tisdag 23 mars 2021

Den danska socialdemokratiska regeringen redovisar kostnader för invandringen per etnicitet!

Det danska Finansministeriets har redovisat i en analys årliga nettobidrag till invandrarna i de offentliga finanserna. Analysen visar en minskning av de totala nettoutgifterna 2017. Invandrare och ättlingar uppgår till en nettoutgift på offentliga finanser på 25 miljarder DKK.
Av de
ssa står icke-västerländska invandrare och ättlingar för ett nettobidrag på -33 miljarder. Nettoutgifterna för icke-västerländska invandrare och ättlingar har minskat med cirka 4 miljarder, jämfört med nettobidraget 2016.
Icke-västliga länder -33 miljarder DKK Västliga länder +7 miljarder DKR. Nettokostnad: 26 miljarder DKR ca 1,37 bankkurs = 36 miljarder svenska kronor

"Denna analys beräknar hur mycket de enskilda invånarna i Danmark å ena sidan betalar i skatter och avgifter och å andra sidan får tjänster och inkomstöverföringar från den offentliga sektorn. Detta kallas personens nettobidrag till de offentliga finanserna. Genom att beräkna nettot bidrag per. "person, det är bland annat möjligt att illustrera omfördelningen mellan olika grupper i befolkningen. Det kan till exempel vara grupper uppdelade efter ålder, utbildningsnivå eller härkomst."

Danmark har en helt annan pragmatisk syn på invandring. Bra krut i Danmark, hatten av för dem. Snart begränsas antalet MENA invånare till max 30% i varje stad/stadsdel. The Guardian: ”Denmark plans to limit 'non-western' residents in disadvantaged areas.”

Danskarna hymlar inte utan den socialdemokratiska regeringen redovisar nakna fakta, vilket ministären Löfven aldrig i livet skulle göra. Det skulle vara politisk självmord av första graden! Foliehatten är helt övertygad om att det finns hemliga redovisningar som motsvarar vad danskarna nu har redovisat. På något sätt så känns den där listan så otroligt logisk. Foliehatten är inte det minst förvånad och hade nog gissat att brytpunkten gick precis där den gjorde. Den borde vi använda rakt av och enbart släppa in invandrare som nettotillför. Föga förvånande att alla från Mena/Afrika ligger långt under noll.

Multikulturen kostar, vilket vi i Sverige aldrig kommer att visa. Vore intressant också om EU vågade sig på att göra en statistik hur mycket varje lands invandrare kostar i ökat klimatavtryck, jämfört med om de stannat i sitt hemland. Men det vore nog en ”devil in the details.”

I Sverige hade huvuden rullat, men i Danmark vågar de föra objektiv statistik. Får man antaga att samma siffror gäller för Sverige och alla fördomar prickas in fullständigt! Självklart kommer ingen sådan undersökning att genomföras i Sverige de närmaste trettio åren så länge inte något annat aktuellt riksdagsparti än SD med självstyre har makten. Foliehatten är dessutom ganska övertygad om, att situationen i Sverige ser bra mycket värre ut än i Danmark. Danskarna varit bra mycket tydligare med, vad som krävs av en invandrare, för att skapa sig ett liv i Danmark och dessutom på senare tid varit mer villiga att hålla tillbaka bidragen för oproduktiva invandrare. Danskarna har också utvisat kriminella invandrare med hela familjer. Skulle en liknande rapport i Sverige redovisas, är siffrorna för utgifterna minst 30% högre.

Att redovisa motsvarande i Sverige är politiskt självmord, socialliberalerna har drivit linjen att maximal invandring = nettovinst på längre sikt. Danmark/Norge/Finland är väldigt likt Sverige på många vis, så det krävs bara en fungerande hjärncell för att förstå, att invandringen är och förblir en ekonomisk katastrof. Finns det något som pekar på att vi skulle lyckats bättre med integrationen av de invandrare vi tagit emot? Skulle vara väldigt roligt att höra en svensk politiker kommentera de danska siffrorna.

Enligt analysen så intar somalier föga överraskande, första plats som den absolut dyraste gruppen invandrare. En genomsnittlig somalier kostar i genomsnitt 136 000 danska kronor per år. Alla invandrare från muslimska länder är rena nettoförluster.
Tar vi de danska siffrorna och jämför med det antal invandrare Sverige tagit emot kan vi snabbt räkna ut att varje år kommer vi upp i gigantiska siffror. Man måste reflektera på att dessa siffror är betydligt högre i Sverige eftersom regeringen och kommunerna är betydlig frikostigare med "våra" pengar.

Om vi räknar snällt så kostar somalier i Sverige
minst 15 miljarder. 15 miljarder enkom för en den somaliska etniciteten. Det skulle vara intressant att se alla ekonomiska poster som räknats med. Troligtvis är kostnaderna skyhögt värre då det oftast fattas poster när PK-ekonomer räknar ut dessa siffror. Är kostnader för brottslighet och rättsväsende med? Tolkhjälp? Överkonsumtion av sjukvård? SFI? Nu är detta den danska versionen och den är säkert mer rättvisande än den svenska.

Där har vi också den stora förklaringen till varför ingenting fungerar i Sverige. Alla pengar går till invandringen och med ökad invandring behöver också regeringen Löfven ta in ännu mer skatteintäkter! Varför får inte svenska skattebetalare rätt att veta hur skattepengarna spenderas? Varför är svensk skatt en fet check in blanco, där vi aldrig ska ifrågasätta vad pengarna används till?
Lite siffror på kostnaden i DKR för varje etnicitet och individ enligt rapporten:
SOM -136.000
SYR -123.000
LBN -103.000
IRQ -99.000
AFG -94.000

Det var en överraskning faktiskt att det går dåligt för JUG. I en OECD-rapport (gäller Sverige)för några år sedan, att juggar och greker åker ofta hem och tar ut tidig pension, så de har inte hunnit betala tillbaka tillräckligt. Dessutom kom de ofta när de var äldre än dagens asylfuskare. Våra politiker tjatar hela tiden om "bra integration av flyktingar från Balkankriget"...vilket visar att det är en stor lögn!
Även iranier brukar lyftas fram som en exemplarisk invandrargrupp, men som vid närmare undersökning
i analysen visar sig vara en ren förlustaffär. Vill du se fler siffror läs gärna rapporten!”

De
bästa skattebetalande invandrarna är holländarna. 109 000 DKK per år i nettobidrag till statskassan. Svensken kommer först på sjätte plats, efter indierna, med 67 000 DKK. Thaifrugorna gör varken till eller från. De landar på exakt noll i kostnad/bidrag.

Anledningen till att Sverige inte placerar sig högre handlar förmodligen om att de få amerikaner, holländare och länder som placerar sig högre är väldigt mycket mer nischad och headhuntad. Indier åker till Danmark från Indien inte för snickra, utan snarare har de en spetskompetens inom IT.
De flesta svenskar som arbetar i Danmark kommer från Malmö-regionen som har tät förbindelse med Stor-Köpenhamn och en stor andel är vanliga knegare som pendlar varje dag.

Slutsatser efter genomläsning av rapporten: Folkgrupper med vit färg gör rätt för sig. Folkgrupper med gul färg försörjer sig själva men föredrar att inte spendera så mycket på skatt. Folkgrupper med mörk färg mjölkar systemet.
Det är även värt att poängtera att "ROM" både inkluderar rumänska romer som stjäl och tigger samt riktiga rumäner som faktiskt arbetar
inom jordbruket. Detsamma gäller Bulgarien och andra länder med romer.

Vänta bara tills SCB presenterar statistik om inrikesfödda/utlandsfödda och de kommer att gå över till att räkna barn till somalier, irakier, afghaner etc. som inrikesfödda och blir därmed oskiljbara från etniska svenskar. Hoppsan, vad kriminella och improduktiva "svenskar" skulle bli i dessa undersökningar.

Det eviga pratet från vänstern om att vi tjänar på invandringen, att vi behöver den, att invandrarna byggde Sverige har tillkommet efterhand i takt med att folkutbytet accelererat. Inledningsvis var det ingen från vänstern som anförde sådana skäl för flyktingmottagande utan då var det att man skulle vara god och hjälpa. Sverige var som Bamse, den som är stark måste vara snäll.
Många äldre är fortfarande fast i sossarnas propaganda. Foliehatten har den senaste tiden tittat på kommentarer i sosseinlägg och förfasas över vad han ser/läser. Många äldre saknar kritisk media via Internet och smartphone. De förlitar sig på vad som sägs i SVT och riksradion och då blir deras verklighetsuppfattning starkt begränsad. Glöm inte heller att många barnfamiljer gynnats väldigt av sossarnas bidragsystem när de föder fler barn.

Vänsterni Portugal var lite snopna och mycket missnöjda med att nästan ingen som flydde från krig och förföljelse under flyktingkrisen i 2015, önskade komma till Portugal, trots att de välkomnades med öppna armar till trygga hem. Portugal hade en begränsning av sina bidrag i jämförelse med europeiska mått och det var kanske där skon klämde! Sverige är och förblir en jättemagnet med sina frikostiga bidrag!

Norska statistiska centralbyrån gjorde en beräkning för ca 6-8 år sedan och den visade att varje utomeuropeisk invandrare kostar 4,5 miljoner !
Enligt norska beräkningar; 720 000 miljoner kostar bara dessa som kom 2015 och det värsta är att det är nog inte billigare i Sverige, utan tvärtom! Bara 2015 kom 160 000 till Sverige.

Sedan år 2000 har 2 000 000 invandrare fått uppehållstillstånd. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut varför det finns
svenska fattigpensionärer! Att dessa fattigpensionärer får höra av Stefan Löfven säga i en debatt för några dagar sedan, att de fått 2000 i månaden, borde fattigpensionärer fråga när pengarna kommer!

Heder åt Danmark som vågar vara öppna, intresserade och transparenta kring vetenskapliga resonemang om vår tids största problem - invandringen. I Sverige hade den person som gått ut med eller viskat diskret att man var intresserad av att förstå kostnaden för invandrade grupper. Personen hade ”stenats” av SVT och övrig media!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar