måndag 22 mars 2021

Kommer ändringar på bostadsmarknanden?

Inte nog med att liberalerna förintar sig i frågan om SD, agerar nu också MP på samma sätt. I dagens Sydsvenska går MPs nya språkrör Märta Stenevi, inte helt oväntat, till attack mot lyxrenoveringar som skall stoppas och inför marknadshyror.
Stenevi: ” Också de som går på försörjnings- eller etableringsstöd måste ha rätt till hyreskontrakt.”

Inser inte att Stenevi att det är MP med sin invandringspolitik som är orsaken till alla problem på bostadsmarknaden?  Att dessutom föreslå att ränteavdragen skall fasas ut tillsammans med stopp för lyxrenoveringar, kan bli dödsstöten för detta ytterst extrema parti. Det finns många speciellt kvinnor som röstar på dem och de 30% som ränteavdragen ger, är i många fall en överlevnad för dessa kvinnor!

Idag har man på alla småorter stora problem med bosättarna och de har sig själva att skylla. Makten talade vitt och brett om att invandring behövs för att den egna orten ska leva och inte avfolkas. Konsekvensanalyser var placerade i papperkorgen. Vi hörde tom Löfven säga, att på sikt skulle invandringen bli lönsam. Så här i efterhand kan vi se att det blev en katastrof. 

Orter som Staffanstorp, Sölvesborg, Knivsta, Laholm med flera har svängt och gör numer så lite som möjligt för att det ska vara attraktivt att flytta dit om det inte finns någon chans till att få jobb. De invandrare som Staffanstorp blivit lagpåtvingade har man sett till att placera i Malmö, till deras enormt stora förtrett. Efter två år har de fått ta över ansvaret för dessa invandrare. Malmö har gott så långt som till rätten för att se om detta var lagligt att göra och Staffanstorp fick rätt för sitt agerande. Dessa kommuner har också bytt ut flera av sina politiska ledare. Den här utvecklingen ser Foliehatten inte alls i de större städerna. Där ligger folket fortfarande i ide och sover!

I de flesta storstäder sitter fortfarande liberalvänstern vid makten ibland med några partier från högerblocket och har en politik exakt som JÖKen. Därför har storstäderna ointresse för landsbygden och mindre orter och det ser Foliehatten som en fördel. De är i de mindre kommunerna som samarbete mellan SD och andra partier äger rum. Det liberala projektet i storstäderna om den nya rena globala människan får inte plats på landsbygden, människor där har ett helt annat sätt att tänka och förhålla sig till tillvaron och verkligheten.
Om liberalvänstern vinner valet 2022 kommer även landsbygden få smaka på demografin och verkligheten också. Här finns inga vattentäta skott eller skiljelinjer. Tal och tankar om dessa är bara dagdrömmar om en verklighet som inte är. Görs ingenting inom någorlunda rimlig framtid, kommer Sverige upphöra vara Sverige, så som vi kände det.
Rädslan för en åldrande befolkning var skälet till att flera riksdagspartier valde lösningen att importera folk för att komma förbi demografiproblemet. Ett problem som är kraftigt överdrivet
och som inte går att lösa med invandring. Men det var ändå den väg de valde för att lösa Magdalenas köttbergs problematik.

Går vi tillbaka till 2002 ser vi följande och en studie av Anna Essén, Svensk invandring och arbetsmarknaden. Återblick och nuläge. Presenterat vid seminarium på Institutet för Framtidsstudier. Februari 2002.
1) Invandring för en oförändrad totalbefolkning
1998 uppgick nettoinvandringen till EU till knappt 400 000. Detta är ungefär hälften av vad som enligt studien krävs årligen för att hindra EU: s totalbefolkning från att minska fram till 2025. För att totalbefolkningen inte ska minska 2025 – 2050 skulle EU och hela Europa behöva en nettoinvandring på totalt 47 miljoner respektive 100 miljoner. Italien och Tyskland kommer att behöva det största antalet invandrare i relation till ländernas befolkningsstorlek. Att hindra Tysklands befolkning från att minska skulle i genomsnitt kräva en årlig nettoinvandring på 320 000 , jämfört med 50 000, som nettoinvandringen till Tyskland uppgick till 1998. En invandring av denna omfattning skulle leda till att invandrade efter 1995 skulle utgöra närmare 30 % av befolkningen i Tyskland år 2050.

2) Invandring för en konstant mängd individer i arbetsför ålder
För att antalet individer mellan 15-64 år inte skall minska mellan 2025-2050 i EU, skulle en nettoinvandring på totalt ca 80 miljoner (1,4 miljoner/år) krävas. Andelen invandrade efter 1995 skulle då år 2050 uppgå till ca 25 % i EU. Totalt 25 miljoner (450 000/år) skulle krävas för Tysklands del.

3) Invandring för en bibehållen försörjningskvot
Ovanstående invandring skulle emellertid inte förhindra ett fall i PSR. Detta kräver en invandring som med råge överstiger tidigare invandring till alla länder med minskande befolkningar. Att bevara PSR på ca 4 i EU fram till 2050 skulle t.ex. kräva ca 700 miljoner invandrare (13 miljoner/år). En invandring av denna omfattning skulle leda till extrema ökningar i totalbefolkningarna. EU: s totalbefolkning skulle i detta fall öka till 1,2 biljoner 2050 från 370 miljoner 1995. Andelen invandrade efter 1995 skulle uppgå till närmare 75 % av EU: s totalbefolkning år 2050 och ca 80 % (!) i Tyskland, där en årlig invandring på 3,4 miljoner skulle krävas. (UN, 2000) Sammantaget tyder beräkningarna på att det krävs enorma invandringar för att hindra en förändrad ålderssammansättning i EU. Tidigare forskning tyder likaledes på att invandring varken kan förhindra befolkningsminskningar eller åldrande av befolkningar om inte nivåerna är extrema.
https://www.iffs.se/media/1083/20051201133251fil048ti3pl2uiwrjqebbdg.pdf

Tittar vi på vilka som sitter i riksdagen ser vi att utbildningsnivån är mycket låg, där SD toppar med bäst utbildning. Många har gått från ungdomsförbund direkt till riksdagen s.k. politikerbroliers. Antingen är de väldigt slipade eller helt dumma/korkade i huvudet. Foliehatten lutar allt mer åt det senare för majoriteten av våra riksdagsledamöter. En praktexempel är MPs Lorentz Tovatt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar