fredag 2 oktober 2020

Politikerna säger det är oacceptabelt med mångkulturens bedrägerier - sedan händer inget!

Effekten av det mångkulturella samhället är som vi vet, rent åt helvete och det blir värre och värre för var dag, men när det beskrivs av våra politiker och samhällsbärare så stannar det oftast vid, att saker och ting är oacceptabla, sedan händer inget mer, än att man tar emot ännu fler!

Vad är det med detta begrepp som är så gångbart som inte väcker några följdfrågor som kan svara upp mot allt från bidragsbedrägerier till mord, ett magiskt frikort till ord allt mer använt. Men vad är det egentligen som är oacceptabelt, är det inte mer än enskilda händelser, är det beteenden och medfödda avvikelser, sådant som inte går att korrigera eller reparera?

Expressen ger oss ett exempel: ”Det är helt oacceptabelt att kasta sten mot människor eller bilar. Konsekvenserna för dessa handlingar kan bli att man vållar en annan människa svår skada och i värsta fall orsakar någons död.”

Kanske är hela det mångkulturella samhällsexperimentet oacceptabelt?

Vänsterpolitikerna är som strutsar som inte ser att mångkulturen levererar, när man importerar från Mellanöstern får man Mellanöstern. Ingen kan väl vara förvånad? Och är man förvånad kanske man skall överväga att byta arbete. Om lönen hänger på att vara förvånad, blir bara de som är genuint förvånade avlönade.

Mediedebatten i Sverige om mångkultur har ett drag av ångerfullhet. Inte bland alla och överallt, men många skruvar på sig besvärat över sina tidigare naiva utsagor och väldigt många vill utkräva ansvar för vad som skett, vad som sker och vad som de låter ske. Både bland politiker och opinionsbildare. Vi har inget uttalat tjänstemannaansvar i Sverige. Men nog borde vi kunna kräva ett opinionsbildaransvar gärna före ett tjänstemannaansvar.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar