lördag 31 oktober 2020

På vems sida står sossarna - på svenskarnas eller muslimernas?

Varför ska muslimer i Sverige kräva mindre av den svenska staten än muslimer i Frankrike. Nu när det har skett flera halshuggningar i Frankrike tvingas Sverige välja mellan yttrandefrihet och en viss nivå av våld och hot och det är ironiskt att socialdemokraterna har tvingats välja. Det valet har sossarna redan gjort.

Sossarna valde stora bidrag till muslimska föreningar, våld, hot och underkastelse, vad Foliehatten har sett har vår s.k. regering inte tagit ställning för Frankrikes rätt till yttrandefrihet inte heller har regimmedia eller annan media i Sverige vågat visa karikatyrerna av vare sig Muhammed eller Erdogan,

Om Frankrike befinner sig i en kamp mot muslimska extremister som dessutom stöds av en betydande del av det "fredliga" muslimska samfundet, kommer Sverige att påverkas. Idag kan vi ytterligare lägga till en upplopp i en kyrka i Österrike av turkiska muslimer.

Den som har ett bra komihåg, kanske minns att redan 2006 stängde sossarna ned SDs hemsida för att SD hade Mohammed karikatyrer publicerade på hemsidan. Sossarna och svensk vänster valde för länge sedan att blidka Islam före yttrandefrihet. Så med tiden lär även makten införa att Mohammedkarikatyrer ingår i hets mot folkgrupp.

HMF är ju en skräplag skapat av vänstern som vi får dras med. För övrigt tycker Foliehatten att uttrycket ”Allahu Akbar” självklart skulle falla under HMF.

Tänk svensk allmänhetens skräck, när det skriet
”Allahu Akbar”ekar i ett köpcentrum, en arena eller annan offentlig plats!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar