onsdag 28 oktober 2020

Annie Lööf har insett att skall Sveirge överleva ekonomiskt måste man skära i välfärden!

 Igår hade Expressen på sin hemsida en debatt mellan den nya inte valda V-ledaren och Annie Lööf. Nooshi Dadgostar som är ganska ny i dessa sammanhang, blev såklart ägd av den rutinerade Annie Lööf. Inte alls förvånande slutade det med att Nooshi krälade för Annie Lööf.

Vänsterpartiet har att välja mellan nyliberalism eller hjälpa SD och då väljer V givetvis nyliberalism. Alla rödgröna partier samt L har målat in sig i ett hörn. Den enda vänsterliberala partiet som satt sig själva fria är C och utan dem blir det ingen vänsterliberal regering.
För att Sverige skall överleva ekonomiskt har Annie Lööf helt rätt. Myndigheterna måste skära i välfärdsstaten - det är den enda vägen framåt och det inte politikerna har insett att det kommer enbart leda till större problem. Invandrarna kommer inte att acceptera försämrade villkor!
Foliehatten vill påstå att det har gått upp ett ljus och att polletten äntligen har trillat ner hos Annie Lööf. Det måste skäras i välfärdsstaten eftersom fortsatt invandring hela tiden ökar försörjningsbördan för de som arbetar. Sverige har inte råd med tidigare välfärdsnivå.

 

Annie Lööf har också helt rätt i följande i sin debattartikel ”Vittnesmål som både upprör och skrämmer men som i vissa fall också direkt strider mot gällande lagstiftning.”
Dessa rader är hämtade från den närmast vidriga debattartikel i DN av Annie Lööf och Anders W Jonsson: ”Vi behöver nya lagar för att garantera våra äldre trygghet.”
Foliehatten anser att det är märkligt, att två sådana erfarna politiker som Lööf/Jonsson är, inte förstår eller inser, att alla dessa lagar som behövs redan finns sedan decennier. Att de nu åsidosätts systematiskt av sådana dysfunktionella politiker som Lööf/Jonsson, är inte alls förvånande. Det är bara ord utan någon som helst substans, Svensken har hittills låtit sig luras villigt av orden, år efter år från vänsterliberala politiker. Samtidigt förfaller samhället dag för dag. Mångkulturen påskyndar förfallet genom sin stora belastning på samhället. Svensken klarar uppenbarligen inte att skydda sitt eget land från rovgiriga invandrare. Då återstår rimligen bara minoriteterna som kan resa sig mot ett dysfunktionellt politikersamhälle.

Det finns många exempel på skärande i välfärdsstaten som är direkt lagstridiga
och med Covid-19 kom det upp till ytan med vad politikerna har ägnat sig åt. När offentliga makthavare egenmäktigt kan sätta sig över lagen har demokratin och rättsstaten upphört att fungera. Där befinner vi oss sedan länge i Sverige.
Problemet är att medborgarna ger legitimitet åt makthavare som bryter mot lagen. Problemet tycks vara olösligt i Sverige. En möjlig lösning är givetvis någon slags nationalliberal politik där välfärdsstaten reserveras för svenskarna.
Även om frågan om mångkultur reduceras ner till att enbart handlas om lönsamhet i ekonomiska termer för samhället finns det två diametralt skilda åsikter.
Åsikten blir allt vanligare, att invandringen kostar mer än den inbringar och LO:s Scocco som menar att invandringen bidrager med mer än den kostar. Att den senare åsikten fortfarande finner sina anhängare är svårt att förstå med tanke på all fakta som finns. Men den allmänna meningen idag är nog att invandringen kostar mer än den smakar och den kommer att sänka Sverige.

Samma LO som Scocco företräder är mot arbetskraftsinvandring då den "kostar" löneglidning och löneökningar för sitt LO kollektiv men för invandring. Men ingen journalist frågar LO vilken linje de förespråkar -
invandrare som inte jobbar eller invandrare som jobbar?

Det finns det en kulturell syn på mångkulturen som menar att alldeles oavsett lönsamhet eller inte är ohämmat invandring ett problem för svenskar. Dit har ännu inte den allmänna åsikten kommit men är på god väg då åsiktsutvecklingen eller radikaliseringen går rasande fort.
Samerna har haft den synen länge, utan att få stå till svars för sin etnocentrism.
Ekonomin är nog bara ännu en katalysator för kulturkriget om mångkulturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar