onsdag 3 mars 2021

Regeringens energipolitik börjar bli ett skämt internationellt!

Den sittande regeringen har med sina nedläggningar av kärnkraft försatt Sverige i en brydsam situation, med att Sverige behöver importera ”smutsig” el.

Per Bolund och hans MP är ytterst skyldiga till att vi har hamnat där. Att höra denna Per Bolund uttala sig om att kärnkraft inte är lönsamt och att regeringen istället satsar på en stor utbyggnad av vindkraft, är som att höra någon som inte begriper vad det handlar om. Lorentz Tovatt som är MP:s miljöexpert vars enda erfarenhet i livet är att ha suttit i kassan på ICA säger väl allt om MP.
Per Bolund har inte förstånd att förstå att kärnkraften är en baskraft som stadigt levererar, dag ut och dag in. Kärnkraften kan bara ersättas av annan form av baskraft. En elkraft med samma egenskaper, att tillförlitligt kunna leverera el under alla årstider och väderförhållanden.

Vindkraft är beroende av vind och är det vindstilla levererar de noll. Kylan i Texas för några veckor sedan visade också att vindkraften fick enorma problem med nedisade blad(som inte går att återanvända) och att de inte fungerade vid låga temperaturer.
Två av tre svenska ville ha kärnkraft vid en undersökning 2019. Endast en av fem ville lägga ned.
Att dessutom få höra av Per Bolund att kärnkraften är dyrare än vind visar hur totalt inkompetent denne Bolund är.

fig2


Figur 2: Kapitalkostnad och Drift- och underhållningskostnad för vindkraft. Vind Land 10 är 5 st. 2 MW vindkraftverk på land; Vind Land 150 är 50 st. 3 MW vindkraftverk på Land; Vind Hav 144 är 40 st. 3,6 MW vindkraftverk-havsbaserad; Vind Hav 600 är 100 st. 6 MW vindkraftverk-havsbaserad (Energikommissionen, 20164).
Ovanstående är hämtat från artikel om kärnkraft i Klimatrealisterna som fullständigt klär av regeringen och deras vansinniga energipolitik.
Det är inte alls förvånande att den amerikanske energiforskaren och Greenpeace-medlemmen James Conca sågar regeringens energipolitik jäms med fotknölarna i en stor artikel i ansedda amerikanska affärsmagasinet Forbes.
Foliehatten hjälper gärna att såga ner Per Bolund med att Stefan Löfven är med på detta visar att sossarna prioriterar makten framför Sverige bästa.

Conca: ”Irrational Nuclear Fear Puts Sweden In Danger Of Succumbing To Stupidity. So, with their nuclear reactors only about half-way through their life-spans, and the whole program running really well, who in Sweden would want to completely shut them down?”
Conca, som har mer än 30 års erfarenhet av de flesta sidor av energibranschen menar att Sverige visade vägen för världen runt 1980 när vi med kärn- och vattenkraft var på väg att bli fossiloberoende. Men nu har de gröna (som han i princip betecknar som okunniga galningar) börjat förstöra.

Som ett bevis för sina påståenden har Conca gjort en sammanställning av dödsfall per producerad kWh för olika energislag. Vindkraft har fler dödsfall än kärnkraft...
Vindkraft – 150 dödsfall (2 % av global elmarknad)
Kärnkraft – 90 dödsfall (11 % av global elmarknad)
Det är en irrationell rädsla för kärnkraften som är det största motståndet. Om man nu ska lägga ned kärnkraften för att den är livsfarlig så måste man lägga ned vindkraften först eftersom den har högre dödstal per producerad kWH än kärnkraften.

Kylan i Texas avslöjade också att när kostnaderna för andras försumlighet och rent av kriminella underlåtenhet kastas på de med lägst inkomster, som samtidigt redan betalar högsta priset per kWh. Samma kommer att hända även i Sverige inom en nära framtid.
Det märkliga är att det finns MP som vill ha mer kärnkraft!
”Det finns ingen ren kraft, och termen ​förnyelsebart är vilseledande ​och borde avvecklas. Sverige behöver stabil el för omställningen​. Bra tillgång på el krävs bland annat för att ställa om fordonsflottan.”

När den sista reaktorn stängts så har man avslutat den svenska epoken som industrination, och det är inte långt kvar. Kanske vill man göra om Sverige till ett nytt Thailand fast uppe i norr?
Det enda som skulle kunna ersätta alla förlorade arbetstillfällen är en mängd Casinon och
horhus för utländska gäster. För politikerna och i synnerhet "de Gröna Khmererna" så blir bytet enkelt då man prostituerat sig sedan årtionden.
Sveriges lösningar för att uppnå ett fossilfritt samhälle 2045 och klara av EU's mål med att vara koldioxid neutralt 2050 är i de flesta sektorer att gå över till att använda el som energikälla. Det gäller transportsektorn, elbilar, industrisektorn, fossilfritt stål och fossilfri cement. Bostadssektorn går mot värmepumpar av olika slag. Sverige har dessutom en befolkningsökning på i runda siffror 1% årligen. Vi blir alltså fler vilket också ökar elanvändningen.

För att vi ska ha en chans att uppnå dessa mål så måste vi producera mer el än tidigare och bygga ut elnätet så att vi kan distribuera el till hela landet.
Med satsningen på en utbyggnad av vind så förvärrar man problemet avsevärt, med att lägga ner kärnkraftsverk. Det är dessutom så att långa distributionssträckor innebär förluster, vilket innebär att man måste producera ytterligare mer el.

Det är lätt att sitta i en storstad och säga att massbilism är en återvändsgränd, vad nu massbilism innebär.
För de flesta som bor utanför storstäderna så är en bil enda möjligheten att komma till jobb, skola, affär ja helt enkelt för att få ihop vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar