torsdag 8 oktober 2020

För politiker är GMO lika svårt att förstå som klimatet och EU har sovit i tjugo år!

Gen modifierade organismer = GMO eller genmanipulerade organismer som kritikerna(miljöorganisationer och vänsterpolitiker) väljer att kalla denna mat. Den som säger det allra minsta positivt om denna mat, så att motståndarna hör detta, får räkna med kraftigt motstånd.

Om drygt en månad är det över 102 år sedan WW1 slutade. Kriget blev ganska snabbt ett ställningskrig. Detta ställningskrig från WW1 är en bra jämförelse med det krig som pågår mellan motståndare och förespråkare av GMO!

I denna debatt får förespråkarna verkligen gå över ett kraftigt minerat fält. Motståndarna till GMO skyr inga som helst medel att smutskasta och ljuga om seriösa forskare och de för fram argument som direkt är felaktiga och tyder på komplett okunnskap. Nu har också flera politiska partier ställt sig på motståndarnas sida och för MP är GMO ett rött skynke! Det beror på stor okunskapen och kan även jfr med debatten om klimatet! Tekniken är så avancerad att den är svår att förstå - därav okunskapen!

Igår meddelade Nobelstiftelsen att priset i kemi går till Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna för deras upptäckt av CRISPR/Cas9 som ökar möjligheterna att förändra arvsmassan.
Tekniken ger möjligheter att snabbt införa genetiska förändringar i jordbruksväxter och träd. Vid Umeå Plant Science Centre har forskarna fått fram plantor – backtrav och hybrisasp – som genmodifierats med CRISPR/Cas 9.
Växtforskarna fick i ett glädjande besked. Backtrav som de har genförändrat med hjälp av den nya heta gentekniken CRISPR/Cas9. omfattas i vissa fall inte av EU-lagstiftningen för GMO. Sådana är hårt reglerade inom EU.

I EU är utvecklingen av GMO och odlingen av GM-grödor närmast obefintlig. Skälet är att byråkratiska processer, ofta så långa som tio år, väntar den som önskar få tillstånd för kommersiell användning och odling av GMO i EU. En riskbedömning av grödan eller organismen behöver först göras av såväl europeiska som nationella expertmyndigheter. När dessa bildat sig en vetenskaplig uppfattning om grödan överlåts frågan om den ska godkännas till politiken. 

För att en GMO ska godkännas för kommersiell användning inom EU krävs att en kvalificerad majoritet av medlemsländerna röstar för ett godkännande. Trots att expertmyndigheter bedömt GMO:n som ofarlig för hälsa och miljö väljer många länder att konsekvent rösta för avslag. Såväl politisk vilja och kunskap saknas. Med EU:s senfärdighet kan det leda till att vi i EU tappar det försprång vi har när det gäller teknik som inte är konventionell GMO.

Det är inte bara på detta område som EU visar att kunskap saknas. Igår röstades med knapp majoritet igenom i EU att koldioxidutsläppen skulle minska med 60%. Hur detta skall gå till, vad det kostar och framför allt -vilka blir konsekvenserna! Detta är frågor som världsförbättrarna överhuvudtaget inte kan svara på!

Jordbruksverket har godkänt användningen av CRISPR/Cas 9.
Beslutet har fattats av Jordbruksverket i väntan på en revidering av den nuvarande EU-lagstiftningen. Den omfattar i dag inte tekniker som kommit fram under de senaste 20 åren.
Den nuvarande EU-lagstiftningen för gentekniskt modifierade grödor – GMO – bygger på 20 år gamla gentekniker. EU-utreder och en revidering pågår men är försenad
och det händer ingenting.

Det motståndarna inte vill känna om GMO är :

GM-växter har hittills odlats på stora arealer och ingen vetenskaplig rapport har ”so far” kunnat påvisa några skador på varken miljö eller människors hälsa p.g.a. att dessa är gentekniskt modifierade. Däremot finns många rapporter om positiva konsekvenser i form av minskad användning av insektsbekämpningsmedel och minskad jordbearbetning.

GMO
Enkelt förklarat är GMO är en genetiskt modifierad organism.  En organism som produceras genom genetisk modifiering förkortat GM. Organism är den term som i detta fall används för att hänvisa till levande ting.

 När man pratar om växter kan organismen t.ex. vara majs, ris, soja eller någon annan gröda. Istället för att säga GMO-majs eller GMO-soja kan man istället säga
GM-majs för genmodifierad majs, GM-soja för genmodifierad soja och GM-grödor för att beskriva genmodifierade grödor.
GMO-soja skulle därmed bli genmodifierad organism soja alternativt genetiskt modifierad
organism soja, vilket blir lite överflödigt.

En ganska vanlig missuppfattning bland motståndarna är att de tror att GMO är organismer som flyter omkring i grödan.  I själva verket är det alltså grödan som är själva organismen. Det motståndarna inte förstår är att en gen är ett protein. Genen blir inte farlig för att det kommer från olika arter, vi äter sallad!

Den stora skillnaden mellan genmodifiering och traditionell växtförädling är att man med gentekniken kan överföra arvsanlag mellan arter som inte alls är släkt med varandra.
Ett djur kan få en gen från en växt och en växt kan få gener från en bakterie.
Med genmodifiering har man överskridit den naturliga barriär som annars finns mellan olika arter
Genmodifierade växter eller djur har skapats genom genteknik, vilket går ut på att man på ett målmedvetet sätt har förändrat arvsmassan så att dessa får de egenskaper som önskas.
Denna experimentella teknik för samman DNA från olika arter, skapar stabila kombinationer av växter, djur, bakterie- och virus gener som inte förekommer i naturen eller i traditionell förädling.

När man genmodifierar en växt, införs en främmande gen i växtens egna gener. Det kan till exempel vara en gen från en bakterie som är resistent mot bekämpningsmedel, vilket resulterar i att den genmodifierade växten blir motståndskraftig mot bekämpningsmedel.
Genteknik används också för att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll. På så sätt har man fått fram raps med bättre oljesammansättning och ris som innehåller mer A-vitamin. Genteknik kan även användas när man framställer exempelvis vitaminer, aminosyror och enzymer som sedan används i livsmedelsindustrin.

Genmodifiering av växter sker i flera steg:
1. Först isoleras den gen som bär på de önskade genetiska egenskaperna (denna process kallas mappning).
2. Därefter gör flera kopior av den isolerade genen. Denna kopieringsprocess kallas PCR, Polymerase Chain Reaction.
3. Sedan överförs de önskade generna till växtens egna gener i ett stycke växtvävnad, vilket antingen kan göras genom att använda en ”genkanon”, en bakterie eller ett material som kallas protoplast (denna överföringsprocess kallas transformation).
4. En ny planta skapas sedan från den genmodifierade växtvävnaden.
5. Därefter kontrolleras att de överförda generna fungerar som avsett och att de överförda generna även finns i växtens avkomma.

Med GMO-tekniken kan man använda precis de gener man önskar.  Generna behöver inte ens tillhöra samma art. Tekniken är mer exakt, man vet vad man gör. Många forskare anser att man får betrakta var ny sort/art för sig, oavsett hur den har tillkommit. Sedan får man bedöma risker och fördelar.

Ris innehåller inget järn och tar inte upp detta grundämne. Dessutom innehåller riset en gen som gör att människor som äter mycket ris får svårt att ta upp A-vitamin.  Problem som man får när man att har ris som basföda är järnbrist och man kan bli blind av A-vitaminbrist.
Bill Gates gav stöd att med GMO få fram detgyllene riset. Risplantor tar nu upp järn och man har tagit bort egenskaper som störde A-vitaminupptaget. GMO-riset innehåller i stället detta viktiga vitamin. Detta ris vill man nu lansera i fattiga länder - utan vinstintressen.
Bill Gates satsar nu mycket pengar för
få framGMO bananer. Eftersom bananer inte innehåller A-vitamin vill han att forskarna inför denna gen och att banan skall bli motståndskraftigare mot skadeinsekter. Vid ett besök på ett bananplantage i Sydafrika fick Foliehatten reda på att bananplantan är väldigt besprutad.

I Sverige har man gjort försök med en GMO-potatis, som bara innehåller den stärkelse som man kan använda till biologiskt nedbrytbar plast. Kan man verkligen inom miljörörelsen/MP verkligen tycka, att detta är sämre än plast av fossil olja?

Potatisen Sverige odlar har ingen släkting som den kan pollinera sig med. Då är risken för spridning väldigt liten

Idag forskar man på att hitta gener, så att grödor kan använda kvävet bättre. Utsläppen blir därmed mindre och miljön bättre. Man försöker få fram grödor som är mer torktåliga. Jordnötter som inte ger allergi. Vad är det för negativt med detta?

Livsmedel som ofta är genmodifierade är soja, majs, alfalfa, bomullsfrön, raps, sockerbetor, papaya, vissa sorters zucchini och squash. När det står vegetabilisk olja på förpackningen innebär detta oftast sojaolja eller majsolja.
Andra vanliga ingredienser som ofta utvinns från genmodifierade källor är aminosyror, aspartam, askorbinsyra, natriumaskorbat, vitamin C, citronsyra, natriumcitrat, etanol, smaktillsatser (”naturlig” och ”konstgjord”), fruktosglukossirap (HFCS), hydrolyserat vegetabiliskt protein, mjölksyra, maltodextriner, melass, natriumglutamat (MSG), sackaros, texturerat vegetabiliskt protein (TVP), modifierad stärkelse, xantangummi, vitaminer, lecitin, enzymer och jästprodukter.

Vill man undvika genmodifierade produkter gör man bäst i att undvika livsmedel som innehåller högriskråvaror som är konventionellt odlade samt de livsmedelstillsatser som utvinns från dessa råvaror. Dessutom bör man vara noga med sin kosttillskottsleverantör.


Att de GMO vi har idag inte är en lösning på alla problem som jordbruket brottas med förstår nog alla, men att de  inneburit betydande miljövinster har förtigits från forskare i det s.k. ekologiska jordbruket.

M
P är stora motståndare till allt som handlar om GMO. De borde inse:

I valet mellan okunskap och dumhet borde

MP välja okunskap – den kan botas!

6 kommentarer:

 1. Du talar så vackert och övertygande om GMOs förträfflighet. Men inte ett gediget ord om dess faror. Det forskas om detta på många olika håll men det är storföretag som sedan tar patent på sina manipulationer och sedan måste vi köpa detta för dyra pengar. Och med sina pengar får de politikerna att så småningom förbjuda originalet, den naturliga produkten, och kvar finns bara den manipulerade.
  Det finns redan storföretag som jobbar hårt med att vi inte skall få använda våra egna frön eller plantor med motiveringen att det kan sprida smittor och allt möjligt. Vi måste köpa deras garanterat rena produkter.
  Vore fint att få läsa din åsikt om detta.

  SvaraRadera
 2. Trots ivrigt letande efter "seriösa" rapporter om GMO och farorna har jag inte hittat några artikel, mer än från motståndarna som målar upp alla problem.
  Intressant är Nobelpriset i år som pekar på att använder man GMO med förnuft är den bra. Se på det gyllene riset. Nu kan alla asiater äta sig mäta och få järn i sig!
  Ben-Hur kan du också leta fram seriösa artiklar som tar fram farorna?

  SvaraRadera
 3. Man sätter in en gen som gör ett ämne som dödar insekten som angriper växten. Och så gör man att växter tål växtgifter. Men vi människor tål inte dessa växtgifert. Alltså får vi skador. Detta ris som dom gjorde var för att öka a-vitaminhalten i det men det misslyckades. A-vitaminet var för att barnen inte skulle bli blinda. I stället pratas nu om järnet i det.
  Dessutom så får vi en ökad insektsdöd som leder till brist på mat för tex fåglar som äter insekter.
  VI rubba hela miiljön. Och vi ser redan som resultat. Mycket mindra insekter för varja år så går. Och med det mindra fåglar som lever av dessa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du någon rapport som du kan hänvisa till som stödjer dina påståenden? Har själv letat på det du påstår och "kammat" noll hänvisningar.

   Radera
 4. Man måste vara klar över att så snart det kommer forskning och rapporter som är kritiska till dessa saker så mals dom ner och försvinner.
  Jag har inte på länge letat efter något liknande. Men det är helt säkert att det finns rapporter om t ex amerikanska bönder som utsatts för vansinniga trakasserier av de multisar som t ex står för den genmanipulerade majsen.

  Det finns exempelvis filmreportage om det.

  Man måste nog vara en duktig Googlare för att hitta, eftersom Google numera ägs av storkapitalet och lyssnar väldigt mycket på storföretag och för den delen också till myndigheter.

  SvaraRadera
 5. Tyvärr har inga länkar eller referenser. Det var så längesen jag Läste om detta. Men det var i olika artiklar kanske radioprogram.(Radioprogrammen var bättre förr) Fröerna görs också sterila så bönder kan inte spara och så av dem. De är tvingade att köpa nytt varje år. Och det har de inte råd med. Många indier har begått självmord pga att de inte längre kunde försärja sina familjer pga detta. Jag hittar inte på detta. Har läst och hört om det. Så jag misstror GMO väldigt mycket. Och ffa dess tillverkare MONSANTO. Inget välgörenhetsföretag precis.

  SvaraRadera