torsdag 11 mars 2021

Förnybar energi i Tyskland får över 300 miljarder skr varje år i subventioner som elkunderna får betala!

Konsekvensanalyser är inte längre ett tysk paradgren. Unipers kolkraftverk i Heyden var ett av kolkraftverken med en total kapacitet på 4,7 gigawatt, som stängdes av vid årsskiftet som en del av avvecklingen av all kolkraft i Tyskland fram till 2038.

Enligt Die Welt har detta kolkraftverk startats om totalt sex gånger 2021, eftersom det har varit mindre sol och vind och också betydligt kallare än normalt. I Sverige har vi fått importera el från Polens kolkraftverk.

Stängningen av kolkraftverket i Heyden varade bara i 8 dagar av ett delvis toppmodernt kraftverk, eftersom det förnybara vind och sol inte klarade av leverera den el som tyskarna behövde och att det inte fanns tillräckligt med el att importera från andra länder pga den kalla väderleken.

För att stänga av Heyden har den tyska staten fått ersätta ägaren till kolkraftföretaget med ca. 3,6 miljarder SKR. Det meddelades nyligen att hela utfasningen av kolkraftverk kommer att kosta den tyska  staten cirka 50 miljarder SKR. Det är enorma summor som tyskarna tvingas betala för subventioner och för den el de inte får och som staten kunde ha använt för mer användbara ändamål. Ändå är det inte i närheten av vad företagen skulle ha tjänat om de kunde ha använt kraftverkens normala livslängd och det hade inte påverket utsläppen nämnvärt.

Nätmyndigheten, Bundesnetzagentur, kommer nu att avgöra om tre av de avvecklade koleldade kraftverken ska betraktas som "systemrelevanta" och inkluderas i en reserv för reserv. De startas sedan bara vid behov och får inte arbeta kommersiellt. Det handlar inte bara om kraftproduktion. En ökande andel av vilt fluktuerande vind- och solenergi i nätet har skapat ett behov av en helt ny "systemtjänst", nämligen att kunna leverera roterande svängkraft för att hålla frekvensen i nätet stabil på 50 Hertz. Även mindre avvikelser kan få förödande konsekvenser. Att hålla ett stort koleldat kraftverk i beredskap kostar mycket pengar.

Om ett kolkraftverk bara används några timmar, är priset per kilowattimme enormt. Alla kostnader får elkonsumenterna stå för. Subventionen av förnybar energi slår alla rekord med mer än 300 miljarder svenska kronor under 2021. Priset på el till hushållen satte ett nytt rekord förra året med 3,20 kWh och det har fortsatt att stiga i år.

Att det finns problem med avvecklingen redan nu, är något som den tyska regeringen uppenbarligen inte kommer att berätta , skriver Die Welt. I artikeln framgår, att nästa stora test för systemsäkerhet kommer i slutet av året, dvs. om knappt tio månader, när tre av Tysklands sista sex kärnreaktorer stängs vid årsskiftet. De tre sista kommer att stängas av i slutet av 2022.

Samtidigt har myndigheterna redan förberett att stänga av nya 1,5 gigawatt kolkraft. Den tyska bilparken på 50 miljoner bilar kommer att elektrifieras och stora planer planeras för en energisugande produktion av "grönt" vät
gas. Det är inte förvånande att de tyska myndigheterna bland annat driver på utvecklingen av vindkraft.
Vi kan redan nu konstatera att tyskarna kommer att få importera el från grannländerna och via den kabel som går från Norge till Tyskland.

Vintervädret i Tyskland avslöjade på ett brutalt sätt, att den omställning med förnybar energi som Tyskland håller på att genomföra, är en ren katastrof. Den förnybara energin klarar inte av att leverera all den el som Tysklands över 80 miljoner behöver. Har de gröna politikerna överhuvudtaget gjort någon konsekvensanalys?

Foliehatten tycker det är
bra att vi har haft en så pass kall vinter långt när i Europa och det visar att satsningen på förnybar energi är en gigantisk flopp och totalt ohållbart. Det värsta av allt det är elkunderna som får betala för alla subventioner för detta vansinne!
Det är också totalt vansinnigt att man satsar på energislag som för att överleva ekonomiskt behöver subventioner.

Är det någon som tror att svenska eller tyska gröna politiker skulle erkänna att deras satsningar på förnybar energi är en katastrof, kan glömma det snabbt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar