söndag 8 mars 2020

Sverige åt alla skriker Refugees Welcome!

I två demonstrationer i onsdags i Göteborg och i förgår i Stockholm har Refugees Welcome skanderat Jalla, jalla, Sverige för alla!” I Stockholm var det F! som stod för inbjudan till demonstrationen och syftet var att ”stå upp för asylrätten.”

F!: ”Vi behöver genast återgå till permanenta uppehållstillstånd, ta bort gränskontrollerna och ge amnesti till de som hunnit komma hit.”

När ska vänstern sluta betrakta varenda migrant som vill bosätta sig i ett annat land som en "refugee." Det finns en tydlig definition på vad en flykting är, men Sveriges mainstream-partier och media har förvrängt detta begrepp (i likhet med andra begreppen som "rasism", "feminism" etc). Flyktingar i Sverige brukar vara omkring max 6.000 årligen, inkluderat dom 5.000 konventionsflyktingar som vi direktimporterar från flyktingläger. Sverige tar 25% av alla konventionsflyktingar. Man kan undra varför?

Egentligen rätt komiskt. Den s.k "advokaten" som gjorde polisanmälan för att Åkesson inte kunde sägas representera hela svenska folkets åsikter blev nöjd, när det kanske blir HMF av det hela. Advokaten har genom sin anmälan påstått att han representerade hela den folkgrupp (vilken det nu var) som det hetsades mot. Självmotsägelsen i det hela kanske missades av honom, men kändes solklar för Foliehatten.

I en video som är tagen vid Stockholms demonstrationen intervjuas några kvinnor och det är enormt intressant att ta del av deras synpunkter och ståndpunkter! I videon framgår, att det är just dessa damer i övre medelåldern som är den stora faran. De har en helt snedvriden syn på hur ett land ska fungera och de har full tillgång till medierna. Till denna kategori räknar Foliehatten även de ”hen” som inte vet vad de har i byxorna. De ”jobbar” dessutom ofta inom media, myndigheter och kultur

I en annan intervju blir intervjuaren kallad för svartskalle av en av de "flyktingälskande" demonstranterna. När man lyssnar på några av de intervjuade, så förstår man ännu en gång varför tillämpad socialism leder till misär och elände för folket som lever i dessa länder. Bara känslor ingen hjärna.
 
"Vi behöver genast återgå till permanenta uppehållstillstånd, ta bort gränskontrollerna och ge amnesti till de som hunnit komma hit."
Vad är det som driver v
änstern att förstöra sitt eget land och sina eventuella barns framtid? Utan tvekan drivs de av naivitet och stor okunnighet om verkligheten. Sverige har ingen brunn som man bara kan ösa upp pengar ur och bostäder!

Det är praktiskt omöjligt att behålla asylrätten som den ser ut idag.
Rätten att
söka asyl är inte detsamma som rätten att asyl.
Floran av asylgrundande skäl måste
minimeras och enbart omfatta dem som kan definieras som flyktingar, enligt en snäv bedömning.
En kvinna från Somalia fick nyligen flyktingstatus för att hon sålde cigaretter i Somalia. En enig Migrationsdomstol gav henne denna status!
 
Vill man söka asyl i ett land som inte gränsar till landet man "flytt" ifrån, ska detta ske på det tilltänkta landets beskickning eller på annan speciellt anvisad plats. Frågan har diskuterats tidigare, men verkar ha bordlagts. Det skulle kunna samadministreras av EU, men med självklar beslutsrätt för resp
ektive land. Det är ett otyg och det är ju knappast så, att våra "ärade" myndigheter och "opartiska" media försöker förklara skillnaden.
 
Uppgifter om att den migrerande massan vid gränsen G/T enbart innehåller någon enstaka procent äkta flyktingar, är ju skrämmande eftersom Sverige hittills har valt att ta emot, migranter utan asylskäl, kriminella, sjuka och anhöriga.

Refugees Welcome låter som ett projekt från särskolan. De skriker sig hesa över hur rasistisk "Svennebanan" är som inte skänker både hem, hus och fru till stackars flyktingar. Det är faktiskt synd om dem. De har flytt från kriget. Ja, ingen vet vilket krig, men kriget, ni vet.
 
Refugees welcome anser att vi är ett stort land som kan ta emot miljontals flyktingar. Foliehatten förmodar att de tycker vi ska skövla ner våran natur och bebygga hela landet. Har dessa människor som tycker att Sverige har stor landyta, frågat markägarna om lov att ta deras mark? Var är empatin för skogens djur, skogens arter som blir utrotade när de trängs undan av människan? Är de djurhatare??? Var ska skogens djur ta vägen?
Om skogen skövlas,vad ska istället binda regnvatten och skydda för stormar? Om inga skogar finns blir det torka och öken. Skogen renar vår luft och binder koldioxid. Om skogen försvinner ökar växthuseffekten. Om skogens mångfald försvinner blir det till slut väldigt svårt att odla vår föda.

Sverige har en av de få urskogar som finns kvar i Europa. Jordens lungor. Renar vår luft, renar vårt grundvatten. Skogen tycks inte fylla någon funktion för dessa personer.  Skall vi offra vårt lands vackra natur och fauna, bara för att välfärdsmigranter ska kunna invadera mitt land? Personerna bakom RW, måste vara tapat allt sunt förnuft. De tror att orörd skog och mark står där bara, så den kan skövlas och bebyggas.
Den svenska skogen ger Sverige stora exportinkomster och arbetstillfällen. Den gröna maffian vill använda skogen till drivmedel och då behöver den importeras istället.

Det handlar inte om naivitet utan om marxistisk teori. För den marxistiskt inspirerade vänstern är invandringen katapulten som medför att misären och motsättningarna i samhället växer till sådana proportioner att revolutionen står för dörren. Därefter kommer ett kommunistiskt samhälle att kunna införas.

Denna förväntade utveckling är inget vänsteranhängarna pratar högt om, men det är denna tankefigur som styr deras agerande.
Problemet är att dessa människor är dom första som en marxistisk revolution avrättar. Människor som inte förstår att läsa mellan raderna eller förstår att kontrollera sin känslor. I kommunistiska samhällen överlever bara cyniska pragmatiker, inte känsloorienterade idealister. De ses som myndiga människor, låt dom bruka sitt ideologiska heroin i fred, men om dom på riktigt skulle ha en chans att införa sin samhälles omstörtande ideologi, så måste dom bekämpas. Men där är vi långt ifrån idag, dessa människor är bara en liten högljudd klick som manipuleras av nyliberaler, vänsterpartister och socialdemokrater i syfte att införa sin politik, inte ett genuint politiskt hot.

Dagens maktblock är under ytan extrem invandringskritiska, de vet att om 3-4 miljoner flyktingar skulle nå Europas kärnland, så skulle hela EU braka samman och den politiska skalas gå ifrån till radikal-höger till höger, vänstern som vi känner den idag, skulle inte ens existera.  
 
I en undersökning som SvD/Sifo(EU:s så kallade länkskatt kan man inte länka dit) skriver om i en artikel att en majoritet av svenska folket vill ta emot värre migranter och att man vill ändra lagar och regler så att flyktingmottagandet minskar. Det som är synnerligen anmärkningsvärt, att det är bara tio procent står bakom S-MP-C-L-V-politiken. Resultatet måste ge kalla kårar på partierna i JÖKen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar