onsdag 11 november 2020

SVT vill ta bort uppmärksamheter från muslimska terrordåd till näthantande svenskar!

Europa har drabbats av flera terrorattentat igångsatta av muslimer de senaste veckorna. Efter ett antal fasansfulla islamistiska terrordåd på kort tid i Europa gäller det nu för den samlade PK att rikta bort uppmärksamhet från islamister som mördar och istället mot gemene Svensson som skriver på Internet och att få den svenska befolkningen att tycka att det är dessa som är de verkliga skurkarna i sammanhanget.

I en artikel i SVT Nyheter: ”Tre frågor om näthat – experten reder ut.

SVT Nyheter: ”Näthatsgranskaren är ett medborgarinitiativ som har varit verksamt i tre år. Hittills har gruppen gjort omkring 300 anmälningar mot näthatare i Stockholmsregionen. I klippet svarar den tidigare polisen Tomas Åberg från Näthatsgranskaren på tre frågor om näthatare som de har polisanmält.Det var bland annat Näthatsgranskaren som polisanmälde Tommy Hansson (SD), ledamot i kommunfullmäktige i Södertälje, efter en omtalad tweet som ledde till åtal om hets mot folkgrupp.”

Varför går SVT ut med en sådan märklig artikel och agera plattform, nu när det förs en så viktig debatt om radikala muslimer och islamism i Sverige. Man får den uppfattningen att SVT är en åsiktspolis. Dessutom lyfter de fram Tomas Åberg som med skattepengar letar på Nätet.

Tittar vi på vem som skrivit artikeln - Aida Arslanovic, framgår det av namnet att döma, att det förmodligen kan vara en bosnisk muslim.

Näthatsgranskaren verksamhet går ut på, att via sökmotorer jaga människor som skriver vad de flesta svenskar tycker om invandringen! Svenskarna uttrycker sin frustration över en totalt misslyckad invandring, med alla dess konsekvenser som en majoritet av svenska folket inte vill ha. De personer som polisanmälts och åtalats, är bara pensionärer, ofta kvinnor, som kommenterat gruppvåldtäkter och liknande som invandrargäng begått mot svenska flickor.

Näthatsgranskaren uppger på sin hemsida att de under 2017, anmälde 776 st anmälningar och att 17 procent gått till åtal och ungefär sju procent till fällande dom. Detta tyder på att man har väldigt dålig koll och anmäler till höger och vänster bara för sakens skull. Vad säger ni till dom övriga 83% som inte ens åklagaren är intresserade ut? Summan blir att 93% inte har blivit fällda, för deras åsikter, då faktum är, att de inte gjort något olagligt, mer än att uttrycka sin åsikt som 60% av Sveriges befolkning står bakom.
Foliehatten anser att de s.k. brott som Näthatsgranskaren anmäler borde slängas i närmaste papperskorg, precis som polisen/åklagare gör med majoriteten av brott som utförs i Sverige. Foliehatten har själv 2 gånger blivit utsatt för detta, trots mycket starka bevis. Varför åklagare går vidare med dessa s.k. brott mot HTF är en gåta eller kanske på order från högre ort! Svenskar blir dagligen utsatta för exakt samma brott som invandrare, men det är inget som går till åtal! Ordet diskriminering av svenskar passar väldigt bra in i detta sammanhang.

Foliehatten funderar över om lagen om ”hets mot folkgrupp -HMF” är politisk eller inte! 1965 antogs FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Sverige anser att konventionens förpliktelser är uppfyllda, eftersom lagstiftningen om hets mot folkgrupp tvingar organisationerna till passivitet, genom att förbjuda rasistiska yttranden. En begränsning av politisk åskådning skulle strida mot Regeringsformens skydd för yttrandefrihet och föreningsfrihet. Kriminaliseringen är inriktad på de gärningar som begås, men
syftet med den svenska lagstiftningen är att sådana organisationers verksamhet ska förhindras. Syftet är alltså att invandringskritiska organisationers opinionsbildning ska motverkas.

Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig samling, skrev i ett debattinlägg i Sydsvenskan: ”Förbudet mot så kallad hets mot folkgrupp utvidgas alltså ständigt och gränserna blir alltmer oklara.”
Med Sadés tolkning är Foliehatten benägen att säga, att HMF är politisk och ä
r rättsvidrig. Den syftar till att tysta, snarare än att skydda människor. HMF lagstadgar de facto diskriminering mot svenskar som tar tillvara sina etniska intressen. HMF missbrukas av politiska aktivister för att jaga meningsmotståndare och det gör det inte bara till en dålig lag som den är i sin egen rätt, utan direkt farlig. HMF bör därför avskaffas! Gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är uppenbarligen flytande.


Vill SVT därmed stötta de radikala muslimer i Sverige som vägrar fördöma dåden och anser att höger-extremistiska krafter utnyttjar dåden? Hur ska man utröna vad som är hat? Ett hat kan vara inlindat för den som är välsvarvad. SVT försöker få det återigen som att muslimer är en utsatt folkgrupp, när det i själva verket finns en mycket farlig sekterism som är utspridd i Sverige i deras rörelse enligt flera rapporter bl.a. från Säpo. Varför är det inte tillåtet att hata sekterism? Det innebär också att man inte ska dra alla muslimer över en kam. Det enda PK.media arbetar hårt med, är att alltid försöka få muslimer att framstå som offer. 

Svensk PK-media har tryckt upp i ansiktet på personer som har den minsta kritik mot muslimer att de är islamofobiska. Detta har kvävt debatten och denna SVT-artikel är också en ansats till detta. Varför ser vi ödmjukt på islams sekt, där död och våld är vanligt inslag? Personer som är kritiska till den farliga och utbredda islamismen i Sverige klassas som muslimhatare. "Passa er" säger den här artikeln.
Hade scientologerna brett ut sig och skrämt oss till tystnad, genom att vi skulle riskera terrordåd ifall vi utmanade deras världsbild, så skulle ingen höja på ögonbrynen, att vi hatade deras sekt.

För att kunna bedriva sin verksamhet och försörja sig, har Näthatsgranskaren sökt bidrag, där man kan söka. Regeringen har genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beviljat ett skattefinansierat bidrag om 600 000 kronor till verksamheter mot rasism och liknade former av intolerans. Undrar vilka meriter man skall ha, för att erhålla ljusskygga, men guldkantade uppdrag av regering och riksdag via MUCF?
Intressant är att Katerina Magasin avslöja
t att ansökan till MUCF, innehåller en ren lögn. Det handlar om samarbetet med Linköpings universitet, där en av förgrundsfigurerna hos Näthatsgranskaren, Tomas Åberg, säger sig ingå i ett forskningsprojekt. Något sådant forskningsprojekt finns dock inte, visar uppgifter från Linköpings universitet.
Uvell har rotat i Näthatsgranskaren och upplägget är väldigt likt #jagärhär med märkliga föreningskonstellationer och en massa bidrag och skattepengar som går till odefinierade saker
och det definierade - att jaga dem med fel åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar