införa en kommunistisk diktatur utan snarare tillåta Lev Trotskij eller socialdemokrater styra. Istället blev det inbördeskrig och sedan kom Stalin till makten som etablerade en kommunistiskt och delvis nationalistiskt (och kolonial) stat i Ryssland och grannländer. Att Sovjet bildades var inte planerat, men det var en "blowback" ungefär som kommunistiska Nordkorea eller Kuba också var en restprodukt av amerikansk intervention. Även revolutionen i Iran var en "blowback" då iranierna avsatte USA/UK-stöda Shah efter decennier av förtryck. Talibanerna i Afghanistan (som USA gav sitt stöd till under Kalla kriget) är också ett exempel på misslyckad amerikansk politik.

Donald Trump är en "intern" blowback efter 60 år av förödande politik. Trump är en superrik Bert Karlsson/Ian Wachtmeister som tog makten under den amerikanska elitens näsor. Han skapar sedan kaos och oreda. Anne Appelbaum menade i en artikel i Atlantic för någon månad sedan att hon hellre ser en "fascist" som går att förstå sig på och med en tydlig agenda än Donald Trump som gör amerikansk politik till en kaosartad tillställning.

Presidentvalet avgörs om någon dag och frågan är om Trump är bättre än Biden? Nej, egentligen inte, men det beror som på vilken sida man tillhör. Om Biden vinner är det tillbaka till "business as usual." Det gynnar Kina eftersom många i donatorer i näringslivet (läs; Davos-liberaler som bara bryr sig om pengar) vill se handel-skeppen mellan USA och Kina ånga på igen. På sikt missgynnar det såklart amerikansk hegemoni men Davos-liberaler bryr sig mer om pengar än om USA.

För amerikanerna innebär det att de fortsätter falla ekonomiskt och dränks i kulturell liberalism och hedonism tills de kvävs. Om Trump vinner så förlorar Kina på det ekonomiskt eftersom Trump skickar amerikanska jobb till Vietnam för att undergräva den kinesiska tillväxten. Amerikanerna får knappast något ut av Trump i ekonomisk mening.

Däremot slipper amerikanerna kvävas i kulturell liberalism eftersom Trump tillåter dem att ta ett par andetag. För oss Europa innebär Biden antagligen en fortsättning på det liberala kulturella och ekonomiska projektet och inte så mycket mer.

Om Donald Trump blir vald? Det innebär samma sak men antagligen mindre av det kulturella projektet eftersom USA är något mindre involverad i sådant under Donald Trump. Det finns dock en risk att Trump kräver att Europa betalar för imperiet vilket kan drabba oss européer ekonomiskt. Med Biden skulle nog kraven på att betala för det liberala imperiet bli färre. Mutorna lär fortsätta under honom. Frågan är dock hur mycket det är av mutorna från USA som idag sipprar ned i vanligt folks fickor. Kampen mellan Trump och Biden är att välja mellan pest eller kolera. Å andra sidan. Om Trump vinner så har det ett symboliskt värde - att liberalismen fortsätter att falla.


Dagens industri bekräftar lakejrollen: ” Oavsett utgång i valet på tisdag bör Europa fundera igenom sin relation till USA. Kan vi ha det så här? Är det bra att européerna nästan är mer engagerade i amerikanska val än amerikanerna själva? Ska amerikanska val få betyda så mycket för europeisk säkerhet?
Dessa frågor är akuta för Sverige som investerat maximalt i amerikanska garantier under just den tid då USA tydligt signalerat att man inte är att lita på. Istället för ett Natomedlemskap har Sverige satsat på exklusiva relationer till Washington och nyligen beslutat att utforma sitt växande försvar för att ta hand om amerikansk trupp vid händelse av kris och krig.”

Vem blir först i svensk media att berätta för svenska folket att mångkultur ingår i överenskommelsen med USA?

1 kommentar:

  1. tps://youtu.be/MciA_KAa3Wo
    Lyckas media mörka Bidens korruption hela vägen till Vita huset?

    Carl Bildt en mörkarna i Estoniahärvan visar här med vilken en flagrant lätthet han serverar uppenbara lögner...
    Ett genomgående kännetecken för våra PK politiker.

    SvaraRadera