måndag 8 mars 2021

Folkomröstning om burka i Schweiz!

Schweiz är det enda landet med riktig demokrati och man folkomröstar minst 3 gånger per år om angelägenheter som rör folket. Om vi jämför med Sverige är det en stor ocean mellan vad folk tycker och vilken politik regeringen för. Regeringen bryr sig inte överhuvudtaget om folkviljan. För Löfvenregim existerar bara deras egen agenda och den förstör Sverige.

Nu har man folkomröstat om att förbjuda burkor eller niqabs i Schweiz. När 99 procent av rösterna är räknade har en majoritet röstat för att förbjuda människor från att täcka sina ansikten på allmänna platser. Det gäller även religiösa plagg och lagförslaget har kommit att kallas för burkaförbud och marknadsförts som en åtgärd mot extremism. På den schweiziska regeringens hemsida står det till exempel att burkan är en symbol för förtryck och inte passar in i samhället. Schweiz ställer sig där med i ledet bland länder som Frankrike, Belgien och Österrike.

Foliehatten anser att både i Schweiz/Sverige ska västerländska normer och traditioner gälla precis som i t.ex.Saudarabien där deras normer ska gälla. I Saudi kan du inte kräva att din dotter ska gå i bikini på badstranden. Risken är stor att du tas hand om av polisen.

Nu tror inte Foliehatten på statistiken som har sammanställts där det påstår att det är färre än 100 kvinnor som bär burka i Schweiz, men även om vi utgår från att detta är sant, så kan man inte bara titta på den direkta verkningsgraden för ett beslut utifrån ett samhällsperspektiv.
Det finns dels värde i signalpolitiken som medföljer ett beslut som säger att burka och en konservativ version av Islam är oförenligt med det schweiziska samhället och kommer ej tillåtas. Detta kommer med största sannolikhet påverka personerna som kan tänka sig flytta till eller från Schweiz. Sverige gjorde något liknande när man gick ut och proklamerade sig själva som den första feministiska regeringen som svar till att Ryssland fått för sig att göra det lagligt för Ivan, att boxa frugan efter några glas vodka.
Sedan måste man också beakta verkningsgraden för de enskilda individerna som påverkas av beslutet. Dessa människor får nu antingen välja att flytta bort från Schweiz, följa de nya lagarna och på så sätt bli en mer integrerad del av det schweiziska samhället eller ta straffet för att ha brutit mot lagen. Foliehatten skulle nog vilja hävda att det finns visst behov av att sätta hårt mot hårt när det är uppenbart att somliga tydligt vägrar anpassa sig till sitt nya land både i Schweiz och i Sverige.

Religionsfriheten har absolut noll och ingenting med specifika klädesplagg att göra. Religionsfrihet är att man får ha vilka knäppa idéer som helst och utöva vilka knäppa ritualer man vill så länge man i övrigt följer gällande lagstiftning.
Man borde skrota allt vad "minus fläsk", bönestunder på arbetstid och speciella undantag heter som går under religionens flagg. Tro på vad du vill och hemma kan du klä dig (eller inte) hur du vill, men i det offentliga och på arbetet bör det finnas normer och gränser. En sådan gräns borde vara förbud mot maskering.

För övrigt borde det vara förbjudet att bygga religiösa byggnader eller bedriva någon som helst religiös verksamhet med allmänna medel. Religion bör ses som en enskild individs angelägenhet och om flera religiösa knäppgökar vill bygga något ihop så för all del, men inte för mina pengar.
Med burka kan de inte utföra något arbete. Vem som dölja sig bakom vet man inte heller vid en passkontroll. Det är en gammal kvarleva som inte passar i ett västerländskt samhälle.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar