onsdag 11 november 2020

Sverige bäst i världen på att ta emot kvotflyktingar!

FN:s flyktingkommissariat – UNHCR väljer varje år ut kvotflyktingar som sedan fördelas till olika länder som frivilligt vill ta emot dem. Hela systemet med kvotflyktningar är mycket märkligt. Systemet är ett av värdens mest ojämlika system. Ge "allt" till några få utvalda, från en fattig tillvaro i ett u-land till samma standard som medelklass svensken över en natt och majoriteten i deras hemländer får ingenting. Eftersom det inte finns några krig i varken Mena eller Afrika, är frågan varför systemet med kvotflyktingar finns kvar!

Man skulle kunna tro att Sverige erhåller bidrag för att ta emot 5000/år, utan det sjuka i sammanhanget är, att det är UNHCR som får ekonomiskt stöd från medlemsländerna. Enligt Migrationsverket är Sverige en av de största bidragsgivarna i världen.
Japan tar inte emot en enda kvotflykting. Kina, Kuba, Ryssland, Saudiarabien, Pakistan o
ch Uzbekistans representanter röstades den 15 oktober in i FN:s högsta organ för mänskliga rättigheter.

Dessa länders representanter sitter idag som domare om mänskliga rättigheter. Det säger en hel del om hur världen ser ut idag, bakom kulisserna. Dessutom är ca. 60% av medlemsländerna i FN politiska/religiösa diktaturer och muslimländerna har sin egen tolkning av mänskliga rättigheter genom Kairodeklarationen som ser mänskliga rättigheter genom Koranen och Sharialagarna.


Här några intressanta fakta om kvotflyktingsystemet:
FN kan inte bestämma/fördela flyktingar till någon nation. Det sker frivilligt!
Länder kan vägra ta emot kvot
flyktningar och ingen kan gå in och straffa de nationer som vägrar ta emot kvotflyktingar.
Det står nationer helt fritt utan minsta negativa följdverkningar att gå ut ur samtliga fördrag som FN har om kvotflyktingar,
men även andra fördrag.

Att FNs UNHCER är en väldigt korrupt organisation finns det flera rapporter om. 2019 rapporterade NBC News om hur FN-personal rutinmässigt låter sig mutas för att registrera personer som kvotflyktingar. Familjer har betalat så mycket som 50 000 dollar. Internutredningar har avslöjat att personal även anklagats för att låta sig mutas med sexuella tjänster.

Även utan mutor och köpta platser är det här ett helt sjukt system, det är orättvist och godtyckligt. Även om man är en humanist-liberal som är positivt inställda till migration och mångfald, hur kan man tycka att det är rättvist att ett par tusen personer väljs ut och får komma hit? Det är som ett lotteri, eller "asylbingo!" Några tusen väljs ut, medan miljontals har problem.

Dessutom kan man se att så gott som alla "flyktingar" som väljs ut är unga män i 20-års åldern. Det visar att de onda makterna som styr har inte någon "humanism" i sinnet, utan de spär på den konflikt som redan finns i det svenska samhället. De naiva idioterna som faktiskt är humanist-liberaler på riktigt borde reagera är över urvalet, var finns alla kvinnor och barn? Gamla och sjuka? Med andra ord, de som verkligen behöver hjälp.

De som ska till Sverige får svenskt permanent uppehållstillstånd direkt på plats. Sverige är som vanligt bäst i klassen. Först tog man emot 2500, men på eget bevåg erbjöd sig Löfven & Co att ta emot 5000 varje år som ungefär motsvarar 20% av de kvotflyktningar som andra länder tar emot. Sug på siffrorna och försök förstå varför Sverige ”alltid” skall vara bäst! Löfven ville glänsa i FN med 5000 kvotflyktingar och Svensson betalar! Varför det därför som Margot Wallström nu gör comeback i FN som tack till Sverige, för att de är så generösa med att ge stora bidrag?

I år har det varit problem att ta emot kvot pga Covid-19 och det återstår 2500 av den frivilliga kvot Sverige har åtagit sig att ta emot. Migrationsverket räknar med att dessa kommer innan nyår och att ta emot så många med kort varsel kommer att bli enormt stora problem för kommunerna. De saknas bostäder, möbler, kläder, mobiler, abonnemang, mat, barnvagnar, busskort, skola och mycket mer. Enbart dom här 2500 kommer att bli en mycket dyr historia. Tittar vi på den massinvandringen 2015 kan vi se att ca 10% fått jobb. Att dessa kvotflyktingar skulle få ett jobb de närmaste åren, är oddsen nästan noll!

Sanningen är att vi har mer än nog av de problem som flyktingar förorsakar.  Roy Melchert, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner, till SR:
”Även om kommunerna signalerar till oss att de har beredskap och kapacitet så är det klart att det kommer att bli en utmaning att ta emot många på kort tid.”
Utmaning på kanslisvenska betyder stora problem!

Många är förbannade när de ser att alla dessa "flyktingar" direkt får ett eget boende, samtidigt som många svenskar som jobbat och betalat skatt i hela sitt liv står i bostadskö och får nöja sig med att vara inneboende i ett litet rum bara för att tak över huvudet? Dessutom får många som är i pensionsåldern efter ansökan ÄFS eller pension på svenska som är större än vad många svenskar som arbetat ett helt liv och betalt skatt. ÄFS tas ur pensionsfonderna.

Tidningen Folket har en intressant ledare av Widar Andersson. Han anser att de som får lida av en hög invandring, häpna över Widars påstående: De befintliga invandrarna.

Widar Andersson: ”Vänder ryggen åt folket i den viktigaste frågan.
Regeringen tycks vara helt oförmögen att samla ihop sig i invandringsfrågan. Denna fråga - med dess avläggare i form av bland annat samhällsfarlig gangsterkriminalitet, långtidsarbetslöshet, fallande skolresultat, ökad polarisering, oordning i folkbokföringen, växande välfärdskriminalitet och stigande påfrestningar på offentlig service som sjukvård och omsorg - ligger sedan länge överst i breda medborgargruppers samhällspolitiska varseblivning. ”

Tidigare hade FN som uppgift att skydda människor i närområdet. Foliehatten drar den slutsatsen att FN idag är en global islamiseringsorganisation som sprider Islam, med mångkulturellt kaos som följd.  Om vi skulle titta på de kvotflyktningar som kommer till Sverige, skulle Foliehatten tippa att det är ytterst få eller ingen som är kristen. Vill man se detta ur faktiskt synpunkt ökar antalet muslimer i Sverige och Europa varje år. Fler rapporter har också visat att i Sverige har vi närmare en miljon invandrare som ser till att tömma dom nationella socialförsäkringssystemen.

Värdegrunden är ett dödligt virus som likt Covid-19 sprider sig i regering och myndigheter. Sverige ska fyllas med "flyktingar" och anhöriga från Mena och Afrika tills svenska folket är i minoritet. Efter detta stadium sköter migranterna resten av utplåningen av det svenskt folk.

Stefan Löfven, svensk statsminister, född i Sverige och uppfostrad i svensk fosterfamilj, har gått i svensk skola och är vidareutbildad i svensk socialdemokrati under Tage Erlander, en statsminister som värnade ett svenskt folk - administrerar detta befolkningsombyte. Stefan Löfven lyder under andra krafter än den svenska folkviljan. Det är ”deep state” som drar i trådarna och Sverige får dansa med!

Foliehatten har många danska vänner och vid ett samtal berättade de att danska makten med sossarna i spetsen har en helt annan syn på invandrarna än svenskarna.
De anser Löfven & co vara kompletta idioter. Makten i Danmark lyssnar på folket! Danska ministrar uppmanar fastighetsägare att vräka invandrarfamiljer som "skapar oro" i ett område. Sedan lovar de att ta över och "göra livet till ett helvete för dem". Det ironiska är att det är kvinnliga sosseministrar som gör det.

Vännerna hänvisade till en artikel i Ekstrabladet som handlade om kvotflyktingar:
Han kom til Danmark som kvoteflygninge i 2003, men er ikke glad for de danske værdier, og vil bare hjem. Han har i flere år og i gentagne mails til mange folketingsmedlemmer og myndigheder gjort opmærksom på, at han ikke ønsker at blive integreret i det danske samfund. Ikke kan acceptere de danske principper, kultur, værdier...osv’, og at han oplever, at her er 'farligt, utrygt og usikkert'.”

Det var verkligen en annorlunda artikel! Stackars man som ska behöva lida så i Danmark, han får väl kanske kontakta Amnesty! I vilket fall hoppas Foliehatten att han får komma tillbaka till tryggheten i Palestina. Märkligt att han inte vill till Sverige för här är det inga språkkrav, integrering eller något, men det är väl bättre att inte säga något och hoppas han på något sätt finner sin väg tillbaka.

Nu är Foliehatten riktigt elak när skriver att denna lyxflykting har levt på socialbidrag i 17 år i Danmark. Nu vill han ha ett stort belopp i repatrieringsbidrag för att kunna återvända till hemlandet Palestina. Sverige är för övrigt en av de få länder som erkänt Palestina.

Kikar vi lite närmare på denna palestinier ser vi att hans argumentet är att han "statslös palestinier". Han vägrar visa någon form av ID-handling som styrker att han är en "palestinier". Han kanske skulle ha kollat upp vad "statslös" betyder innan den börjat böla om bidrag. Han vägrade att visa någon form av ID som styrker att han är "palestinier". Påstår han att han kommer från ett land så får han bevisa det. I Sverige gör MV istället tvärtom och slänger alla bevis, för att kunna få asyl som "statslös".

Denne mans agerande visar att hela kvotsystemet och asylturism borde reformeras och att flyktingars förväntningar är helt orealistiska i förhållande till mottagarlandets möjligheter? Han vill inte integreras och önskar inte förlängt uppehållstillstånd. 

Då har danskarna lyckats demokratiskt, bara gratulera och hoppas trenden fortsätter i stadigt snabb eskalerande takt. Sveriges och Danmarks oliktänkande i flyktingpolitiken är bra beskrivet i denna uppsats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar