fredag 20 mars 2020

Är det någon som tror att Löfven kommer att utvisa fler efter RRs kritik?

"Statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet, frivilligt eller med tvång, fungerar inte effektivt. Det visar en granskning som Riksrevisionen(RR) har gjort.
RR: "Återvändandeverksamheten: svag styrning, inbyggda målkonflikter och bristande samordning.”

RR har granskat statens arbete
i en rapport, med att så få personer som inte får vistas i Sverige inte lämnar landet, frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter.
 
Foliehatten applåderar, att äntligen har RR kommit på detta först nu! Foliehatten undrar varför inte RR efter textraden "Regeringens arbete med Sveriges återvändandeverksamhet fungerar inte effektivt" också skrev att ” detta är resultatet av 6 år, med en fullkomligt inkompetent regering! ”  

En fråga man också kan ställa sig: ”Hur effektiva är då RR?” Skall det behöva ta mer än 10 år, att komma fram till denna självklarhet, att avvisningen på de som fått nej, inte fungerar.

Glöm inte att det var först Ygeman och sedan allas vår Morgan som var ansvariga. Så vem är förvånad? Hur många har blivit utvisade? 1000, 2000, 10000? Var är siffran, finns det statistik på detta?
Vem glömmer inte i kölvattnet av migrantkrisen 2015, Anders Ygeman numera ”klassiska ord”, när han lovade att uppemot 80 000 av de 163 000 migranter som sökte asyl i Sverige det året. skulle komma att utvisas.Hur många blev utvisade?
Det blir näst intill omöjligt att utkräva ansvar och rättelse när det inte finns ett tjänstemanna- eller minister ansvar på myndigheterna/regering. Detta ansvar monterats bort under Palme-dynastin. Samtidigt fylls det på med fler migranter denna vecka. Många från Iran!

Det krävs lagändringar ! Samt nedbantning av tjänstemän på myndigheterna. Även en reducering av myndigheter bör göras och det saknas strategi och handling i Sverige.
 
Foliehatten skulle inte alls bli förvånad om Löfven säger att RRs kritik är allvarlig och att detta måste utredas, för att få fram ett bra sätt, att utvisa icke önskvärda personer. Med andra ord man erkänner att det är fel och begraver det i en utredning och sedan fortsätter invandringen som ingenting har hänt! Vänsterliberaler och vänsteraktivister från toppen och neråt i samtliga organisationer som lyder när det passar alternativt saboterar när besluten vid något sällsynt tillfälle går dem emot. Sedan kommer den tandlösa tigern och potemkinkulissen och "synar" humbugen. Det kommer inte att hända något vettigt, förrän träsket Sverige är dränerat från grunden.

Har Sverige råd med denna cirkus när ekonomin börjar gå allvarligt nedåt? Det finns även advokater och advokatbyråer som hjälper till, att överklaga avslag in absurdum. Även där måste det till en åtstramning. Har man fått nej skall det inte gå att överklaga.
Besluten måste vara noga genomtänkta. Tänk hur mycket pengar som statskassan skulle spara om detta genomfördes.

Riksrevisorerna har noterat att den tredelning av ansvaret som nu finns, delas mellan Migrationsverket, polisen och Kriminalvården. Att de inte kan samarbeta skapar oklarhet och ineffektivitet.
 
RR: ”Granskningen visar också att nödvändig överföring av information mellan myndigheterna kan bromsas av sekretess och oförenliga it-system. Mycket sköts därför manuellt, vilket leder till dubbelarbete, informationsförluster och rena fel.”

Ett mycket allvarligt problem är alla aktivister som obstruerar utvisningar. Dels de som demonstrerar, men det som är allvarligast, är de aktivister inom myndigheter som läcker uppgifter till demonstranterna.
 
Man måste skärpa lagstiftningen(tjänstemannaansvar) och se till att skattefinansierad vård och resurser inte läggs på personer som befinner sig illegalt i landet samt helt självklart förbjuda utbetalning av försörjningsstöd m.m, till de illegala. Det är ett hån mot svenska pensionärer, att en illegal idag kan få tand- och sjukvård och medicin för 50 kr. Att Malmö som erhåller över 5 miljarder i utjämningsbidrag, delar ut försörjningsstöd till illegala är en skandal. Vad annat kan man förvänta sig, med en KFO som Catrin!
Lösningen är naturligtvis ett ”Återvandringsverk” med lokalkontor i Sveriges kommuner. Återvandringsfrågan är den viktigaste frågan framöver.

1 kommentar: