torsdag 29 oktober 2020

Det är oacceptabelt att Sverige har en statsminister som är så obildad och slösar miljarder på totalt meningslösa gröna projekt!

Oacceptabelt får vi höra jämt och ständig av Stefan Löfven och senast vi fick höra detta var när han besökte problemområdet Tjärna ängar i Borlänge i förra veckan.

Per Gudmundsson gjorde en sammanställning 2017 över de tal Löfven använt ordet och NyheterIdag har fortsatt med detta. Läs och njut och inse, att detta är Sveriges statsminister!

I en polisrapport beskrivs Tjärna ängar som ett "riskområde" ett så kallat "särskilt utsatt område" Så beskrivs Borlängestadsdelen förra året. På ren svenska ett ghettoområde som den senaste tiden utmärkt sig med stor brottslighet.

Att Stefan Löfven skulle agera och genomföra något, när han säger oacceptabelt är att hoppas på alldeles för mycket. Först skulle Månen trilla ner på Jorden, innan han agerade. Den enda gång Löfven agerar, är att ta hit ännu mer bidragstagare och där är Sverige världsledande, när det gäller kvotflyktningar. Nu väntar 2000 kvotflyktingar att flygas hit. Sverige ensamt tar 20% av kvoten.

Stefan Löfven
s CV som finns på regeringens hemsida är bland de sämsta bland regerings-/presidenter i hela EU. Det märks mycket tydligt, att hans utbildning är skral när han uttalar sig, om saker han inte har det minsta susning om och då speciellt om klimatet. Dessutom är det märkligt att vi har en statsminister med usel utbildning som ligger i topp i EU, när det gäller lönen.  Macron har som jfr 1,6 miljoner med Löfven har över 2 miljoner.

Löfven har totalt helinsnöat in sig på klimatet och det för tankarna till Rumäniens förre diktator Nicolae Ceauşescu som också snöat in sig, men i hans fall var det palatsliknande byggnader. Annars är likheterna ganska stora, bägge har/hade ingen utbildning att tala och bägge försökte/försöker tysta alla som har en avvikande mening och miljarderna rullar/ade till projekt, utan minsta lilla konsekvenstänk.

Löfven har totalt tappat kontakten med verkligheten och leds av politiker och politiskt utnämnda s.k. experter som är oemottagliga för faktaargument, helt enkelt faktaresistenta. Inte blir det heller bättre av att den information som allmänheten får från
SVT/MSM framförs av journalister vars naturvetenskapliga och tekniska bildningsnivå är lika obefintlig. Kort kan vi sammanfatta detta med att Löfven är statsminister och han äger den sanning som krävs, understödd av regimmedia, hur falsk den än är.

Den 31 augusti 2020 invigde Stefan Löfven Hybrits nya pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp i Luleå tillsammans med Isabella Lövin.

I sitt tal sa Löfven följande: "Stålindustrin är en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid i världen. För varje ton järn som tappas ur en masugn blir det också ett drygt ton koldioxid. Det är kokskolets fel. Och det är det har bestämt er för att lösa. Vi står inför det största teknikskiftet i ståltillverkningen på tusen år.
Just nu har vi en historisk möjlighet att göra sakerna som ger jobb här och nu – men också skyndar på den klimatomställning som alla inser krävs. Och lägger grunden för nya svenska exportframgångar och jobb också på sikt.
Den globala uppvärmningen fortsätter utan att ta hänsyn till pandemin. Klimatförändringarna förblir den överordnade ödesfrågan för vår planet. Klimatförändringarna innebär att vi måste ställa om.”

Fakta är om koldioxidutsläppen:
Sverige släpper ut 0,12 %
EU 10,4 %
Kina 28%
Enligt FNs IPCC -AR4, är att de årliga utsläppen av fossilt koldioxid från jorden till atmosfären utgör ca 4% av de totala CO2-utsläppen, där resten, 96%, kommer från hav och land i icke slutna flöden.

Hybrid projektet
Utsläppen av koldioxid från ståltillverkningen i världen är ca 9 % och Sveriges utsläpp från ståltillverkning är ca 11 %. Sveriges andel är <1.6 tusendelar av totala utsläppen av koldioxid vid ståltillverkning. Sveriges utsläpp kommer att minska från 1.6 till 1.5 tusendelar, ca 0.1 tusendel av totala utsläppen i världen. Utsläppen från SSAB:s tre anläggningar minskas med ca 600 kton, ca 0,2 tusendelar av utsläppen från ståltillverkningen i världen.
Är det rimligt att satsa närmare 100 miljarder kronor för att reducera utsläppen av koldioxid i Sverige med 0,6 % och med ca 0,2 tusendelar av utsläppen från ståltillverkningen i världen?

Projektet bygger på att använda vätgas istället för kol. Vätgasproduktion sker genom elektrolys av vatten som är oerhört energikrävande. SSAB planerar dessutom att snarast ställa om sin stålproduktion i Oxelösund från masugnsprocessen till skrotbaserad produktion via elektrostålugnar, också oerhört energikrävande. Man beräknar ett från dagens nivå utökat effektbehov på ca 15 TWh vilket motsvar nästan 2 st moderna kärnkraftverk eller 10% av dagens elproduktion.

För att förstå hur totalt vansinnigt och skruvat Hybridprojektet är kan vi titta på koldioxid utsläppen som minskar med ca 600 kton, ca 0,2 tusendelar av utsläppen från ståltillverkningen i världen. Projektet kommer att förbruka större delen av den elektriska energin och effektbehovet i Norrbotten.

Vi kan sammanfatta det hela med att satsa kanske närmare 100 miljarder på ett projekt som ger nästan ingen effekt på utsläppen.
Det ger ett järn som blir 30% dyrare än det kolproducerat järnet som Kina och Korea producerar och vem vill köpa ett järn som är dyrare? Det är inget annat än ofattbart att man satt igång detta Hybridprojekt 
och det visar att regeringen fått total hybris! Som lök på laxen har Hybridprojektet en stort problem att lösa – det kan ge en ökad risk för väteförsprödning i det färdiga stålet och då blir det osäljbart!

Inte bara Sverige har gripits av fanatism, utan även EU.
Större delen av övriga världen har en annan prioritering, man vill i första hand förbättra levnadsvillkoren för sina medborgare och behövs väsentligt mer energi. Detta trots att de enligt alla beräkningar av FNs IPCC, kommer att drabbas mer negativt av en klimatuppvärmning som få utanför Sverige och EU och övriga fanatiker tror på.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar