lördag 27 mars 2021

USA, EU och Stefan Löfven vill spela "krigsspel" med Kina!

Det verkar som om ett införlivande av Taiwan i Kina rent generellt står högt på den kinesiska ledningens dagordning. I Shenzhen, en stad i sydligaste Kina finns ett ställe som kallas "Little China". Ett stort område med Kina i miniatyr och där finns även Taiwan med. Kuriosa, men som svar på frågan varför Taiwan finns med så blev svaret det tillhör Mainland China.

Man kan lyssna på en sådan person som professor John Mearsheimer som under många år talat om Kinas ambitioner i världen och sett det som naturligt att de kommer att sträva efter att dominera Asien på samma sätt som Imperiet dominerar hela det västra halvklotet. Länken går till ett föredrag som bara är 5 månader gammal. Intressant!

Men Taiwans status som självständigt land är rent allmänt ganska osäker. Tror inte det inte är så många länder som erkänt landet. Taiwan ansåg sig ganska länge vara det äkta Kina och det ligger dem nog i fatet numera. Formosasundet är inte så brett.

USA har förklarat Kina som sin strategiska motståndare och Donald Trump inledde ett handelskrig mot Kina som Joe Biden har fortsatt med. "Vi spelar krigsspel med Kina", skriver före detta ambassadör Chas W. Freeman, Jr.

Han sammanfattar hur detta krigsspel har pågått: "Om detta var ett schackspel hade vi varit lätta att avslöja. Vi är spelaren som inte har någon plan utöver ett aggressivt öppningsdrag. Det finns helt enkelt ingen vinnande strategi. Det finns ingen strategi alls. "

Enligt Freeman har de amerikanska jordbrukarna förlorat större delen av sin export av jordbruksprodukter till Kina på 24 miljarder dollar och förmodligen är detta permanent.
F
öretag i USA har varit tvungna att "acceptera lägre vinstmarginaler, sänka löner och arbetstillfällen för amerikanska arbetstagare, skjuta upp potentiella löneökningar, utbyggnader och höja priserna till amerikanska konsumenter.
Det
har kostat uppskattningsvis 245 000 arbetstillfällen i USA, medan BNP minskat med 320 miljarder dollar. I genomsnitt betalar amerikanska familjer så mycket som 1 277 dollar mer varje år för allt från kläder och skor till leksaker, elektronik och hushållsapparater.

2017 när USA(Trump) inledde den första vågen av ekonomiska
sanktioner mot Kina, var handelsunderskottet 375 miljarder dollar. Förra året verkar det ha fallit till cirka 295 miljarder dollar. Under samma period steg USAs globala handelsunderskott från 566 miljarder dollar till uppskattningsvis 916 miljarder dollar. Detta återspeglar en övergång från kinesisk produktion till Taiwan, EU, Sydostasien, Mexiko och andra håll. Det har nästan inte skett någon "reshoring" av industrijobb som amerikanska företag ursprungligen outsourcade till Kina.

Enligt en studie av Oxford Economics
och om  den nya Biden/Harris-administrationen fortsätter den nuvarande politiken med sanktioner mot Kina, kan USA förvänta sig kumulativa jobbförluster på 320 000 år 2025 och BNP kommer att vara 1,6 biljoner dollar mindre än vad det annars skulle vara.
Under samma period
kommer Kinas utrikeshandelsöverskott att öka till 535 miljarder dollar.

Freeman har länge påpekat att USA: s handelskrig mot Kina var dömt
att misslyckas. Det har orsakat Kina några kortsiktiga problem, men för Kina har det bara inneburit att de har varit tvungna att påskynda övergången från en exportdriven till en teknikdriven tillväxt. Kina skär/tar bort de vinstmöjligheter som amerikanska företag har haft i Kina, samtidigt som Kina blir en mycket starkare konkurrent till USA inom avancerad teknik och vetenskap.

USA
s politik och sanktioner mot Kina är inget annat än en fullständig katastrof. USA får inkassera - förlust av arbetstillfällen, förlust av marknader och förlust av BNP. Den strategi som Trump och nu Biden håller på med, är inget vinnande strategi och frågan är vad USA skall göra istället för att inte tappa ännu mer arbetstillfällen, marknader och BNP?

Vad USA har kvar är militärkortet. Hittills har det varit lätt för USA att vara världens polis och få igenom sin vilja. Idag har USA hangarfartyg på alla hav och mer än 800 militärbaser utspridda över hela världen. USA har kunnat störta regeringar eller tvinga länder att underkasta sig, närhelst det passade Washington. När nu USA förlorat det ekonomiska och teknologiska kriget är det först och främst den militära kortet de har kvar.

Freeman skriver: ”Det finns amerikanska flygplan och fartyg som patrullerar aggressivt
runt Kinas gränser, men vi ser inga kinesiska flygplan och fartyg utanför våra gränser. Amerikanska baser omger Kina. Det finns inga kinesiska baser nära oss. Ändå ökar USA försvarsbudgeten för att göra vår förmåga att överväldiga Kinas försvar mer trovärdig. " Och då lyckas de inte ens med detta.

USA: s aggressiva politik har tvingat Kina att öka sina militära budgetar och modernisera hela sitt försvar, så att USA inte längre kan räkna med någon enkel militär seger över Kina. Tvärtom har Kina nu utvecklat försvarssystem som kan sänka amerikanska hangarfartygsgrupper mycket långt från Kinas stränder och hypersoniska missiler som kan nå USA på mycket kort tid och som USA inte har något försvar mot. USA har varit vana vid, att kunna attackera länder utan rädsla för skada på sitt eget territorium. Denna möjlighet finns inte längre i förhållande till Kina och Ryssland. Detta är väl dokumenterat. Men det har inte trängt igenom de amerikanska militära och civila myndigheterna. Det är farligt för dem och det är farligt för världen.

Det intressanta är att idag, har det visat sig, att den globala liberala världsordningen i grunden är felkonstruerad. Nu handlar det om att bygga upp alternativa lösningar och för det så krävs först, att vår bild av världen ändras.
Vem glömmer när Ronald Reagan kapprustade sönder Sovjet ekonomiskt. Idag är USAs statsskuld gigantisk och allt de gör är på ”krita!” Frågan är hur länge kan USA ekonomiskt hålla på innan de går samma väg som Sovjet?

Kina kommer först att förvandlas till en skurkstat i media, EU, USA och Stefan Löfven. De som minns det kalla krigets mediekrig vet hur narrativet byggs.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar