tisdag 17 mars 2020

Katastrofregeringen bör avgå omgående!

Regeringen tog nog ganska tidigt ett beslut om, att inte försöka stoppa spridningen, vilket kanske eller kanske inte hade kunnat stoppa spridningen. Resten har varit förhalningar och rökridåer.

Beslutet att släppa den kinesiska influensan lös i Sverige under förhoppningsvis kontrollerade former, måste vara ett politiskt beslut och ansvar måste kunna utkrävas!
 
I Sverige och UK har man kört rätt in i kaklet. Vad vi nu kan vänta oss i Sverige, är ett massivt antal döda i och med regeringens policy. Den nakna sanningen är att med den politik som förts, har den svenska regeringen inte något val. Det finns inga reserver att kasta in, allt har satsats på ett enda kort. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp - "Regnbågsflaggan."
 
Förloppet är tämligen enkelt. Kineserna upptäckte viruset i mitten av oktober och noterade att det var en mindre farlig version av SARS. I mitten av januari stängde Kina ned Wuhan-regionen, men då hade viruset spridit sig. Italien fick viruset ungefär samtidigt som Wuhan stängdes ned. Policy i Italien är att isolera farliga virus, men den italienska ”socialistisk-liberala-populist” regeringen beslutade att viruset var som vilket influensavirus som helst och tillät det att spridas. Det var först i slutet av januari som Italien agerade, men de agerade precis på samma sätt som i Sverige, det vill säga att de inte gjorde speciellt mycket åt det. Regeringen undvek att göra något. Då förde de den så kallade "flock-immunitet strategin." 
 
Det finns spekulationer om, att den stora kinesiska diasporan i Italien har spelat en stor roll för den nya kinesiska influensans spridning i Italien. Den består till stora delar av kineser som arbetar i osunda sweat shops, där de syr kläder och märkesvaror. Det skulle kunna förklara den explosiva spridningen i Italien, eftersom en diaspora håller sig för sig själv, men har täta kontakter med moderlandet. Storleken på diasporan i Italien är oklar. Officiellt är den ca 320 000 personer, men den kan vara mycket större beroende på illegal invandring.

Hämtat från nätet från en källa som vill vara anonym: ”Att man hemlighåller vilka som är sjuka beror helt enkelt på att de flesta är antingen kommande från smittade länder eller t.o.m innevånare i dessa länder. Vilka man i hemlighet flög in från Iran och Italien efter många länder stängt sina gränser. Man törs helt enkelt inte berätta att de flesta sjuka i början är och var icke svenskar eller svenskar."
 
Så sent som igår hyllade Anders Tegnell Storbritanniens sätt att försöka stoppa Coronaviruset med hjälp av flockimmunitet. En majoritet av invånarna skall smittas och på så sätt skapa ett kollektivt skydd. Anders Tegnell : ”Vi kommer nog inte att få kontroll på det på något annat sätt.”
 
Idag tvärvänder britterna och skillnaden mot Sverige är, att Boris Johnsson har tillräckligt mod, för att vara ärlig mot befolkningen att det är fråga om ekonomin.

Strategin om flockimminutet hade varit logisk om det fanns konkreta bevis på att ett insjuknande av viruset leder till framtida immunitet. Tyvärr finns det bevis på motsatsen, nämligen att man kan insjukna igen
och det är därför britterna har tvärvänt. Flockimmunitet är väldigt bra och om man blir immun efter genomgången sjukdom så får man på sikt detta som en positiv bieffekt, men att ha som strategi att låta viruset härja fritt är vansinne, eftersom sjukvården kommer kollapsa.
 
I Sverige har vi istället Stefan Löfven som bara för någon dag sedan säger, att folk skall tvätta händerna, för att istället vara lika ärlig som Boris Johnsson och säga sanningen. Även om vi bortser ifrån att regeringen kör ett cyniskt spel med människoliv som insats, så är det nästintill omöjligt att kontrollera spridningsförloppet på det sätt som regeringen tänkt sig. Smittspridningen är exponentiell och utan karantän och andra kraftfulla åtgärder så kommer det att ta mycket längre tid innan en platå uppnås.
 
Det här sade Tegnell den 9 mars. "Ökningen av antalet svenskar som drabbas av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten till DN… Trots de senaste dygnens kraftiga ökning av antalet smittade så bedömer statsepidemiolog Anders Tegnell att risknivån inte behöver höjas till nivå 4, ”hög”. Något överraskande säger han tvärtom till DN att det värsta nu kan vara över: ”Det finns anledning att tro att vi kommer att peaka nu, att vi har peakat.”
Tegnell erkänner själv att det är en balans mellan politik och vetenskap och han får tydliga instruktioner av regeringen vad han får säga och inte. Tegnell är ett får precis som alla andra, beskyll han inte för det. Det är regeringen som ska angrips.
 
Det finns inga förlopp svenska sjukvården klarar av, kaos väntar. MSB har inte byggt upp en beredskap, utan endast ägnat sig åt propaganda gentemot svenska folket. Foliehatten trodde i sin vildaste fantasi att skogbränderna för några år sedan skulle få MSB att vakna.  Nu har man fått 75 miljoner för informationsspridning. Det hade varit billigare att få TV tid i någon arabisk tv-kanal!
 
Anledningen till strategin i Sverige är att regeringen redan på förhand visste, att Sverige saknar resurser, för att göra någonting. Det säger inget huruvida flockimmunitet är en bättre eller sämre strategi långsiktigt. Men Sverige som land saknar kunskap och resurser för att hantera kriser. Vi har ingen beredskap och inget ansvarsutkrävande. I Sverige är det alltid "låt gå" och hoppas på det bästa. Liberalismen har helt lamslagit landet.
 
Vi får se hur Finland klarar sig jämfört med Danmark och Norge. Varje jämförelse med Sverige blir orättvist, eftersom våra problem kommer att förvärras av 150.000 oregistrerade migranter som brukade försörja sig på svartjobb inom restaurangbranschen och nu måste leta efter annan försörjning. Facit får vi i augusti.

Otroligt komiskt är det när 25-åringar med tillgång till Internet vet bättre än vår klåpare till stadsepidemiolog och hans anhang  i regeringsställning. Foliehatten började fundera på, om inte covid19 kom jävligt lägligt för vår regering som ättestupa i modern tappning. För att avlasta sjukvården och få plats med fler invandrare i längden. 400 av 5000 flyktingar sitter i Afrika med PUT och väntar på,  få komma till Sverige. Det kommer att bli svettigt för sossarna opinionsmässigt, att stå som ensamt land i Europa med slapp inställning till viruset. 
 
Foliehatten anser att katastrofen Löfven borde avgå omgående, hans förtroende är i botten och hela tiden vara sist på bollen, visar med all tydlighet att regeringen inte är kompetenta att styra detta land.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar