lördag 13 mars 2021

I SVT Sverige möts frågar sig en invandrarpappa "varför svenska barn byter skola när invandrarbarn blir fler!"

I SVTs Sverige möts fanns förutom den omtalade debatten där Jomshof sa att han inte gillar Islam, kom det även upp en annan intressant frågeställning. Fyrbarnspappan Naveed Khan frågar sig varför svenska barn byter skola när invandrarbarn från Mena och Afrika blir fler.
Khan : ”Varför lämnar man skolan bara för att det har kommit barn med en annan bakgrund? Man flyr problemen istället för att stanna kvar och försöka lösa dem.”

Detta fenomen, att svenskar flyttar si
na barn, när utomeuropeer flyttar in, bekräftas i en doktorsavhandling av nationalekonomen Emma Neuman vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Emma: "När fyra procent av invånarna i ett område är födda utanför Europa börjar de svenskfödda flytta därifrån. Det är en förklaring till segregationen."
En tänkbar anledning, enligt Emma Neuman, är att svenskar kan ha "negativa attityder gentemot utrikesfödda."


Är det svenska barns ansvar att se till att integrationen fungerar?
Är de svenska barnen rentav skyldiga till förekomsten av utanförskapsområden och de problem som följer med dessa?
Är föräldrar som vill att sina barn ska ha en trygg skolgång med hög kvalitet på undervisningen rasister?

Khan har mage att skylla på svenska barn, att deras föräldrar ser till att flytta sina barn. Skall de stanna i stökiga skolor, där kulturkrockar, ordnings- och språkliga problem leder till otrygghet och bristande utbildning?

Självklart ska inte svenska barn behöva ta något sådant ansvar. Faktum är, att det är en rent av bisarr frågeställning. Svenska politiker har genom åren valt att troget följa en globalistisk agenda där Sverige har gått i täten. Detta har nu visat sig vara katastrofalt och istället för att ta ansvar för problem väljer politikerna att skyffla över ansvaret på andra.

Problemen i den svenska skolan finns beskrivet här, här och  här

Sju av tio kommuner har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren, visar en enkät som Dagens Samhälle gjort. På vissa skolor finns numera alltid en väktare.

Varför höjer skolorna säkerheten?

- Föräldrar är hotfulla
- Konflikter mellan elever
- Hot om skjutningar
- Anlagda bränder
- Våld mot lärare
- Stölder av datorer på dagtid
- Inbrott
- Uteliggare sover i skolan
- Obehöriga på skolans område
- Stölder ur elevskåp
- Skadegörelse
- Tar höjd för risk för väpnat våld
- Misstänkt drogförsäljning
- Misstankar om vapen på skolan
- Våldsbejakande grupper manifesterar utanför skolan
- Okända personer tar kontakt med elever

Socialister förnekar sig aldrig. De är beredda att gå över lik för att hålla lögnen vid liv. De offrar barn och kvinnor på det mångkulturella altaret i parti och minut hellre än att erkänna att de haft tokfel i snart 30 år. Inget får störa den politiska sanningen. Absolut inget!

Vettiga svenskar vet vad som sker och ser till att skydda sina familjer redan nu, att bo och arbeta så långt ifrån mångkulturen det bara går, är idag ett måste. Alla tätbebyggda områden kommer inom en snar framtid endast bestå av invandrare med en helt annan kultur. 

Det är politiker som med massinvandringen som sett till att det finns gigantiska problem i den svenska skolan och de vägrar erkänna problemen och stretar emot naturlagar och sunt förnuft som skapar de problem vi har idag. Istället för att ta tag i problemen öser amn in mer pengar och tror att det skall lösa problemen.  Det hela är extremt enkelt, utan massinvandring - inga problem med integration.

Landets särskilt utsatta områdena präglas enligt polisen av social utsatthet, hög kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Till detta kommer alltså skolresultat som i många områden måste klassas som närmast katastrofala.
Värst är situationen i flera av Göteborgs utsatta stadsdelar. I Bergsjöskolan i Bergsjön gick 69,8 procent av 15-åringarna förra året ut nian utan behörighet, i Sjumilaskolan i Biskopsgården var andelen 67,3 procent. Det ska jämföras med rikssnittet på 17,5 procent.
På en majoritet av skolorna i Göteborgs särskilt utsatta områden klarar inte ens hälften av niondeklassarna godkända betyg i de ämnen som krävs. Situationen är liknande i Rosengård och Seved i Malmö, liksom i Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby och Skäggetorp i Linköping.I många av skolorna tycks trenden dessutom gå åt fel håll, med försämrade resultat jämfört med för fem år sedan.

Hur man skall lösa skolans alla problem med nuvarande politiker, är ingen ekvation som går att lösa!

Integration är omöjligt i ett mångkulturellt samhälle, alla delas upp i enklaver där man bor och verkar med de man känner sig med naturliga med. De kulturer med högst våldskapital tar över område efter område och tränger undan de civiliserade kulturerna. Detta sättet att splittra samhället är givetvis medvetet och ingår i globalisternas plan, men det är en annan diskussion.

 

1 kommentar:

  1. Skolverket skryter om det senaste Pisa-testet.
    Sanningen är att Sverige förbättrade resultaten genom att en fjärdedel av eleverna inte fick göra provet.

    ”I verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet, skriver Magnus Henrekson”
    Ingen lögn är för stor för att dölja massinvandringens avigsidor.

    SvaraRadera