torsdag 29 oktober 2020

LAS-teater föreställningen har snart nått sin slutscen!

S har nu tagit ett beslut. De säger nej till LAS-utredningen. Den så kallade Toijer-utredningen

Stefan Löfven på FB: "Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-utredningen. Genom att arbeta vidare med förslagen från parterna stärker vi den svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar förutsättningar för fack och arbetsgivare att fortsätta ta ett stort ansvar för att anpassa villkoren på vår arbetsmarknad genom kollektivavtal. Arbetsrätten ska moderniseras. Men det ska göras så att den grundläggande maktbalansen mellan fack och arbetsgivare upprätthålls."

I JÖK:en, som Socialdemokraterna ingick tillsammans med MP, C och L står det:

"Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag."
En nödlösning som främst är en vinst för C och L och en prestigeförlust för S, men en acceptabel sådan ur deras perspektiv.  Det avtal som ska ligga till grund för lagstiftningen är alltså det mellan SN och PTK där just de försämringar som C och L vill ha finns med. Sosseriets utspel är ett sätt att rädda ansiktet för Lööf, vilket hon i kommentarer redan accepterat och är nöjd med. Löfven och S sitter fortfarande i skiten eftersom LO inte accepterar avtalet mellan SN och PTK, och det är LO som är viktiga för S. Så poängseger för C och L.
Annie twittrar redan att hon är nöjd. Undrar vad Nyamko säger. Hon var ju väldig tuff i början av oktober. Ser detta mest som ett sätt att göra V nöjda.
Jonas Sjöstedt har svarat på twitter: ”Det är bra att LAS-utredningen inte ska bli lag. Det är en viktig delseger för alla oss som vägrar slå sönder anställningstryggheten och anser att parterna ska förhandla om och avgöra dessa frågor. Men…
LO har aldrig godtagit uppgörelsen som PTK slutit. Därför kan den inte vara grunden för lagstiftning för LOs medlemmar. Regeringen kan inte påtvinga LO försämringar, det kan vi inte godta. Lösningen är att LO får förhandla utan hot om lagstiftning. Nu måste LO-medlemmarnas problem vara i fokus som otrygga anställningar, hyvling och missbruk av bemanningsföretag.”

Så spelet får fortsätta 2 år till. Är väl lika bra.

PTK och Svenskt näringsliv är överens. Därför kan parterna gå vidare. LO är däremot inte med på tåget.
PTKs medlemsantal: knappt 900 000
LOs medlemsantal: knappt 1 500 000
Hur resonerar S här? LO är extremt mycket större men går inte med på avtalet. Kommer ju bli kaos
eller LO kan väl knappast göra mer än att gnälla?  LO är en integrerad del av S och de sitter i det verkställande utskottet i S. De ger stort ekonomiskt stöd till S. Det kan bli rejäl härdsmälta och betydligt värre än gnäll bland medlemmarna.

Det är sedan länge bestämt att LAS ska läggas ner, nu ska det bara presenteras för den dumme svensken. Turer fram och tillbaka, hot och löften bla bla bla. I slutändan händer ingenting mer än att LAS läggs ner, sossarna lurar svenska folket, att de står på deras sida. Sjöstedt fick spela solist i teaterföreställningen, men i själva verket skiter han i att fälla regeringen.

Alla fyra - Lööf, Sabuni, Sjöstedt och nya LO-basen sänker sig till samma nivå som Löfven alltid befunnit sig på, med sina lögner och sitt trixande, om de inte agerar kraftfullt nu.
Det politiska spelet tas ned till bananrepubliks-nivå för
väljarna om Löfven tillåts hålla på längre. Dålig teater för en dum publik.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar