söndag 22 november 2020

Munskydd eller inte munskydd det är frågan!

Med en åsnas envishet har inte Anders Tegnell och FHM rekommenderat att bära munskydd. I stort sett hela EU är det obligatoriskt att bära munskydd och i flera länder är det lag.

Kungliga Vetenskapsakademiens expert grupp om Covid-19 rekommendationer munskydd i en rapport. Mer evidensbaserad än så, kan det knappast bli. Innan man avfärdar munskydd så kanske man åtminstone kan titta på rapporten.

Ur rapporten: ”Nyare forskning ger belägg för att smitta också sker via små droppar som blir kvar i luften längre tid om den inte omsätts. Luftburen smitta kan vara särskilt betydelsefull vintertid när fler vistas längre tider i dåligt ventilerade lokaler (Aernaout et al, Lancet Respiratory Journal, 2020).

Vetenskapen ger stöd för att många typer av munskydd effektivt filtrerar bort små droppar från inandningsluften och också minskar mängden små droppar som utsöndras från smittade (Peeples, Nature, 2020).
Det finns nya experimentella och epidemiologiska belägg för att munskydd minskar risken för luftsmitta men inga för att de skulle ha motsatt effekt.
Risken för att bli infekterad utomhus är mycket mindre än inomhus, där luftomsättningen är lägre. Alla beskrivna större klusterutbrott under våren 2020 skedde inomhus. Endast 10 % av beskrivna smittutbrott inträffade utomhus.
Det är inte känt hur många viruspartiklar (dvs. vilken dos) som måste inandas för att man ska insjukna, men det rör sig sannolikt om
ett större antal viruspartiklar."
För huvuddelen av alla med sjukdomen Covid-19 har viruspartiklarna nått luftvägarna via smitta genom näsan eller munnen. "

Expertgruppens uppfattning är att munskydd är ett mycket effektivt filter som tar luftburen virussmitta. De finner inga belägg för att munskydd kan öka smittspridningen av Covid-19, t.ex. genom ökat riskbeteende. Foliehatten har burit munskydd sedan februari månad!

Tyvärr lyssnar inte FHM på vetenskapen, Foliehatten tror på att de spår i kaffesumpen eller sitter de vid ett bord och kastar tärning innan dom fattar beslut: "en tvåa och en sexa! Jaha då blir det 8 personer då! FMH ser inga problem med deras fortsatt skeptiska hållning till munskydd.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten: ”Det visar att vi är i ett kunskapsläge där underlaget är svagt där man gör olika bedömningar.”
Vi kan alltså konstatera att Karin Tegmark Wisell är precis lika dum i huvudet som alla andra på FHM.

Munskydd är den detalj som behöver diskutera minst. Munskydd är faktiskt totalt ointressanta att diskutera. De är framtagna, testade och beprövade, baserade på solid materialkunskap och medicinsk forskning. De hjälper mot droppsmitta och förbättrar bärarens situation, förutsatt att vederbörande läser info lappen och har minimal disciplin. Kan man köra bil kan man hantera munskydd och masker. Vetenskap och beprövad erfarenhet säger att munskydd och mask funkar, om du är inte är helt blåst. Varför skulle man gå omkring med virus på fingrarna? De flesta använder handsprit, så fort de ser en flaska och om de inte har munskydd petar sina virusfingrar i ansiktet är det värre.

FHM måste försvara sin prestige. Den är i allvarlig fara nu när vetenskapsakademin förordar munskydd inom/
utomhus. Anar en bitter kamp från Johan Carlsson och hans anhang hela deras trovärdighet kan rasa samman. Tänk att ha en FMH som inget tror på längre. Katastrof hela vägen upp till regeringen.

Det är inte bara Tegnells egna ovetenskapliga flummande som står som grund för den avoga synen på munskydd. Det finns inget som tyder på att man skulle peta sig en massa extra i ansiktet för att man har munskydd, snarare borde det fungera som en påminnelse att inte göra det. Bifogad länk är en samling av alla uttalanden som Anders Tegnell gjort sedan januari. Läs och Foliehatten anser att Tegnell är en fullständigt komplett idiot.
Tegnell lyckades för ett antal år sedan se till att svininfluensavaccin förr 400 miljoner försvann. Läs och kanske inse att Tegnell också är en ”mutkolv!”


Folk springer och petar sig i ansiktet precis hela tiden, utan munskydd, 23 gånger i timmen i snitt under den vakna tiden. Det är bara att ingen tänker på det, men så fort man har munskydd så ska det uppmärksammas. Att peta sig direkt i ansiktet borde rimligen vara mycket värre än att peta på munskyddet?

Hur kommer det sig att Kina inte haft någon större andra våg ? Pga ”bra” isolering eller mörkläggning ? Som tidigare påpekat väldigt tyst om Kina just nu.


Enligt SVD 2020-11-10: "Smitta på 60 äldreboenden i Stockholm"
Hur är detta möjligt? Åtta månader efter att alla blev tagna på sängen så tycks det ju fortfarande vara helt omöjligt för de styrande att hålla smittan borta? När ska agera, de har utbildat personal, handsprit, munskydd och ingenting saknas och ändå?

"Bara 59,2 procent av personalen inom kommunal omsorg följer basala hygienrutiner och klädregler, visar en ny mätning. Alldeles för lågt, menar fackföreningen Kommunal.

Elisabeth Antfolk, sektionsordförande för privat vård och omsorg inom Kommunal: "Det är både anmärkningsvärt och jättebeklagligt, särskilt under de tider som råder nu, säger  Och då har det ändå ökat sen 2019."

1 kommentar:

  1. Men hatten, målsättningen är ju flockimmunitet och då är andningsskydd ett direkt hot mot maximal spridning av virus.
    Det är bara retoriken som i någon liten mån ändrats, målsättning och metod är densamma, maximal spridning och därefter, som första land i världen, flockimmunitet.
    Sverige kommer ännu en gång visa världen vägen, den humanitära stormakten väcker återigen världens beundran.

    SvaraRadera