tisdag 6 oktober 2020

Regeringen bara snackar om grönt skifte - men inte hur det skall gå till!

Om du har lyssnat på Stefan Löfven eller Per Bolund nyligen, kan du inte låta bli att höra termerna "det gröna skiftet och ett fossilfritt Sverige." Alla i regeringen säger det och det borde på något sätt innebära en övergång till ett miljövänligt samhälle. Ingen kan svara på frågan när och om det ens är möjligt att genomföra.

Det enda som hittills har genomförts med stor hastighet, är att flytta mer av skattebördan från kapitalägarna till konsumenterna genom en "grön skatteväxling" från skatt på kapital och vinst till skatt på konsumtion. Men det finns ännu mer som är totalt ohållbart med det så kallade "gröna skiftet" - regeringen gör absolut ingenting med huvudproblemet, mer än att ”snacka” och beskatta folket.

I en artikel förklarar professor Harold Wilhite varför kapitalismen är oförenlig med ett grönt skifte. Wilhite var en av grundarna av Europeiska rådet för en energieffektiv ekonomi och sitter i redaktionen för Journal of Energy Efficiency and the Low Carbon Economy. Wilhite påpekar att det som hindrar konsumenter från att byta till mer miljövänlig konsumtion är vanor som skapats av en kapitalistisk marknad. Dessa vanor är inte tillverkade av misstag, utan djupt rotade i hela funktionsformen och kapitalismens inbäddade strukturer.

En politik för att begränsa energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen kommer att vara svår att genomföra så länge den måste ske inom en kapitalistisk ram. Kapitalismen har ett inbyggt behov av energi och kol, en logik som har förändrat hela vårt sätt att leva och behovet kommer inte att minska, snarare att öka, när Afrika och andra delar av världen får en ökad levnadsstandard.

EU har tagit på sig rollen att vara ledande i det gröna skiftet och går före alla andra, med att lägga ner kärnkraft och i Tyskland håller man på att fasa ut kolanvändningen.
EU släpper ut 10,4% koldioxid och det spelar ingen som helst roll vilka åtgärder som genomförs i EU,
har det inget som helst betydelse. Länder som Kina, Indien och Afrika kommer att fortsätta med sina fossila utsläpp och de står för över 50%.

Covid-19 har inte bara dödat många människor, den har också avslöjat den enorma bluffen om att koldioxidutsläppen skulle höja temperaturen.

Sverige drabbades av hungersnöd i slutet på 1860-talet.  En biskop som pratade i Haparanda 1867 skyllde hungersnöden på att människorna syndat. Precis så gör klimatalarmisterna idag. Vi påstås ha syndat svårt, genom att äta kött, köra bil, värma upp våra hus, resa och slösa med allehanda resurser. Foliehatten kan inte se att dagens PK-dresserade makthavare har blivit ett dugg klokare än denne biskop. Foliehatten har aldrig hört en MP eller andra gröna världsförbättrare prata om tredje världens energitillgång, annat än att vi här uppe i Norden ska visa vägen.

I Nature Climate Change redovisar en grupp aktivister  en beräkning av minskningen av fossila bränslen och den den är dramatisk.
Första veckan i april gick världens förbrukning ner med 17% (mellan 11% och 25% så felmarginalerna är rätt stora) jämfört med medelvärdet för 2019.
Flyget 60% .
Vägtransporter 36%.

Enligt Nature artikeln var nedgången för de få månader som man hittills undersökt 20% av de totala globala utsläppen. Om vi antar att detta kommer att fortsätta för helåret, vilket knappast blir fallet eftersom en stor utsläppare som Kina är tillbaka i närmast normala produktionsförhållanden, så skulle det betyda att utsläppen under 2020 kommer att ligga på en liknande nivå som utsläppen under åren 2000 – 2009.

Idag finns mätningar av atmosfären sedan 1960-talet och ”DÅ” borde minskningen av koldioxid i atmosfären kunna mätas! För alla troende i ”klimatkyrkan” politiker, miljöaktivister måste resultatet att det inte finns några minskningar av koldioxid i atmosfären vara årets kalldusch. Alla har blivit så hjärntvättade av MSM/SVT att de svalt allt med hull och hår!

I själva verket är det ett politiskt beslut och inte grundat på fakta.
EU håller på att erodera EU-ländernas ekonomier totalt. Den svindyra elbilen är ett resultat av detta. En bil med kort livslängd där ett batteribyte kostar 110.000 vars existens till 100% är knuten till koldioxidens antagna påverkan på det fiktiva klimathotet.

På NOAA:s sida för mätningarna på Mauna Loa finns även en flik där man kan se de årliga nettobidragen till ökningen av atmosfärshalten.  Medelvärdet för nettobidragen verkar ligga på ca 2 ppm/år med toppar på upp emot 3 ppm/år. Sambandet mellan var topparna ligger längs tidslinjen är kristallklart. De sammanfaller med El Ninjo-åren 1998 och 2015-2016 som temperaturmässigt sticker upp och det är inte CO2 som förorsakar El Ninjo, eller?
Vidare så visar ju den normala sågtandskurvan vår-höst väldigt tydligt att jordens in- och utandning ger omedelbart och avläsbart utslag i mätvärdena, så varför skulle inte Covid-19-nedstängningen på motsvarande sätt också ge omedelbart nedslag om storleksordningen av de de minskade utsläppen hade någon betydelse för atmosfärshalten.

På många sätt har kapitalismen varit ett framgångsrikt system som har gett ett bekvämt liv för många under en lång tidsperiod. Men dessa "många" är faktiskt en liten del av världens befolkning som har haft nästan obegränsad tillgång till hela planetens resurser. Flera länder har nu snabbt växande ekonomier och deras befolkningar kommer att ha tillgång till samma livsstil som i väst.

Grunden för kapitalismen har försvagats och en fortsättning kommer att vara katastrofal för miljontals människors klimat, livsmedelsproduktion, ekologi och försörjning. En ny politisk ekonomi behövs baserat på principerna om noll tillväxt. 

Nästan alla parter i Sverige pratar om det "gröna skiftet." Personer som är intresserade av att bekämpa kapitalismens miljöförstörelse bör omedelbart sluta använda denna term. Det handlar inte om att skapa en hållbar ekonomi utan om att reformera kapitalismen. Genom att flytta beskattningen från kapital och vinst till konsumtion får konsumenterna betala mer och mer av påförda skatter. Vi ser detta bl.a. i kemikalieskatten, plastpåseskatten, bilskatten m.fl. Att liberalvänster partier är för detta är ingen överraskning. MP är ett vänsterparti, så det passar perfekt in i deras profil eller...?

När det gäller klass betyder detta att kapitalisterna måste betala mindre och arbetarklassen mer. Klassisk högerpolitik
och hur förklarar MP detta faktum?
Teorin är att detta kommer att styra konsumtionen i en miljövänlig riktning. Men konsumtion är bara en produkt av produktionssystemet och så länge det är kapitalistiskt kommer samma drivkrafter att gälla. Det frigjorda kapitalet kommer att investeras för att ge ännu mer vinst till ägarna och tillväxtspiralen fortsätter mot sin naturliga kollaps, precis som den gör idag.

Vad som behövs är inte ett "grönt skifte" för att göra det möjligt för kapitalismen att vara lite längre, utan ett systemskifte som en gång för alla avskaffar kapitalistisk predation på människor och natur.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar