måndag 30 mars 2020

De rödgröna har ingen spärr på att igångsätta omöjliga projekt!

Magdalena Andersson förklarade i TV4 Nyhetsmorgon för några dagar sedan, att vi också måste tänka på, att vi har pengar kvar till gröna investeringar och hållbar omställning, när Coronan blåst över. Det känns tryggt, att pandemin inte ruckar på så viktiga saker, så att svenska regeringens åtgärder skall rädda klimatet och Jorden!
Det finns inget viktigare!
 
Trots att Corona fått all uppmärksamhet, eldar de rödgröna på som inget har hänt och miljarderna rullar iväg, det är precis som att spola ner pengarna i toaletten!

Det finns två projekt som är klimatpolitiska megaprojekt som inte kommer att leda till någonting annat än stora kostnader. Foliehatten undrar vilket som är mest korkat/idiotiskt i den redan totalkorkade klimatsvängen – Hybrit eller koldioxidinfångning på kemisk väg för senare lagring i jorden.
 
I juli 2018 togs de första spadtagen i Luleå till en försöksanläggning att framställa järn med vätgas i stället för koks/kol och idag pågår en pilotstudie fram till 2024 som beräknas kosta 2 miljarder. Två personer med total hybris var med och tog spadtag – den totalt intelligens befriade Isabella Lövin och den berömda halva svetsutbildade Stefan Löfven. Det märkliga är, att Löfven borde känna till skillnaden mellan järn och stål, men icke då.

Hybrisprocessen gör inte stål. Den gör järn och med MP
går vi åter till järnåldern. Hybrit är redan på konceptstadiet ett fiasko som Löfven inbillar sig, att det blir ett framtidsframgång att skryta med.

I Hybritprojektet utgår man från att det ökade energibehovet skall försörjas med ”fossilfri el” som
regeringen antar, att man över tid, kommer att kunna köpa till sjunkande priser. Ren utopi! Vattenkraften kan/får inte byggas ut och våra hybrispolitiker har bestämt att kärnkraften skall avvecklas, så kan det inte tolkas på annat sätt, än att den ökade elenergibehovet i framställningen skall försörjas med utbyggnad av vindkraft. Redan här gör man en rejäl tankevurpa. I en ökad elproduktion kan man inte göra sig beroende av opålitliga producenter som är beroende av vind, utan av producenter som kan leverera dygnet runt!

Det finns många fällor på vägen från där man befinner sig idag, fram till en färdig produktionsanläggning, om det ens är en möjlig produktionsväg. I teorin och på pappret, men det finns en verklighet som man måste knäcka.  

Hybritkonceptet har stora två ”hakar. ” Man skall ta fram en teknik som producerar malm med vätgas i stället för koks/kol. Den fullskaliga anläggningen av fossilfritt stål kommer att kräva ett vätgaslager på ca 100.000 kubikmeter. Idag har man ingen säker produktionen av den färdiga högexplosiva gasen och inget grepp om, hur den skall förvaras. Om man mot förmodan lyckas med att producera järn med vätgas återstår den stora frågan. Vilka är beredda att betala 30-50% mer för ett grönproducerat järn? Det skulle inte alls förvåna om skattebetalare via Energimyndigheten kommer att stå för mellanskillnaden. Kina är idag världens största producent av järn och de skrattar säkert sig fördärvade över ”klantskallarna” i Sverige! Kina använder koks/kol!

Hittills har projektet finansierats av Energimyndigheten 599 miljoner, 670 miljoner via en EU-fond, 990 miljoner från EUs social- och regionalfond och resterande från SSAB, LKAB(statligt) och Vattenfall(statligt).

Om det blir en fullskaleanläggning, kommer den att kosta ett betydande antal miljarder. Finansiering av en produktionsanläggning är nog inte ännu beslutad.
Hybritprojektet borde från början ha skrotats, innan någon hunnit tänka tanken färdigt. Den värsta tankevurpan är, att man tror att världen kommer att skrika efter fossilfritt stål, vars tillverkningskostnader kommer att vara 30-50 % högre än normaltillverkat järn med samma prestanda.

Hybrisprojekt är skräddarsytt för att klimatpolitiskt passa den MP-styrda svenska regeringen och klimattalibanerna i EU-kommisionen, för att få igång flödet in i projektet av skattepengar, svenska såväl som EU-pengar. Foliehatten undrar vem man kan ställa ansvar för, att miljarder förskingras på totalt hopplösa projekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar