söndag 11 oktober 2020

Tacksamhets- och integrationsskuld borde vara en självklarhet för invandraren!

Politikerna pratar mycket om att vi måste lära invandrarna om det svenska samhället, hur vi lever, för att förstå och lättare kunna assimileras in i samhället. Vore det inte enklare att prata om hur ett fungerande samhälle är uppbyggt.

Varje invandrare måste från början få klart för sig, att allt som erbjuds i form av bidrag,  tjänster, varor eller basala vardagliga bekvämligheter innebär, att någon offrat/höga skatter något, gjort ett arbete för deras skull. Inget av det vi delar ut som bidrag, uppstår ur intet eller med automatik.

När den kriminelle blir hungrig, använd
er toaletten eller går och handlar mat, så har någon annan lagt ner ett arbete för att det ska fungera. Värmen i lägenheten under en kall vinterdag finns inte bara där.

Ett samhälle fungerar bara
bra, så länge alla är medvetna om att det krävs ett arbete för att saker och ting ska fungera och att alla kan och måste bidra. Med detta bör en tacksamhetsskuld infinna sig naturligt för invandraren, om man förstår innebörden av det svenska systemet.

Alla invandrare vill gärna ha de basala behoven uppfyllda och tryggade, men det går bara om alla hjälper till. Förstår man det blir man tacksam för vad Sverige och befolkningen har gett och kan ge och man ser inte hårt arbetande svenskar som något exotiskt, utan som något eftersträvansvärt att ta efter, att bli en del av.

Om detta borde
politikerna tala mer om, våra gäster förstår nog inte hur mycket arbete som ligger bakom deras bekymmersfria tillvaro, skulle de göra det, skulle de skämmas och se till att börja assimilera sig, för samhällets och det gemensammas skull, för inget kommer gratis, lektion nr 1 på SFI.

Frågan är om alla invandrare ställer upp på detta, men de visar
ingen tacksamhetsskuld, utan kräver mer. Kommer man från Mena-länder har man ingen förståelse för komplexa samhällen.   Många invandrare ser Sverige som en bankautomat, där man vill få ut så mycket det bara går!
Den som tror att svenskar "hjälper flyktingar" gör det för att vara snälla, är bra naiv. Att Bert Karlsson erbjuder gratis kost och logi?
Asylindustrin handlar bara om lättförtjänta pengar och det vet invandrarna om. Det är omöjligt för dem att känna tacksamhet mot en abstrakt svensk skattebetalare, när de faktiska personerna de möter är asylbaroner och deras personal.

"Kommunismens svarta bok" kom ut 1999. I boken beskrev flera forskare varför kommunismen inte fungerade och varför systemet till slut kollapsade. Tydligast kan man förklarar det med att vissa samhällssystem kan bara fungera i en viss typ av samhälle.
Flera har förklarat för troende muslimer, att om vi inför särlagstiftning som sharialagar måste vi avskaffa förskola, omsorg med mera. Saker och ting finns inte bara
där, flera forskare beskrev varför kommunismen inte fungerade och varför det blev förfall.

"Kriget" om mångkulturen och begreppet rasist kan minst sagt och uppenbarligen ta sig lite olika uttryck. Vem som är vad, på vilka grunder och med vilka syften.

Här kommer ytterligare ett bidrag som kan bli en blivande klassiker? Producera och pitcha satirprogram, en grannlaga uppgift i dessa tider, när sådant här finns.
I SVT:s program "Mötet" förs en diskussion om beslutet mellan Antonie Grahamsdaughter och Glenn Hysén.

Glenn: ”Är det här rasism?”

Antonie:”Nu sitter jag där på den här stadium och tittar ner när ni startar. Och vad ser jag liggande där på isen? Ett avhugget huvud av en hövding. Där ishockeyspelarna åker genom munnen och ut på rinken.

Glenn: "Trodde seriöst att detta var en parodi!” 

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar