söndag 1 november 2020

Vad är Trafikverket - en myndighet eller ett politiskt vänster-parti?

GD för Trafikverket Lena Erixon vill höja priset för bensin och diesel upp till 50:-/l. Anledningen är att Lena Erixon vill uppnå klimatmålet och minska utsläppen med hela 70 procent innan år 2030. Det är i ett underlag om ”framtidens infrastruktur” som Trafikverket har överlämnat till regeringen där det framgår att nya åtgärder måste sättas i kraft för att gå i mål med klimatmålen för transportsektorn.

När politiker säger att "Hela Sverige skall leva" menar de innerst inne "Hela Stockholm skall leva" och de är högst förundrade över, att "bor de folk här" när de passerar genom glesbygderna i sina långa av skattepengar betalda taxiresor, eftersom åka kollektivt är för besvärligt.

Från Trafikverkets hemsida - Vårt uppdrag:
Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
Upphandla interregional kollektivtrafik
Sjöfartsstöd, Delegationen för sjöfartsstöd

Det låter intressant att Trafikverket ser som sin uppgift att jobba för "klimatmålet." Regeringen Reinfeldt valde att slå ihop Banverket, Luftfartsverket och Vägverket till en enhet som gjorde verksamheten väldigt diffus. Det sitter infiltrerade miljöaktivister överallt. Lena Eriksson är fel person att ha hand om infrastrukturen i ett glesbebyggt land som Sverige. Verket behöver inte en PK-aktivist, utan en person som förstår problemen. Uppenbarligen har "PK-liten" tagit över som är totalt ointresserade av de olika transportsystemen eller i transporter generellt. De som tror sig kunna styra klimatet hänvisar Foliehatten till någon form av sekt. De som vill jobba mot direkta miljöförbättrande åtgärder bör främst arbeta på Naturvårdsverket, men visst kan de också arbeta med miljökonsekvent beskrivningar i olika projekt med Trafikverket. Målet bör vara att minska skador på miljön till minsta möjliga nivå vid nyprojektering, naturligtvis i kombination med en rimlig ekonomisk analys. Återvinningsstationerna överallt i Sverige har blivit så besvärliga och dyra så folk börjar slänga i naturen igen.

Samma sak kan kan man fråga sig beträffande Vattenfall som nu hittar på argument att stänga fungerande kärnkraft och hellre låter oss frysa i vinter - på Göran Perssons tid ombildades Vattenfall till sedelpressen ”No Limit” med uppgift att pressa så mycket pengar som överhuvudtaget möjligt av allmänheten, för att förse sossarna med aldrig sinande penninginflöden sedan den historiska högskatte-politiken till slut kommit till vägs ände och andra lösningar fick sökas...
MP med hjälp av
regim Public Services massiva agitation, propaganda och medvetna manipulation av debatten inför senaste valet lyckades få nosen över 4%-spärren. MP har utvecklats till en ren stat i staten, en statsauktoriserad maffia som genom osynliga påtryckningar kan manipulera och styra Vattenfall, Preem och nu också Trafikverket - så fungerar en korporativ stat!

Det finns människor i detta land som har flera mil till närmaste butik och de som arbetar för att få ihop pengar till mat och hyra. En del måste/tvingade att ta bilen, eftersom det inte finns varken tunnelbana eller bussar att tillgå.
Lena Erixon har inte det förståndet att hon tänker på medborgarna som måste försörja sig. Höja bensinpriset till 50:- litern är egentligen mordförsök på medborgare som måste arbeta för att kunna försörja sig.

Sossarna har sett till att de flesta myndigheter har politiska aktivister som går regeringens ärenden. Idag fick Vattenfall en ny GD och hennes första uttalande var att Ringhals inte skulle startas igen!
Klimatmålen är totalt absurda sett från internationellt perspektiv. Även om Sverige skulle uppnå nollutsläpp, är det mindre än en piss i havet och det gäller även hela hela EU(10,4%), jämfört med vad Kina och Indien släpper ut.

Atmosfären består av 78% kväve (N) och 21% syre (O) 78+21=99 Alltså kväve plus syre utgör 99%. Den övriga 1(EN) procenten utgör då alla övriga gaser varav koldioxid CO2 endast är 0,4% . Enligt flera seriösa beräkningar så är Sverige CO2 neutralt redan nu, all växtlighet skog binder lika mycket kol som vi släpper ut genom att elda fossila bränslen.

Klimathysterin är den största vetenskapliga svindeln världen någonsin har sett. Variationer av CO2 har ingen mätbar påverkan på klimatet på grund av:
Vid stigande CO2 nivåer borde temperaturen i vad som kallas ”the tropical hotspot” ha ökat. Det har den inte gjort.
Utstrålning från Jorden mätt från satelliter visar att värmeutstrålningen följer Stefan Boltzmanns svartstrålningslag vid temperaturvariationer vilket visar att den viktigaste växthusgasen, vattenånga, inte uppvisar någon ökad växthusgaseffekt då samtidigt ökad molnbildning motverkar effekten genom att reflektera bort mer av den inkommande värmeinstrålning från solen.
Växthuseffekten från CO2 avtar logaritmiskt och är nu nästan helt mättad vilket innebär att ökning av CO2s växthusgaseffekt blir mindre och mindre.
Dessa tre orsaker tillsammans borde ha stoppat klimathysterin, men som alla vet så är det stora ekonomiska och politiska intressen från FN och Wall Street som ligger bakom svindeln.


S och MP regeringen tillsammans med övriga partier i riksdagen önskar att vi avindustrialiserar Sverige och har tydligen Amishfolkets levnad
ssätt som sin förebild som Foliehatten har besökt!

Idag skövlar vi mängder av regnskog och planterar oljepalm så får man olja till att öka inblandningen av biodiesel med 4%. Att regnskog som inte kan ersättas bryr sej miljöfacisterna inte om. Djurlivet bland oljepalmer är i princip 0.
Redan nu går cirka 60% av all producerad palmolja till bränsle, att detta bränsle skulle vara miljövänligt är en stor lögn.

De allra flesta borde egentligen kunna det för detta är kunskaper man idag får lära sig på högstadiet, kanske t.o.m. mellanstadiet. Tyvärr saknar de allra flesta kritiskt, logiskt och rationellt tänkande. I vår samtid finns det flera saker som lärs ut i skolan och påstås av samhället, som helt enkelt inte går ihop sig. Men människor tror på det ändå. Trots att de egentligen vet bättre.

Tittar vi ute i samhället så pumpas lögnerna ut om "mångkulturen." Alla som har sett och upplevt mångkulturen vet att inte ett enda jävla påstående om "mångkulturen" är en vinst, det är inte "lönsamt" och inte "berikande" och skapar inte några "utbyten av idéer" och "räddar inte välfärden" osv.

Globaliseringen, privatiseringen, rasismen osv. är andra saker som inte alls går ihop sig, en enda kritisk tanke eller ifrågasättande tar död på dessa saker direkt. Ändå tror de flesta på dem. Vi är hjärntvättade och kontrollerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar