söndag 22 mars 2020

Nu kräver även tidningsutgivarna mer pengar för att media skall överleva!

Tidningsutgivarna(TU) kräver miljardstöd och det kan handla om närmare tre(3) miljarder. TU ägs och styrs av samma lilla grupp miljardärer med utländsk bakgrund som äger och styr de mest viktiga tidningarna, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet o.s.v. Det är odemokratiskt att denna grupp av ondskefulla giriga miljardärer ska utöka sin makt, att sprida falska nyheter som påverkar enkla naiva svenskar och med presstöd är de maktens förlängda arm. MSM är idag inte samhällsviktig, utan samhällsskadlig.
 
TU i DN: ”TU hemställer därtill snarast ett besked från staten om att dagspressens nyhetsförmedling definieras som en samhällsviktig verksamhet då den är en förutsättning för ”samhällets funktionalitet” och ”demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter”, så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) formulerar de värden som ska skyddas. MSB definierar också ”Information och kommunikation” som specifikt ”produktion och distribution av dagstidningar” samt ”webbaserad information” som samhällsviktig verksamhet. TU anser vidare att det är viktigt ur ett beredskapsperspektiv att våra myndigheter i tider av kris själva upprätthåller en kommunikation via svensk dagspress och i mindre omfattning stöttar amerikanska nätjättar.”

TU fortsätter att tjata om att MSM är en ”samhällsviktig verksamhet.” Foliehatten kan (motvilligt) erkänna att SVT och SR kan anses som samhällsviktigt vid en kris. Men att SvD, DN och Sydsvenskan i något enda avseende skulle vara samhällsviktigt är ett sjukt skämt. Så länge vi har ett skattefinansierat SVT som bara spyr ut vänsterpropaganda i flera kanaler kan det knappast vara ett "demokratiproblem" att tidningar i "Pravdasfären" går i konkurs.

Klarar MSM inte sin egen finansiering, så har de inget existensberättigande. Att vi skall finansiera indoktrineringsmedia med skattepengar är skrattretande. Idag är presstödet på 640 miljoner. En ökning med 140 miljoner för 2020. Nu kräver de via TU uppåt 3 miljarder. Inser inte media, att de som får presstöd inte kan lägga allt bakom betalvägg (Mittmedia), då skall de inte få något presstöd eller åtminstone inte få det förlängt. Med betalväggar fyller de ingen samhällsfunktion överhuvudtaget.
Att nå ut med samhällsviktig information ska väl vara Public Service uppgift? Det kanske blir problem med journalistiken, men att nå ut med samhällsviktig information från myndigheter ligger väl ändå på deras bord. Papperstidningen har aldrig varit en del av den samhällsviktiga strukturen i landet vilket givetvis beror på att en tryckt tidning inte kan uppdateras så snabbt som behövs i en krissituation, utan ligger hela tiden dagen efter.
 
Papperstidningarna ska gå graven, det är tidens gång. När ett lösnummer av AB eller Expressen kostar närmare 30 kr, då är slutet nådd. Det är annonsintäkter jämfört med föregående år som minskat mellan 30 till 60 % som är anledningen till krisen. Nätet har tagit över och det är framför allt de stora jättarna som Google och FB!

Varför inser inte branschen, att dåliga tidningar skall gå i konkurs, eftersom de inte längre attraherar tillräckligt många trogna läsare. Anledningen är flera till deras dåliga ekonomi:
- höga prenumerationskostnader.
- högt presstöd är ingen universalmedicin då läsarna har tröttnat på likriktningen i media.
- artiklar bakom betalvägg kostar extra att läsa.
- minskade reklamintäkter.
- vänstervridningen är total och sanningen är minimal.
- vänsterorienteringen blir många tidningars undergång och folk är jätteförbannade på all mörkning av sanningen som sker dagligen.

Det som pågår i dagspressen, är inget annat ett behövligt reningsbad som verkligen behövs för att få bort den värsta "dyngan" och mörkningen av sanningen i papperstidningen. Vi lär få se betydligt fler konkurser framöver och det är ett nödvändigt ont för många.

Presstödet är ett egendomligt undantag som sätter gängse lagar på den fria marknaden ur spel. Det finns någon sorts romantisk föreställning i Sverige om den fria konsten och den fria pressen som klär av makten på samma sätt som barn och dårar (för att inte tala om gubbarna på bänken). Oerhört naivt. Därför har journalister en skyddad ställning. Man ser dem som språkrör av obekväma sanningar, vilket gör dem utsatta, o.s.v. Foliehatten tror att det är en vanlig uppfattning bland politiker och tjänstemän. Att journalister vid våra största tidningar stödjer systemet är inget problem och att de granskar enskilda politiker är i linje med den romantiska bilden av den samvetsgranne murveln. Tänk på den ryske spionen Jan Guillou.
 
Mediekrisen är verkligen inget ”stort demokratiskt problem”, tvärtom är den en seger för demokratin. Att skattebetalarna ska behöva finansiera antidemokratisk propaganda från den stora medieaktören klanen Bonniers, är mer än sjukt.
Man kan inte ta MSM på allvar, utom det allvar man tillmäter fienden och förrädarna. De har
anstiftat, propagerat, förvrängt och administrerat omvälvningen av Sverige.

Kanske blir det omöjligt för en framtida höger-regering att avskaffa presstödet, utan att först ändra lagar eller liknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar