fredag 20 november 2020

Foliehatten dunderingar del 10!

Väldigt få är medvetna om, att det liberala imperiet håller på att falla sönder och när det liberala imperiet faller sönder, så faller den liberala ekonomiska och kulturella ordningen sönder. För att USA skall kunna upprätthålla den liberala ordningen måste de vara villiga att betala för sig och det är inte gratis att upprätthålla ett imperium. I synnerhet om du ägnar dig åt ekonomisk och kulturell imperialism.

Donald Trump försökte här om året tvinga på varmt kristna Ghana en HBTQ-lagstiftning, men USA hade inga ekonomiska incitament att ge Ghana. Varför skall Ghanas politiska elit legalisera HBTQ när de ekonomiska och politiska incitamenten för dem är små eller obefintliga? Ghana är ett land med ett BNP per capita på drygt $2300 per capita och deras elit är väl medveten om, att om det inte sker en snabb ekonomisk förändring till det bättre, kommer inte folket tillåta några förändringar i HBTQ-lagstiftningen. Ghana tackade nej till Donald Trump.

I Ghana går det inte att få till någon förändring för varken USA eller EU,
om de inte är villiga att bygga upp Ghana ekonomiskt. Kina har insett detta och satsar stora pengar på att bygga upp infrastrukturen i flera afrikanska länder.

Den liberala ordningens konkurrenter i Asien bry
r sig överhuvudtaget inte om vad Ghanas befolkning tycker om samkönade äktenskap. Asiaterna är intresserade av handel och om Ghana behöver infrastruktur så fixar asiaterna detta åt dem för en billig penning och på detta sätt får kineserna tillgång till mycket råvaror. Kineserna är smarta!

Skälet till varför liberalerna var så framgångsrika i sitt kulturella projekt här i västra Europa och USA beror på att perioden 1945-1985 präglades av en enorm tillväxt. Få hade något att klaga på. Den liberala eliten såg sin chans under tillväxt eran att demontera västerlandets kultur, religion och naturliga gemenskap. Detta ersattes med individualism, konsumtionskultur, mångkulturalism, feminism, anti-nationalism, hbtq och destruktiva former av moralism, osv. Metoderna som har använts är allt från socialisering i skolorna till skrämsel i media och lagstiftning. Idag finns inte samma ekonomiska motor som gjorde att västerlänningar på 1960-talet kunna godta förändringarna trots att de ogillade dem. Liberalernas kulturkrig har fortsatt trots att ekonomiska incitament är en enormt viktigt för att få med sig folket. Idag kan du få en ny lagstiftning som erkänner Queer som en förtryckt minoritet men du kan inte få ett vettigt jobb trots utbildning.

USA och EU befinner sig nu i en riktigt dålig ekonomisk och politisk situation. Ingenting fungerar på ett bra sätt i varken USA eller EU och besluten politikerna fattar i både USA och EU är oftast ogenomtänkta och idiotiska. "The Blob" förstör allt och det är precis det som sker i västvärlden. Det största hotet mot den liberala världsordningen är Kina och det är ett större hot än Sovjet.

Kinas ekonomi är stats-kapitalistisk och integrerad med hela världen inklusive USA. Många i den amerikanska och europeiska eliten gillar Kina och stora delar av världen är beroende av vad Kina har att sälja. Kina är också (till skillnad från Sovjet) betydligt mer välfungerande politiskt, ekonomiskt och socialt. Det finns nästan
(muslimer) inga etniska spänningar i Kina eftersom landet är så pass homogent.

För att kunna isolera det växande Kina behöver USA och EU med sig Indien. Indien är ett ekonomiskt kaosartat land med en explosivt växande befolkning. Indien är inte lika fattiga som många afrikanska länder.
Sakta men säkert håller håller Indien resa sig ur fattigdomen. Indiens nominella BNP är lika stort som Storbritanniens och då har Indien en befolkning på snart 1.4 miljarder människor. Utöver detta är Indierna varmt religiösa hinduer och många är reaktionära hindu-nationalister. Indierna har dock inget intresse av att försvara västerländsk kulturliberalism och tänker definitivt inte göra det utan massiva ekonomiska incitament som varken EU eller USA har råd med att bidra.

Indien har inte gått med i nystartade handelszonen RCEP. Avtalet mellan de östasiatiska länderna skrevs på i söndags. Det gör östra Asien till världens största fria handelszon och betydligt större än EU. När Sidenvägen blir klar blir USA och EU definitivt akterseglade.

Det finns flera tecken som talar för att Indien på sikt kommer gå med i RCEP och så även Mongoliet, Bangladesh, Sri Lanka, Ryssland osv. Pengar spelar roll. Även amerikanska marionetter som Sydkorea, Japan, Australien och Nya Zeeland har skrivit på.

EU-länder som Frankrike, Italien, Spanien, Grekland samt många fler sneglar såklart på Asien och det är det många EU-länder som nog hellre skulle göra affärer i RCEP än med det fallande imperiet USA. Som det ser ut nu försöker EU få med sig Indien på sin sida, men EU har uppenbarligen inte tänkt till.
Eliten i Bryssel är så upptagna med sina klimatmål som motsvarar 10,4% av världens utsläpp, att alla andra frågor läggs åt sidan.
Ironin är stor när Foliehatten såg en artikel om Kuwait som har mycket sol och det vore idealiskt att bygga solceller för dem. Istället bygger de 4 kolkraftverk.
De anser att solceller inte är en tillförlitlig energikälla. Någon den svenska regeringen borde inse. I Sverige får man max ut 6% av installerad effekt!

Med sitt agerande har Macron satt upp fingret i luften för att se åt vilket håll det blåser och han ser att det blåser åt ett annat håll än västerut mot USA. Det blåser mot öst och Asien. För oss i Norden (och så även EU) så spelar USA allt mindre roll ekonomiskt. Nordiska länder är historiska frihandlare och våra folk är väl rustade att bedriva handel med Asien utan några negativa konsekvenser. Om det inte hade varit så att vår elit varit köpt av USA, hade vi nog också satt upp fingret i luften för att åt vilket håll det blåser och sneglat på Asien. Faktum är att nordisk självständighet och neutralitet en gång var viktigt för oss och gjorde oss rika och nu är Sverige slav under EU med jättestora ekonomiska åtaganden som generationer av svenskar för betala för. Tack mästerförhandlaren Löfven som ”kräker” över att Polen och Ungern sagt veto till det gigantiska paketet för att rädda Euro. Löfven borde istället hålla låg profil och ”hålla käften!”

Vi ser antagligen slutet på den amerikanska eran och där med den liberala världsordningen. Den amerikanska eliten vägrar acceptera en multipolär värld och en värld av fria nationer där vi respekterar varandras olikheter (inom vissa gränser) och som handlar med varandra. Även Kina och Ryssland är öppna för USA, men USA är inte öppna för dem. Med den inställningen så kommer USA falla. Antagligen kommer det dröja 10-15 år tills Asien blir världens maktfaktor. Inom 20-30 år ser vi slutet på USA dominans i världspolitiken och anledningen är att USA är bankrutt! Det behöver inte bli så, men så länge USA inte släpper sargen och accepterar en multipolär värld kommer det bli så.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar