måndag 19 oktober 2020

Har Sverige fasciter i riksdagen?

I många kommuner råder ett utbrett missnöje bland de boende över att de tvingas på stora vindkraftparker. Det såg vi senast i Malungs kommun, där man folkomröstade om en vindkraftspark som skulle byggas på Nipfjället. Trots att en majoritet i kommun röstade nej, förklarade sossekommunalrådet att parken skall byggas.Förmodligen kommer ärendet att överklagas så långt som det bara går.

Vindkraft innebär
skövling av naturen, de är bullriga, förfulande och ger hälsoproblem. Ur energisynpunkt olönsamma, ineffektiva och opålitliga.
I Miljöbalkens 9:e kap. 1 § 3p betraktas vindkraft som en miljöfarlig verksamhet och det är inte någonting som påverkar regeringen. Foliehatten inväntar ett tillfälle så att han blir sakägare och kan överklaga ett vindkraftsbygge med hänvisning till Miljöbalken och EU;s fågeldirektiv.

Fågeldirektivet och habitatdirektivet kräver också att medlemsstaterna skyddar arter av gemenskapsintresse i hela sitt naturliga utbredningsområde inom EU - se artikel 5 i Fågeldirektivet och artikel 12 i Habitatdirektivet.
Vid en vindkraftetablering måste således de potentiella effekterna på arter av gemenskapsintresse beaktas även utanför Natura 2000 områden.

Nu vill regeringen, så som man tidigare gjort med utplaceringen av migranter, frånta landets invånare det kommunala självstyret och bygga vindkraftparker.

Förändringar i kommunernas självstyre som ingår i grundlagarna, måste godkännas i riksdagen vid två tillfällen med riksdagsval däremellan, annars är
det en ”lag" som kommunerna inte behöver följa. Kommuner kan vägra att ta emot migranter eftersom det är en " ”lag" som inte gäller. Sölvesborg som styrs av Louise Erixon, har satt frågan på sin spets, utan att makten har reagerat!

MP är sossars "målvakt." MP-sekten liknar mer och mer fascister...Behövs det fler bevis??
I en kommentar till förslaget kallar finansmarknadsminister Per Bolund kommunal demokrati för ett ”osäkerhetsmoment” och är förhoppningsfull om att detta hinder nu kan komma att undanröjas.

Foliehatten börjar förstå sossarnas spel bakom MP. Det är så skenheligt, att det är MP som får fara fram med yxan, medan sossarna själva låtsas sucka i bakgrunden. Ungefär som Stalin gjorde med Beria.
M
P är ett parti med en galen ledning med galna budskap baserade på ideologi snarare än fakta. Det verkar som att sossarna tillsammans med MP vill upphäva demokratin. Att ens MP sitter i regeringsställning är helt sjukt med deras låga väljarsiffror. De representerar bara sin egen vilja och inte folket. Per Bolund är den perfekta miljöpartisten. Naiv, korkad och fullständigt avskärmad från verkligheten! Har han överhuvudtaget kommit med någonting som är positivt för dom svenska skattebetalarna?

Demokratins ansikte kan bara ses den dag folket går till val. Resten av tiden till nästa val dikterar en regering villkoren och bestämmer utan att fråga folket. Folket tjänar en klick politiker och dess tjänstemän, inte tvärtom. Politiskt elitstyre är nu vardag. MPs roll med klimathysterin och vindkraft, tänkt utfall utan kommuners
samtycke. Centralisering av makten, typiskt socialistisk grötmyndighet. Tvång - rätta sig in i ledet, centralmakten talar och agerar, styr. Decentraliseringsprocesserna satta ur spel. Sverige blir mer och mer toppstyrt, gärna en liten klick med liten förståelse för vad lokala människor vill. Kommunistandan styr i Sverige!

Vilhelm Moberg:”I en demokratu
r råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar