torsdag 1 oktober 2020

Är förslaget om inrättandet av Inst för mänskliga rättigheter ett första steg mot islamisering av Sverige?

I pressmeddelandet skriver regeringen att ”Sverige har åtagit sig både internationellt och nationellt att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter” och ”för att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.”

Förslaget innebär att Sverige får ett institut med uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och utifrån författningsreglerade uppgifter undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs i Sverige. En bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet ska föregå reformen.
2021 kommer det att kosta 25 miljoner då det inrättas och sedan 50 miljoner per efterföljande år.

Merparten av FN:s medlemsländer består idag av fler diktaturer än av demokratier. Enligt FN finns det två synsätt på mänskliga rättigheter, nämligen den Västerländska och den muslimska. Kairodeklarationen(läs länken) som utgår från Koranens synsätt på mänskliga rättigheter och som har antagits av 57 av världens 246 länder.

Det visar att Islam inte går att integrera i någon annan samhällsmodell, än den egna muslimska. FN har lagt sig på rygg och nu angrips Sverige genom den egna underdåniga och feministiska regeringen Löfven. En regering med stor vurm för Islam, angriper nu landets egna befolkning med krav på islamisering av hela samhället. Foliehatten undrar om detta är vad regeringen egentligen menar. Sverige skall förberedas för Kairodeklartionen.

Kopplingen mellan demokrati, skatt och (intjänade) medborgerliga rättigheter har blivit i det närmaste osynlig p.g.a. en juridisk aktivism för "mänskliga rättigheter" av makten, vilken utgår från en idealism, av närmast religiös karaktär.

Man måste skilja på mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter. Den insikten saknas i svensk debatt, för i Sverige är begreppet "medborgerliga rättigheter" i det närmaste utmönstrat. Medborgerliga rättigheter, tillgång till socialförsäkringssystemen, tillkommer medborgarna i gengäld för att de är ålagda medborgerliga skyldigheter. Det är en medborgerlig skyldighet att betala skatt.
I en debatt tidigt i höstas mellan Nyamko Sabuni och Jimmie Åkesson, tog Åkesson också upp, att så fort en person beträtt svenskt territorium, omfattas personen också av medborgerliga rättigheter som nästan fri tand-och sjukvård, trots att personen vistas illegalt i Sverige.

I Sverige har svenska liberalvänsterpolitiker och svenska s.k. journalister den egendomliga uppfattningen, att medborgerliga skyldigheter inte ska balanseras av några korresponderande rättigheter. Denna egendomliga utgångspunkt är grunden, när icke-medborgare ges tillgång till skattefinansierad sjukvård utöver akut vård.
Mänskliga rättigheter ska endast gälla den egna etniska befolkningen och ing
a andra. En hel del av de problemen vi har idag får och har sitt ursprung i hur mänskliga rättigheter idag tolkas och används. Du som etnisk svensk” har inga och kommer inte åtnjuta några mänskliga rättigheter, så länge vänstern styr i Sverige. Det innebär också att man inte heller ska erbjuda andra etniska grupper mänskliga rättigheter i Sverige. Asylrätten ligger under ”mänskliga rättigheter.” Rätten att få överklaga domslut ligger också under mänskliga rättigheter och de ska vara en intern angelägenhet som kommer ifrån en specific nations stat till den egna inhemska etniska befolkning och den ska inte ges till någon annan.
Svenska väljare har aldrig tillfrågats, om de delar svenska vänsterpolitikers uppfattning, att svenska medborgare och väljare ska åläggas denna skyldighet, utan att dessa skyldigheter i gengäld ger dem några särskilda rättigheter. Foliehatten misstänker, att en stor majoritet av väljarna, inte alls sympatiserar med makten.

Svenska
liberalvänsterpolitiker har kunnat driva sin mycket märkliga linje utan större protester, så länge som fenomenets omfattning var varit s.a.s. ”på marginalen.”
Foliehatten anser att den linje som
svenska vänsterpolitiker slagit in på, är ett bedrägeri utan dess like, mot väljarna som nu blir synligt, eftersom det inte längre sker på marginalen. Svenska liberalvänsterpolitiker struntar fullständigt i, att det är "en fråga om rättvisa.
De senaste tidens händelser i Sverige, visar nu, med all tydlighet, att svenska väljare omedelbart känner på sig, att de är utnyttjade och bedragna av makten. MSM/SVT är helt ointresserade av att ta upp och skriva om, att svenska väljare/skattebetalare blir så grovt bedragna. MSM/SVTs mål är uteslutande "en bättre integration", hur nu detta ska gå till.
Om man har ögon att se med, så är det uppenbart att svenska vänsterpolitiker de senaste 20 åren, har strävat efter att platta till distinktionen mellan medborgarna och de som har någon form av tillstånd (tillfälligt eller längre) att vistas i landet, men som inte är (eller inte har valt att anstränga sig för att bli) svenska medborgare. Numera är praxis, att den som haft PUT i några år, automatiskt blir medborgare. Den demokratiska grunden för denna ”nerkappning” är höljd i dunkel, men förmodligen är sossarna livrädda för att förlora makten. Makten delar ut medborgarskap till personer som inte har gjort sin identitet känd!

Vänstern har stora synpunkter på, vad som hände de tyska nazister som flydde till Sydamerika och fick asyl där. I själva verket är Sverige
mycket värre än de sydamerikanska länderna. Det har visat sig, att Sverige deltat ut medborgarskap till massmördare, IS-terrorister och kriminella i parti och minut! Massmördare från Balkankriget och Ruwanda.

Sverige i ett nötskal, under Stefen Löfvéns styre! Lägg
dessa
pengar på att stoppa gängkriminaliteten i stället. I Löfvens och Lööfs Sverige är det skjutningar varje dag.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar