måndag 2 november 2020

Glöm att Public Service ens är inte närheten av att uppfylla villkoren i sändningstillstånd utan det sker i bästa Nordkoreastil med hjärntvätt!

Vad säger de direktiv i sändningstillståndet som SVT har?

8 § 2p  SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa
händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som
medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.
13 § 1p Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en
vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.

SVT, TV4 och Expressen är med i Covering Climate Now till skillnad från de övriga nordiska länderna och BBC som inte är med i denna organisation. De nordiska länderna har likartad public tv-uppställning. Inget annat nordiskt pressorgan av betydelse är med.

“Covering Climate Now” är en ganska otäck ögonöppnare. Det otäcka är att läsa deras direktiv, som på punkt efter punkt överensstämmer exakt med hur SVT och de stora mediehusen väljer att rapportera om klimatet. Det är ingen nyhetsdriven journalistik, där det har hänt någonting och nu rapporterar vi om detta. Istället är det agendasättande, opinionsdrivande journalistik; det här är ett budskap som vi vill förmedla. Svårt att förstå att SVT kan vara med i en organisation som så solklart flaggar för den ene kandidaten Joe Biden, mot den sittande presidenten. Neutrala statliga SVT borde absolut inte “ingripa i de interna angelägenheterna” i ett annat land ! Ett riksdagsfråga är motiverat.

Hur kom Covering Climate Now igång och var står den politiskt! När forskarna från FN: s mellanstatliga panel för klimatförändringar utfärdade sitt landmärke 1,5 grader Celsius-rapport i oktober 2018 sa de att om man skulle göra de dramatiska utsläppsminskningar som behövs fram till 2030 för att undvika klimatförluster krävs förändringar i energin, transport, jordbruk andra sektorer av den globala ekonomin. De inkluderade inte mediesektorn, som vi såg som en kritisk tillsyn. Utan mer och bättre medietäckning kommer det inte att finnas allmänhetens medvetenhet och politiska tryck som behövs för att förändra de andra sektorerna.


En intressant fråga är om att Kina ska vara klimatneutralt 2060 och stå på toppen av sina koldioxidutsläpp 2030. Enligt mångas mening kommer Kina att driva utsläppen något enormt fram till 2030. Ingen tycks ha uppmärksammat detta.

Den andra frågan är övergången ifrån olja till annan energi. Hur sannolik är denna? Dagligen kan man läsa om omfattande behov av metaller för att tillverka elbilar och vilka miljöproblem det är att få fram dem och att barn används i Kongo vid brytningen.
Har det försökts kvantifiera behov av nickel, om man ska byta ut hela bilparken?
Att skapa en elförsörjning i övrigt känns mer överkomligt åtminstone om man är villig att använda kärnkraft och vattenkraft.
Men är verkligen ett totalbyte av bilparken genomförbart? Är batteribilar bara en utopi i större skala?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar